13 september 2020

Geleid door de pinkstergeest!

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Johannes 4: 7-16
Dienstsoort:

Samenvatting

Vandaag vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Dit jaar zijn deze feestdagen er wat ‘bij ingeschoten’
door de coronacrisis, maar het is mooi om er vandaag toch bij stil te kunnen staan. Ook in de
‘intredepreek’ van Petrus vielen Pasen en Pinksteren niet op één dag, maar toch stond ook hij stil bij
de dood van Jezus en de uitstorting van de Geest. Als wij de Geest van God niet meer hebben, zijn wij
ook vatbaar voor de leugenspreker. Jezus is tot in de hel neergedaald, waarbij de satan het onderspit
delfde. Terwijl wij God verwierpen, leed Jezus aan het kruis en beet daarmee de kop van de satan af.
Daarna blies Jezus op Zijn discipelen om hen de Geest te geven. Daaraan danken wij nog steeds de
hoop die in ons is. De Geest is ook op ons uitgestort. Opeens dringt dan de waarheid, de
werkelijkheid van God tot de mensen door. We hebben God verworpen. Dat is de waarheid van God;
wij hebben Hem niet liefgehad, maar Hij heeft hart voor ons. Die u gekruisigd hebt, heeft voor u
voldoening gedaan. Dat blijft ongelooflijke genade.
We waren zo dood als een pier, maar we zijn met Hem opgestaan en krijgen daardoor nieuw leven
met de Geest. Hij geeft ons te denken, op zo’n manier dat we onszelf verliezen. Zonder de Geest was
het nooit tot ons doorgedrongen. Dat geheim, dat je diep overtuigd raakt, zoals ook vers 13: hieraan
weten wij. Dat woord weten laat zien dat geloven niet een vroom gevoel is. Dat is fijn, want gevoel is
veranderlijk. Je gaat het niet redden met je goede gevoel. Geloof is dus niet alleen iets van je hart. Je
hart waar de Bijbel het over heeft, zit in je hoofd. Wat je wel of niet van Hem gewaar bent geworden,
bepaald in hoeverre je jezelf aan Hem toevertrouwd.
De Geest overtuigd van dingen die ons tot dan toe ontgingen. Geloven is iets aan de weet komen
waar je niet van overtuigd was, of waar je niet van wist. Geloven is zeker weten en vast vertrouwen.
Je vertrouwt een ander niet als je niet zeker weet over de ander. Dat waar je niet bij kon, gaat ineens
voor je open. Door de Geest krijg je wijsheid van boven. Wij weten, doordat Hij ons van Zijn Geest
gegeven heeft.
Als je verliefd wordt, wordt je je opeens bewust van het bestaan van die ander. Hoe het dan verder
gaat, is altijd verschillend. De Geest stuurt er op aan dat je aan de weet komt van God. God was al
lang bezig met ons. Als je het aan de weet komt, doet het ook wat met je gevoel. Dan gaat er een
andere wereld voor je open, het Koninkrijk van God. Dit weten is niet hetzelfde als
wetenschappelijke kennis. Als je verliefd bent, en die verliefdheid gaat over in houden van, doet de
kennis over die persoon dan onder aan kennis uit een boek? Het is een ander soort weten, maar niet
ondergeschikt. Van huis uit zijn we allemaal te dom om te geloven, het ontgaat ons. De Geest geeft
ons de wijsheid om te weten.
Zie je deze genade zitten? Johannes zegt; nee, dat zien wij niet zitten. De Geest is gekomen, we zijn
gelukkig niet afhankelijk van onze eigen welwillendheid. Wees maar eerlijk tegen God. Begin gewoon
te praten. Wellicht is het dwazenpraat, maar dan is het in ieder geval eerlijk. Wij weten dat wij in
Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. Daar zit een prachtige
belofte in.

Het is mooi als iemand met 20 jaar belijdenis doet, maar het is nog mooier als hij er op zijn 80 e nog
blij van wordt. Goed beginnen kan iedereen, maar volharden is een ander verhaal. Wij weten dat wij
in Hem blijven, en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. Zelfs wanneer wij het beu
worden, weten wij alsnog dat Hij in ons blijft. Hij die in jou is, is meer, sterker, krachtiger dan hij die
in de wereld is. Amen.

Categorieën