14 oktober 2018

Genesis 40: 8 – dr. C.A. van der Sluijs

Bijbeltekst: Genesis 40:8
Dienstsoort:

Samenvatting

Samenvatting:
Droomt u wel eens? Of droomt u niet meer? Of hebt u zelfs nog nooit gedroomd?
Maar dromen zijn toch bedrog? In de Bijbel niet. Denk maar eens aan Jozef de man van Maria, Jakob, en ook de Pinksterbeloftes: “jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen”. Of John Bunyan, die de christenreis droomt en daarna opschrijft.
Zijn de christenen vandaag nog als “degenen die dromen” (Psalm 126)? Bevrijdt en verlost. Niet zo maar een beetje, maar uitbundig.
Jozef, dat was een meester-dromer. Maar z’n droom over het buigen van de schoven, lijkt toch echt bedrog, want hij komt in de gevangenis. Hij moet geduld hebben. Is dat niet lastig voor een christen? Dat noemen we nu juist lankmoedigheid.
Op zekere dag komt Jozef twee heren tegen met sombere gezichten. Ze hadden een droom gehad en die bevatten voor een oosterling altijd een boodschap van de goden. Maar in de gevangenis zijn er geen professionele droomuitleggers. Jozef vraagt hen wat er aan de hand is met ze. Als ze het vertellen zegt Jozef niet dat die goden van hen per definitie niets te zeggen hebben en dat alleen zijn God de ware is, maar Jozef zegt dat hij het wel kan uitleggen. Dit is een aanwijzing voor het gesprek met de islamieten. Niet direct afwijzend, maar allereerst de gedeelde grond zoeken en dan verder.
Waarschijnlijk was er een vergiftigingspoging van de farao geweest. Dit hadden zij als voorproevers kunnen voorkomen. Er is nu een onderzoek wie de schuldige is. Ze zijn wanhopig en dromen.
Zijn dromen bedrog? In de Bijbel niet. En nu? God spreekt op diverse wijzen en hoe het Hem uitkomt. Dromen hebben van alles te zeggen over je leven, over wie je in feite bent. Soms zelfs zo dat je er zelf van schrikt. Ga er niet aan voorbij. U wordt uitgenodigd om de droom van uw leven voor te leggen aan de meerdere Jozef, Jezus Christus.
De schenker ziet de film van z’n leven langs komen, van wijnrank tot wijn. Er is een element van leven in deze droom. Hij wenst dat dit weer terug zal komen. Wat kan ik met deze wensdroom? Jozef kan onmiddellijk vertellen wat dat betekent door middel van profetie. Is de droom van de schenker ook uw droom? Het doet denken aan Johannes 15: Ik ben de ware wijnstok... wie in Mij blijft en Ik in hem die draagt veel vrucht. Beheerst het verlangen om in Christus te zijn en vrucht te dragen uw leven? Het lijkt soms of je geen vrucht draagt of het leven beklemt je, maar toch. Soms is het onsamenhangend of vaag, maar het verlangen is er om totaal met Christus verenigd te zijn. Het komt steeds terug, want een droom houd je niet tegen. Het is eigenlijk het verlangen naar het paradijs, om helemaal voor God te leven.
In drie dagen wordt u in uw ambt hersteld. Christus was drie dagen in het graf en de kerk met Hem. Daarna stond hij met Pasen op en nam Hij de gevangenis gevangen. Hoort u het in uw gevangenis? Wat een geweldige belofte is die uitleg, ook voor mensen wiens leven ruïne of een puzzel is.
Vele mensen dromen van de hemel, maar ze missen het levend element. Net als bij de bakker. Dan wordt de droom wreed verstoord. De bakker hoorde een positieve uitleg bij z’n collega, dus hij wil het ook wel eens proberen. Hij staat met manden op z’n hoofd en kan niet bewegen. Alleen de vogels bewegen en die maken de droom tot een angstdroom. Jozef zegt klip en klaar dat hij terechtgesteld zal gaan worden.
Is dit uw droom? Een droom van een carrière en een groot huis. Maar die dood komt een keer en verstoort het leven. Voor een christen is de dood de laatste vijand, maar kunt u nooit eens zachtjes zingen: “Na de dood is het leven mij bereid, dan neemt God mij op in Zijn heerlijkheid”. Niet? Dat is niet goed.
Beide dromen komen uit, zowel de angstdroom als de wensdroom. Als u de verkeerde droom droomt, is het tijd dat dit verandert. Zie op Christus en u gaat dromen van Hem. Hij zal uw leven gaan beheersen. Het is een kwestie van horen en uw ziel zal leven.

Categorieën