5 mei 2016

Gij voert ten hemel op vol eer

Bijbeltekst: 2 Koningen 2:11
Dienstsoort:

Samenvatting

Gij voert ten hemel op vol eer
1. Hemelvaart van Gods knecht
2. Hemelvaart van God Zoon
3. Hemelvaart van Gods kind
Elia = mijn God is de Heere
Elisa=Mijn God verlost

hemelvaart2016De meester gaat de leerling verlaten. Wat heeft dit te maken met de hemelvaart? Zoals in het Oude Testament Elia naar de hemel is gevaren. Zo gedenken wij vandaag dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan op een wolk.

Bijzonder in het Oude Testament, dat hier bij hoge uitzondering staat dat iemand naar de hemel is gegaan. Meestal lees je van mensen dat ze bij hun vaderen te ruste gingen. Van Henoch lees je nog wel dat God hem weg nam, maar er staat niet letterlijk dat hij naar de hemel ging. Bij Elia staat dat wel. Dat is een voorafschaduwing van wat er met de Heere Jezus is gebeurd. Het is altijd weer een indrukwekkend verhaal, met die vurige wagen en paarden. Elia is niet door een onweer getroffen, maar door paarden getrokken naar de hemel, in een onweer. Elia is niet gestorven dus. Het is zijn laatste gang die dag en hij gaat afscheid nemen van het laatste leven op aarde. Hij maakt nog 1 tocht, en neemt dan afscheid van Elisa. In Gilgal en Bethel hadden ze profetenscholen en daar was Elisa zo'n beetje de mentor van. Voor ons komt er ook een keer een laatste dag, dat je niet meer bezig bent met je dagelijkse bezigheden, want een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Elia wist dat hij ging sterven. Toch wandelt hij nog steeds rustig. Ziet hij er tegen op? Hij wandelt rustig en praat met Elisa. Dat is al genade. Je kunt het niet uitstellen, maar hoe ga je daar naar toe? Elisa begeleidt hem op zijn laatste tocht. Elia wil alleen zijn, maar Elisa wil bij hem blijven uit liefde. Ze waren onafscheidelijk en voerden afscheidsgesprekken. Ze gingen al die plaatsen langs waar zoveel gebeurd was in het verleden. Gilgal, Bethel, Jericho...daar lagen heel wat herinneringen. De Jordaan door....en dan komt er een laatste vraag. Vraag mij wat ik u zal doen voordat ik van u weggenomen wordt. Elisa vraagt dan om een dubbel deel van “uw geest” te mogen ontvangen. Ik denk dat die jonge Elisa zich ontzettend onbekwaam voelt om Elia op te volgen en daarom vraagt hij om een dubbel deel van uw Geest, van de Heilige Geest die u van God ontvangen hebt. Elia zegt dan: je hebt iets moeilijks gevraagd, die Geest is niet overdraagbaar door mij, maar ik kan er wel om vragen of God het wil geven. Je kunt een klein beetje van die Geest ontvangen, maar je kunt er ook een dubbel deel van ontvangen. Dan ben je er helemaal vol van...

En dan komen ze op een punt, geweldig. En zie, staat er. Het gaat onweren en er komt een vurige wagen met vurige paarden aan. Die wagen gaat scheiding tussen hen maken. Wat een verrassing voor Elia. Een paar jaar daarvoor zat Elia in de put, hij vluchtte naar de woestijn en vraagt: Heere God, laat me maar dood gaan, ik ben het zat, en helpt toch allemaal niet. Maar hij had nog een taak en hij moest ook een opvolger aanwijzen. De Heere had iets beters voor hem in petto dan doodgaan in de woestijn. Hij mag als een prins in die wagen stappen en wordt van de aarde naar de hemel gereden. Elia zegt: als je het ziet als ik weggenomen wordt, dan zal je het krijgen en anders niet. Het staat de Heere vrij om dat te doen of niet. En Elisa zag het gebeuren en hij zag hem zelf niet meer. Dat is pijnlijk voor hem, hij ziet hem nooit meer en scheurt zijn kleren. Zou Elia nog een keer gezwaaid hebben? Dat zie je wel op plaatjes...wie weet. Hij laat zijn jas vallen en Elisa raapt hem op. Geen mooie jas, maar eentje van kamelenhaar. Elisa deed die mantel om. Zijn eigen kleren had hij gescheurd en hij droeg nu het kleed van zijn meester. Dat moet veel indruk op hem gemaakt hebben. Die mantel was al eerder op hem gelegd bij zijn roeping tot profeet. En nu heeft hij hem weer om. Als hij bij de Jordaan komt, slaat hij er op met die mantel en inderdaad komt er een pad. Diezelfde kracht, niet in die mantel en niet in de mens Elisa, maar dezelfde Geest liet dat gebeuren. Dezelfde kracht kwam in Elisa. De mensen zien dat gebeuren en zien dat hij dezelfde Geest heeft gekregen als Elia. Daarom accepteren ze hem ook als opvolger.
Elia moet alleen terug. Al biddend -waar is de God van Elia, ja Hij! - gaat hij terug. Die God van Elia is er nog steeds, ook als ik morgen weer aan het werk ga. Die God van Elia baant een weg waar geen weg is, er komt een pad. Elia is ook nog een keertje terug gekomen, op de berg der verheerlijking, naast Jezus! Hij is daar met een verheerlijkt lichaam, naast Jezus, samen met Mozes.
Elia is het beeld van Jezus en Elisa het beeld van Zijn discipelen. Elia kwam uit Bethel, huis van God. De Heere Jezus kwam uit het huis van Zijn Vader. De Heere Jezus ging de doodsjordaan door en kwam er weer uit en daarachter de hemelvaart.....Je ziet in die plaatsen als het ware de heilsfeiten van de Heere Jezus. Laten we vers 11 lezen in het licht van Handelingen 1....De Heere Jezus sprak 40 dagen met Zijn discipelen over het koninkrijk van God. Tot aan Zijn hemelvaart. Ze moesten Zijn opdracht uitvoeren, maar zonder Hem…

