8 augustus 2021

Geroepen tot een Great Reset

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 12:9-16
Dienstsoort:

Samenvatting

 

Samenvatting ochtenddienst 08-8-2021

Ds P.J. Visser
Geroepen tot een Great Reset —> Romeinen 12: 9-16
Gesprek vragen:
  • welke dingen heb jij je eigen gemaakt?
  • Welke aansporingen vragen van jou om verandering/oefening?
The Great Reset daar hoor je de laatste tijd veel over. Dat betekent opnieuw beginnen in de economie en samenleving.
Niet ingericht op het verdien-model maar op het ontvang-model. Iedereen krijgt evenveel. Dat wordt dat centraal aangestuurd en daar zijn we met zijn allen aan verbonden. We zouden er dan met zijn allen op vooruit moeten gaan. De verschillen zouden dan minder moeten zijn. Wel leveren we onze vrijheid in.
Het heeft tekenen van het 'beest' zoals beschreven is in Openbaring. Wie zich niet conformeert met het model heeft een probleem. Dat heeft wat weg van het nummer van het beest die iedereen moet hebben om mee te kunnen doen.
Jezus heeft een Great Reset teweeggebracht toen Hij aan het kruis ging. De zonden betaald die Hij in zijn liefde gedragen heeft. Dat zorgt ervoor dat je niet hoeft te tobben. Hij heeft voor jou betaald en dat zonder manipulatie maar met een hart van liefde.
Het is volgens het ontvangmodel en geen verdienmodel. Jij mag leven van dat model. Als het mis gaat kan de Reset geactiveerd worden en beginnen we weer opnieuw. Zoals een wis bord worden onze fouten weggeveegd en mogen we opnieuw proberen. We mogen leven van Zijn geduld, leven en liefde! Het is niet ongrijpbaar en onbereikbaar, het is heel dichtbij. Dat is de Great Reset.
Het staat mooi in Efeze 2: God in zijn grote barmhartigheid heeft ons in Christus gered. Hij heeft verzoening gedaan voor ons en met Hem zijn we tot in de hemel gezet. Om de overvloedige goedheid aan ons te geven. Herschapen tot Zijn maaksel om het goede te doen. Wat betekend dat dan voor ons allemaal?
Om het helder te houden worden ze in 3 onderdelen verdeeld:
  • Richting God
  • Richting elkaar
  • Richting de wereld
Richting God:
Dien de Heere. Dat betekend dat we ons door Hem laten zegenen. Blijf in Zijn liefde, Hem dienen en Hem de eer geven en leven van Zijn liefde en trouw. Met blijdschap! Heb een afkeer van het kwade. De boze mag niet met jou aan de haal gaan.
Dat houd onder andere in om nee te zeggen tegen het verkeerde wat in je opkomt. Dat kost wat, maar dat mag toch ook? Waar voedt jij je mee? Waar kijk je naar? Voed je je met het goede van God, met Zijn woorden? Het zijn als twee honden die vechten (goede en kwade) de hond die het meeste eten krijgt wint de strijd. Zo is het geestelijk ook!
Wees niet traag wat je inzet betreft. Je hebt het zo druk en je bent moe en dan kom je aan God niet toe. Voorbeeld: een hoop stenen (gebed, open bijbel) een hoop grind (dat wat elke dag gebeuren moet) en een hoop zand (hobby's etc) moesten in een emmer. Belangrijk is dat je in de juiste volgorde de emmer vult!
Begin elke dag met Hem, dat is de basis! Als jij in Mij blijft, blijf Ik in jou!
Verblijd je in de hoop, je bent niet van vandaag of gisteren maar van morgen. Je hoop ligt in de toekomst.
Heb geduld in de verdrukking, soms valt het zwaar in het leven. Heb geduld en hou vol. Waarom? Omdat het ergens naar toe gaat. De weg van het lijden is de oprijlaan van het vaderhuis.
Richting elkaar:
Heb oog voor elkaar, het gaat niet om hoe jij je tot iemand voelt maar dat je op God richt en Zijn liefde en kijkt met Zijn ogen.
Dat is ongeveinsd en niet huichelachtig.
Broeder en zusterliefde en een open huis. Dat stond in die tijd hoog in aanzien. Hoeveel te meer geldt dat voor de gemeente van Christus. We zijn aan elkaar gegeven. Het zal toch niet zo zijn dat ze in de kroeg etc beter met elkaar omgaan dan bij ons in de gemeente?
Het is de bedoeling dat God Zichzelf ziet in ons. Ga elkaar voor in eerbetoon! Wees blij met hen die blij zijn en huil met degene die het moeilijk hebben.
Richting de wereld:
Zegen die u vervloekt, dat was totaal nieuw in de wereld van toen. God laat zijn zon opgaan over kwade en goede. Jezus werd vervloekt maar Jezus zegenende hen. Dat is moeilijk, het betekend dat je je niet mee laat trekken met hart tegen hart. Maar dat je vriendelijk blijft en goed blijft doen. Dat is bevrijdend!

Categorieën