25 oktober 2020

Geloven..tegen hoop en op hoop

Predikant:
Bijbeltekst: Genesis 15:1-6
Dienstsoort:

Samenvatting

Het is belangrijk om God regelmatig bewust het woord te geven of het van Hem te vernemen. Daarom zijn we hier zodat hij de Levende door kan met wat Hij in ons begon. Prachtig dat Hij zo onder ons is als een stem vertolkt door een mens (de dominee). Het is bijzonder als jij en ik het vernemen. Dat het woord van Hem via een mens of gedachten bij jou binnenkomt, zo is God in de wereld. Zo ging dat ook bij Abraham. Heel kwetsbaar want je kunt het zo naast je neerleggen. Je kunt er van alles mee doen. Maar Hij kan met zijn woord in jou diepste gedachten binnen dringen. Op zo’n manier dat je overtuigt raakt van de liefde die tot je door dringt in het diepste van je ziel. God gaat elegant te werk.

Abraham heeft een overwinning behaalt op de koningen en hij heeft lot en Sodom bevrijd. Toch heeft Abraham een terugval, heb jij dat wel is? Na een hoogtepunt toch een dieptepunt. Het kan ons ook zo overkomen. Dat je het geloof hebt in God en je ziet er iets van en ineens ontstaat er twijfel. God weet ervan, toen bij Abraham en nu bij u en mij. U doorgrond en kent me staat er in de psalmen! God is zo dichtbij, terwijl er nog geen woord op je tong is weet hij er al van. Hij is erbij om je dan op te vangen. Heb je dat wel is ervaren? Dat is liefde, er zijn zonder dat de ander iets heeft gezegd.

God komt voorbij: Abraham wees niet bevreesd. Laat de angst en onzekerheid je niet te pakken nemen, Ik ben jou schild, ik sta voor je in, Ik bescherm je! Ik neem het voor jou op. Ik ben jouw loon, je overvloed, Ik sta voor alles in. Dat wat Hij voor Abraham was is Hij vandaag voor jou en mij! Jezus bad voor ons: Vader ik bid niet dat U ze uit de wereld weg neemt maar wel dat U hen bewaard voor de boze! Wees hun schild en bewaar ze door de kracht van de Geest. Zodat Hij je bewaard in je geloof. Elke dag moet je Hem de mogelijkheid geven om tot je te spreken op zo’n manier dat de boze zijn mond wordt gesnoerd. Dan kan Hij je schild zijn.

Jesaja 40 zegt het heel mooi. Het loon is bereid door Jezus. We hebben het niet verdiend, daar gaat het in de bijbel niet over, wat wij verdienen. Uw loon is zeer groot. Dat geld ook voor jou kinderen. Hij zal er voor ze zijn. Alles wat u voor mij hebt bereid in Christus daar mag ik het van hebben. God is niet karig, wat voor Mij is voor jou en dat voor eeuwig straks! Daar zijn geen woorden voor..

Abraham kan daar wel verder mee toch? Maar Abraham komt in het verweer. Hoe zit het dan? U mijn loon? Ik heb nog steeds geen zoon. Abraham maakt een verwijt, zie, zie ik sta nog steeds met lege handen. Straks zal Eliezer alles erven. Dat wat toegezegd is, waar blijft het? De teleurstelling zit hem hoog. De vader der gelovige lijkt in de eerste instantie hier ongelovig. Maar ongeloof zegt als het tegen zit: het zal wel, ik hou het voor gezien. Maar dat doet Abraham niet, hij zegt kom en kijk! U zult toch zeker uw mooie belofte nakomen? Het gaat er fel aan toe, maar dat mag. Als je vertrouwd bent met God mag je je hele hart voor Hem uitstorten. Zeg maar wat je op je hart hebt en waar je niet mee leven kunt. Aangrijpend maar prachtig, dat is een teken van geloof. Dat je er niet de brui aan geeft maar dat je God in jouw situatie erbij haalt.

God zegt tegen Abraham: denk nou niet dat Ik het vergeten ben. Die voortkom uit jouw lichaam zal erfgenaam  worden. God laat soms wachten, waarom weten we niet, Abraham wist het ook niet. Niet alles wordt in één keer opgelost. Maar het zal zijn zoals ik je beloofd heb. Hij neemt Abraham mee naar buiten en zegt, kijk is omhoog, tel de sterren. Zo talrijk zal je nageslacht zijn! Abraham geloofde al zag hij er niks van en stond hij met lege handen. Roep God er maar bij, wijs Hem erop. Hij zal je zeggen Ik vergeet het niet. Onze God blijft trouw aan wat Hij zelf beval.

Categorieën