31 juli 2022

Genesis 8:22 – Prop. J Schneider

Predikant:
Bijbeltekst: Genesis 8:15-22

Samenvatting

Het Evangelie is ook dat God de aarde heeft geschapen en dat wij er op mogen leven en er voor mogen zorgen. Aan de hand van de tekst behandelen we 3 vragen namelijk:

  • Wie heeft het voor het zeggen?
  • Wie bepaald de seizoenen
  • Wat is de opdracht? 

De context van Genesis 3 is dat de zondvloed over de aarde was gekomen en dat Noach de nieuwe aarde betreedt en direct een altaar bouwt. Hij offert voor de Heere en dankt dus de Heere. Dat offer is voor God als een aangename geur. God zegt tegen zichzelf: voortaan gaat het anders, de seizoenen zullen niet meer ophouden. 

Noach wordt landbouwer en gaat wijn verbouwen. Wijn heeft veel betekenissen in de bijbel, er wordt voor gewaarschuwd ivm met dronkenschap maar het heeft ook veel positieve betekenissen. Het staat voor overvloed, liefde en bij het avondmaal. 

De eerste vraag wordt door de bijbel eenvoudig beantwoord. God is de eigenaar en Hij regeert over de aarde. God zegt dat tegen zichzelf, voortaan al de dagen van de aarde (de aarde heeft dus een limiet) zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte zomer en winter dag en nacht niet ophouden.

God bepaald dus ook de seizoenen. Je zou ook kunnen zeggen: Omdat er zaaitijd is en omdat er gezaaid word zijn deze seizoenen er. God bepaalt wel de seizoenen maar de mens moet zaaien. Dat wat je zaait dat oogst je dat snapt iedereen. Zo is het geestelijk ook! 

De nacht was een onderdeel van de volmaakte schepping. De mens, aarde en dieren konden tot rust komen. Het welzijn van de aarde zegt eigenlijk iets over onze verstandhouding met God. 

Over de opdracht voor ons wordt veel geschreven in de bijbel. Onder andere dit: Opdat het u welgaat dat is de reden. Is dat evangelie? Ja want Hij heeft deze aarde geschapen voor de mens om op te wonen. Al het gezaaide heeft God gegeven, dus ook: tarwe, geest, bonen, watermeloenen, noten, knoflook en ga zo maar door. God wil ons zegenen en geven in overvloed. Degene die het 7e jaar zijn akker met rust laat die zal ik het 7e, 8e 9e jaar eten geven zegt God.

Naar deze tijd; In onze wereld regeert geld. Op deze aarde wonen 8 miljard mensen, 1,3 miljard varkens en 50 miljard kippen per jaar. Hoeveel kan onze aarde hebben en wie bepaald dat? Het geld bepaalt dat. De seizoenen bepaalt de consument eigenlijk ook. We hebben airco's en verwarmingsketel en bepalen zo alles zelf. Mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis hebben zegt de profeet Hosea. Wat zijn wij aan het doen met de aarde en wat zouden we moeten doen? Als er geen financiële druk is wat zou u dan gaan doen? 

In de agrarische beelden zit het evangelie opgesloten. Ieder seizoen van zaaien en oogsten is een beeld van Jezus die zijn leven gaf voor de oogst!

Wat is de opdracht? Gebruik je verstand om God lief te hebben. Het is je van God gegeven. God heeft ons in deze wereld gezet met de opdracht gebruik je verstand om Hem en dus ook de aarde te dienen. De opdracht voor de gemeente is wees een in Christus. We zijn het niet allemaal met elkaar eens maar we zijn wel 1. Dat is uniek, daar zit kracht in! We onderschatten onze positie, we mogen elkaar bekritiseren en toch in liefde met elkaar omgaan omdat we 1 zijn. 

Categorieën