1 januari 2017

Gij blijft immer Dezelfde

Predikant:
Bijbeltekst: Hebreeën 13:8
Dienstsoort:

samenvatting

1. Jezus vroeger
2. Jezus nu
3. Jezus morgen

Een jaar van verwachting, spanning: Wat wens je ? Psalm 1: Geestelijk leven en groei voor ongelovigen. En het bloeien van de gelovigen.
nieuwjaar1. Januari stoelt op de Romeinse God Janus, die twee gezichten had, ook Chaos genoemd. Analoog aan de Diabolos. Het gezegde een Januskop betekent onbetrouwbaarheid. Jezus echter blijft onveranderlijk, er is geen schaduw van omkeer bij Hem. Verleden-heden-toekomst. Luther zei het zo, leef alsof Jezus gisteren is gestorven, vandaag is opgestaan en morgen terugkomt! In vs. 7 blijken voorgangers te vertrekken, terwijl Jezus blijft, vs. 8, Jesua, de Messias. In vs. 9 is er weer verandering. Ik hou van de Naam van Jezus, waarvoor de demonen sidderen. Hij is Profeet, Priester en ook Koning. Hij Die op de troon zit is Dezelfde Die tweeduizend jaar geleden rondwandelde op aarde. Jezus was ook bewogen. Zie de bruiloft in Kana en bij de opwekking van Lazarus. Ook bij de achtendertigjarige zieke in Bethesda. Laten we een in een schriftje bij de avondmaalstafel bij gaan houden wat onze noden zijn , hiervoor voorbede doen en aan het eind van het jaar danken voor de vervullingen! Zijn kracht is onverminderd, nu nog steeds. Daar moeten we wat mee, gemeente. De arm van de Heere is onverkort! Dit is een troost- en pleitgrond. Als U Dezelfde bent, Heere, zie ik uit naar wat U gaat doen!
2. Hij blijft Dezelfde in het huidig tijdsgewricht. Het gaat dan ook om Hem. Hij bidt nog steeds voor mij. De avondmaalsviering is het brandpunt. Jezus ging zeer vertrouwelijk om met Martha, Maria en Lazarus. En nu ? Ook Ananias ging vertrouwelijk met Hem om, gelet op zijn uitspraak over Paulus. Neem tijd voor Hem, dan komt Hij dichterbij. Eenmaal zullen we Hem zien, van aangezicht tot aangezicht! Spreek een woord met macht tot mijn zoon, die niet wil geloven. Ik wil en zij zullen! Jezus heeft een teer hart, zoals Jozef voor en bij de bekendmaking aan zijn broers.
3. Morgen, hoop voor m’n nageslacht. Uw onbezweken trouw… Zijn macht is groot, Hij houdt elke seconde van mij.

Categorieën