10 september 2017

Geloofsbeproeving na geloofsverkwikking

Predikant:
Serie:
Bijbeltekst: 1 Koningen 17:17-24

Samenvatting:

Thema: Geloofsbeproeving na geloofsverkwikking
Gedachten:
1. Nood
2. Klacht
3. Uitkomt

Elia en de weduwe van SarfathEen doorgeleide Godsknecht en een beginnend gelovige en een kind hebben het goed met elkaar in Zarfath bij Sidon. God zorgt voor hen. Dag aan dag draagt hij ook ons. Vanmorgen zijn wij verkwikt bij brood en wijn.
1.Er vindt een dramatische wending plaats, het huis van de maaltijd wordt een klaaghuis, God’s dark Providence. Zarfath betekent smeltoven, voor alle drie. God heeft er een bedoeling mee. Het kan de komende drie maanden tot er weer Heilig Avondmaal gevierd wordt ook een beproeving worden. Als je het bijzonder goed hebt ligt er vaak een bijzondere beproeving in het verschiet. De bedoeling hiervan is dat de droesem er in de oven afgaat, de dode natuur. Deut. 8:16: …opdat Hij u ten laatste wel zal doen!... De Heere leert door beproevingen. Krumacher zei: God schudt Zijn kinderen van het ene in het andere vat opdat ze niet verzuren. Hoe zijn we eronder? Vs. 24 geeft het resultaat aan! Job zegt: Ik weet mijn Verlosser leeft. Lijk je op een wortel, ei of koffieboon? Na 20 minuten koken is de wortel slap, het ei keihard en de boon onveranderd en geeft een heerlijke geur af. Het allerliefste is de weduwe ontnomen, haar kind sterft in haar armen, verschrikkelijk. De belofte van het leven in het meel en de olie zijn niets waard.
In het huis van God, onze kerk heb je ook broeders, zusters en jongeren. Sommige jongeren sterven geestelijk, dat kan ook in je gezin zo zijn.
2.De vrouw stelt een beetje een onredelijke vraag aan Elia en heeft ook een aanklacht aan God, Hij Die toch weduwen en wezen beschouwt? Het zal wel een straf zijn. Elia zegt niets, alleen: Geef mij je zoon. Hij neemt de nood en dood van haar af en sjouwt de jongen via de buitentrap naar zijn bidvertrek. Op dat moment heeft zijn niets meer. Hij legt hem op zijn bed en gaat bidden. Zou God uitkomst geven, zelfs tegen de dood? Elia lijkt hier op de Heere Jezus in het overnemen van de nood en dood. Jezus zegt het: Geef Mij het, ik neem het mee naar boven, naar Golgotha. Geef Mij je zoon en Ik zal hem Mijn kind maken! Elia wordt een voorbidder voor een specifieke jongere. Het privé-gebed in de warroom. Hij praat en worstelt met God voor die ene. Gemeente, laten we alle namen van onze jongeren in het kerkblad plaatsen en u avondmaalganger, neem er een mee in uw gebed tot Pasen, dan gaat er wat gebeuren! Hij riep de Naam van de Heere aan en deed een vurig gebed. Vs. 21: Driemaal strekte hij zich in volle lengte over het kind uit. Hij liet zich verontreinigen en werd als het ware een met de dode. Zo ook de Heere Jezus, Die drie dagen in het graf heeft gelegen en daarna opstond. Ik ben de Opstanding en het Leven, door lijden, sterven en voorbede.
3.Toen hoorde God. Het leven daalde neer en ’t gebed steeg op. Een tweede wonder vindt plaats in Zarfath, de eerste keer dat er in de geschiedenis een dode tot leven komt en dat in heidens land! God is niet alleen een onderhoudende maar ook een leven gevende God. Het is hier Pasen en Pinksteren in de knop, de uitstorting van het leven. Geweldig als de Heere de Geest erin gaat geven, een reanimatie. De jongen leeft! Deze mijn zoon is dood en is weer levend geworden, haar is wel gedaan, wat een ongekende vreugde geef het dat doden levend worden, komend seizoen! Kijk ook naar de vreugde van de Vader van de verloren zoon. En in de hemel. Ps. 150: Alles wat adem heeft love de Heere, dat is opwekking. Identificeer je met je kind en roep Gods almacht in. Jezus neemt je geliefden mee naar het vaderhuis! De vrouw wist het zeker, U, Heere Jezus bent Gods Zoon en Uw woord is waarheid. Dat we Zijn goedheid intens ervaren. Amen.

Categorieën