22 maart 2020

Genade en vrijheid

Bijbeltekst: Mattheus 5: 9
Dienstsoort:

Samenvatting

In deze tijd van het Corona-virus hebben mensen even geen behoefte aan oorlog. Zelfs IS is op de vlucht voor het virus en voert even geen oorlog. Het is tijd om het virus te bedwingen in plaats van met elkaar te vechten. Vrede is echter meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. In deze tijd ervaren we niet echt vrede, want de samenleving is ontwricht door ingrijpende maatregelen. Daarnaast weten we ook niet hoe lang dit allemaal gaat duren. Wat is vrede eigenlijk en hoe kunnen we vrede stichten?

 

In deze tekst staat in het Grieks “Arene”, in de oorspronkelijke taal (het Aramees) staat het woord “Shalom”. Shalom betekent niet alleen de afwezigheid van oorlog. Het woord duidt op het leven waar alles goed is: vrede met God, heil, welvaart, geluk en dankbaarheid. In Jesaja 32 staat “dan zal de gerechtigheid vrede stichten”. Ook in psalm 122 zingen de pelgrims over vrede voor Jeruzalem. In het Onze Vader staat ”Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”.

 

In deze wereld zijn we ver weg van het “shalom”. Er is angst, eenzaamheid, zorg, ziekte, werkloosheid en dood. De shalom is ver te zoeken. Daarnaast zien we ook dat mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Bovendien worden mensen stil gezet doordat we beseffen dat we heel kwetsbaar zijn: een klein virusje en alles ligt plagt. Hebben we God niet veel meer nodig dan we binnen en buiten de kerk beseffen?

 

Hoe kunnen we deze bijbelse vrede waarmaken? We kunnen leren van iemand die daar ervaring mee heeft. We kunnen op zoek naar een expert in vrede: dat is God zelf. God is de grootste Leermeester om vrede te stichten. Door Christus wordt er verzoening gebracht in deze wereld. Als je vrede wilt stichten, kost dat je iets. Het heeft Jezus alles gekost om vrede te stichten, ja Zijn eigen leven. Het gaat dus niet om iemand betaald te zetten, te vergelden of wraak te nemen. Vrede stichten is juist het tegenovergestelde, daarom kost het veel van jezelf. We mogen hierin Christus navolgen. In deze lijdenstijd denken we aan Jezus Die alles er voor over had om vrede te stichten. Vrede stichten zal iets vragen van onze trots, wraakzuchtigheid en ons eigen belang.

 

Vrede bewaren in onze huiselijke situatie zal de komende tijd nog een uitdaging zijn. Blijf vrede stichten in uw huwelijk en uw gezin. Kinderen, blijf vrede stichten als je de hele tijd thuis bent en zelfs niet naar buiten mag. Blijf vrede stichten bij je werk, ook als het heel moeilijk wordt. Onder een portret van Franciscus van Assisi  staat “Heere, maak mij een instrument van uw vrede”. Deze tekst komt uit de Eerste Wereldoorlog, om mensen troost te geven. Het was een zeer moeilijke tijd, want na de oorlog heeft de Spaanse griep nog meer levens gekost dan in de hele Eerste Wereldoorlog. Laat deze woorden ook nu voor ons een troost en een gebed zijn. Dan mogen we iets weerspiegelen van de vrede van God. Shalom kan dichtbij komen door de verzoening met God. Zo mogen we een instrument zijn van God om vrede te stichten.

 

Heere, maak mij een instrument van uw vrede

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

 

Amen.

Categorieën