Er is een legende dat toen de Heere Jezus de hemel binnen kwam, de engelen een loflied wilden gaan zingen, maar net daarvoor vroegen: hoe zullen de mensen op aarde nu weten dat U hier bent? En dat de Heere Jezus zei: ik heb er 120 achtergelaten, die gaan het vertellen. Maar over 120 jaar weten die 120 het niet meer….En dan? Maar dat Woord wordt verder verteld en de mensen gaan het geloven en die gaan het weer doorgeven. En ook in 2016 zullen er mensen zijn die het horen en het geloven en het weer doorgeven. Hoe moeten wij nu het werk gaan doen dat Jezus is begonnen? De Heere Jezus heeft ook gevraagd aan zijn discipelen wat zij wilden. Vraag Mij wat u nodig hebt en het zal u geschieden...Begeer wat Ik u geven zal. Wat zou u dan vragen? Wat kun je echt niet missen? Een dubbel deel van Zijn Geest. Geef me alles wat ik nodig heb om Uw wil te doen en mijn taak op te nemen in deze wereld. Elia zei tegen Elisa: je hebt een moeilijke zaak gevraagd, Maar dat zegt de Heere Jezus nooit. Hij wil dat heel graag geven en kan dat ook. Hij heeft ook beloofd dat Hij dat zal geven als we daarom vragen.
Elisa zag dat Elia naar de hemel ging. De discipelen zagen ook dat de Heere Jezus naar de hemel ging. Zij zagen het gebeuren, en dat heeft een diepe betekenis. Dan zou de Heilige Geest komen. De Geest wordt gegeven en andere mensen gaan zien dat de Geest van Jezus op hen rust. Ze zijn anders geworden....
De Heere had ook Zijn mantel uit toen Hij aan het kruis hing. Elia liet Zijn mantel vallen, en de Heere Jezus bedekt zondaars met de mantel van Zijn gerechtigheid. Elisa draagt de jas van Elia. En doet de Heere Jezus Christus aan, staat er. Hoe kun je dat doen? Nou, als een mantel, een kleed. Dat je iets van Zijn levensstijl laat zien aan de mensen om je heen. En dan moet je het aan de hele wereld vertellen...Hoe kan dat? Dan sta je voor de Jordaan...maar het onmogelijke gebeurt. Ik sta voor de Jordaan....en ik bid, waar is de Geest van Jezus? In Zijn naam konden de discipelen de wereld in en verrichten zij wonderen...
Hoe kom ik door die doods-Jordaan? Is er een weg? Niet door kracht noch door geweld, maar door die mantel. Als je ziet op Hem, komt de Geest naar beneden. Zo voer Elia in een storm ten hemel. God neemt Zijn kinderen nog steeds op in de hemel. Hoe weten we niet. Ooit preekte een dominee over de ten hemelopneming van Elia en werd zelf dodelijk door de bliksem getroffen. De mensen zeiden toen: Hij is gestorven zoals Elia...Er zijn heel wat mensen op die manier gestorven. Denk aan de brandstapel waarop vele christenen gedood zijn. Achter de brandstapel stond de wagen klaar.....om ze te brengen bij de Heere. Zo omhoog de paarlen poort in....
Isaac da Costa zegt: aan het eind van de arbeid staat de koninklijke koets klaar om je naar de Koning te brengen...
Het vuur van de wagen heeft het laatste restje zondige vlees verteerd. Sterven met de palmtak van de overwinning in de hand. Wat een zegen als je in het stervensproces iemand bij je hebt die er tot het laatste toe bij is. Staat je koffer klaar als die koets komt? Alleen de gerechtigheid van Christus hoeft er maar in te zitten. Dat bedekt je schande, je naaktheid.
Ik denk aan Jakob, die opgehaald werd door onderkoning Jozef.....als je nou die almachtige Zaligmaker hebt, dan mag je instappen om altijd bij God te mogen wonen. Wat zal dat zalig zijn! Amen.

Categorieën