7 januari 2018

Gemeentegroei

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 3:12
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: Gemeentegroei, 3 gedachtes: 1 in geloof (vers 6), 2 in liefde (vers 12)

Samenvatting:
Een palmboom groeit onder druk. Bij de teelt ervan legt de kweker een steen op de kruin van jonge palmen. Dat zorgt ervoor dat de palm beter wortelt en rechter omhoog groeit. Zo kan het ook gaan met gemeentegroei.
Paulus op zijn zendingsreizen Thessalonica aangedaan. Daar is hij drie weken geweest. Daar heeft hij gepreekt dat Jezus de Messias en de grote Koning is. Een kleine gemeente ontstaat, maar hij wordt de stad uitgejaagd. Als hij later in Athene is aangekomen wil hij graag weten hoe het met de jonge gemeente gesteld is.
Mogelijk werden de Joodse christenen uit hun gemeenschap gezet. Mogelijk leden hun inkomsten er onder. Ook waren er voorname heidense vrouwen bekeerd. Hoe zou het verlopen in hun gezin? En de tentenmaker Jason, zou hij nog tenten kunnen verkopen? Paulus tobt over de jonge plantjes in het geloof. Daarom zendt hij Timotheüs om polshoogte te nemen. Van Timotheüs’ hoorde hij dat het goed ging met de gemeente, ondanks de weerstand.
1
Timotheus moet gaan vragen hoe het staat met het geloof. Niet allereerst hoe het gaat met hun zaken. Dat “geloof” is een kernbegrip in dit gedeelte. Het gaat hier over het praktische geloofsvertrouwen ondanks tegenstand. Ze hebben Paulus gelooft toen hij hen wees op een onzichtbare Heer, maar houdt dit geloof stand? Je geloofsvertrouwen kan namelijk verslappen. Het kan zelfs schipbreuk lijden volgens de Bijbel, dan word je dus een wrak.
Hoe staat het met uw geloof? Zit er nog leven in? We kunnen zo druk zijn met aardse zaken, maar laten we geen kleingelovigen zijn. Kleingelovigen denken klein over God. Of is uw God veel groter dan uw problemen, dan heeft u een groot geloof.
Wordt uw geloof vaak aangevochten? Dat is herkenbaar. Soms kom je niet verder dan: “ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp”. De discipelen vroegen om groei in het geloof. Geloofsgroei kunnen we niet zelf bewerkstelligen. Soms voel je niets van het geloof. Soms kun je het zelfs verstandelijk niet geloven. Dan moet je het je uit Gods Woord laten gezeggen.
Jezus vertelde al in alle eerlijkheid dat het geloof niet zal leiden tot aardse voorspoed. Hij zei dat je in de wereld verdrukking zult leiden, maar ook dat Hij de wereld heeft overwonnen en dat er een hemelse heerlijkheid wacht.
Zo komt, in de Christenreis van Bunyan, Christen bij de heuvel Moeilijkheid. Er zijn wegen om de heuvel heen, maar de smalle weg gaat over de heuvel heen. Bovenop die berg staat het paleis Liefelijkheid, van daaruit is er een heerlijk uitzicht. Welke moeilijkheden zullen wij tegenkomen dit jaar?
Er zijn in tijden van moeilijkheden drie mogelijkheden voor gebed. Allereerst kun je bidden om de moeilijkheden weg te nemen. Ten tweede kun je bidden dat God bij je is in die moeilijke tijden. En als je ver gevorderd bent in het geloof, kun je bidden of die crisis je dichter bij Christus mag brengen.
2
Waar veren we van op? Veren we op van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij, of van een doelpunt in de Kuip? Of veren we op, net als Paulus, van anderen die staan in het geloof?
Het is mooi als we kunnen leven in dankbaarheid. Dankbaar voor al het goede wat God geeft; zowel in geestelijke als aardse zaken. Dat leidt tot een leven vol vreugde!
De groei van een mens komt op zekere leeftijd tot stilstand. En vanaf een jaar of dertig begint zelfs een dalende lijn. Maar een boom blijft groeien tot het einde. Daarom is het mooi dat een gelovige in Psalm wordt vergeleken met een boom. Zo mogen we blijven groeien in het geloof.
Maar ook de gemeente mag toenemen en overvloedig worden in de liefde (vers 12). Gemeentegroei is groeien in de liefde tot elkaar. Een Geest vervulde gemeente is allereerst een gemeente die elkaar hartelijk liefheeft en niet allereerst een plaats van wonderen en tekenen.
Jezus heeft ons lief. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Ook ten opzichte van die broeder die niet zo lief is. De fouten hoeven we niet goed te keuren, maar we hoeven ze ook niet af te dekken. God geeft het voorbeeld. Hij haat de zonde, maar hij houdt van de zondaar. Die opdracht is groot genoeg voor ons in het komende jaar.

 

Categorieën