10 januari 2021

Glansrijk overwinnen in de nood

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 8:22-39
Dienstsoort:

Samenvatting

We zingen het lied van Paulus, een zegenlied. Begrijpen, verstaan we het wel; dit moeilijke lied dat we in de diepte van lijden, nood en dood zingen?

 

Kruisweg van Christus

Hij leidt ons op deze weg, er is geen andere mogelijkheid. We moeten ons kruis opnemen en Christus volgen, maar wat is dat kruis dan? Luther zegt: “Dat kruis krijg je vanzelf als je Hem volgt”. Thomas a Kempis zegt: “Als u het kruis draagt, draagt het kruis u”. Dan zingen we Gods lof zelfs in de nacht en blijven onze harten toch in de Heer gerust! Paulus en Silas zongen zelfs lofpsalmen in de gevangenis.

Dat zingen moeten we leren en daar moeten we echt op studeren, we kunnen het niet vanzelf. Wat zouden wij doen in tijden van vervolging en nood? Het hoogste lied zingen of Christus verloochenen?

Raakt u al gewend aan deze tijd met weinig mensen in Gods huis in deze Coronatijd? Bent u onder de indruk van de noodtoestand in Londen? De nood komt zo dichtbij en is ontzaglijk groot. Kun je dan nog zingen over ‘meer dan overwinnaar zijn’ of stokt je adem in je keel?

Laat u leiden door Christus en geef de moed niet op. Zeg niet: ‘als deze tijd voorbij is dan ga ik zingen’, maar zing heden, in de nacht van deze tijd, het loflied op God! Christus staat ons bij in bedreiging van buitenaf,  maar ook van binnenuit: verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? De duivel probeert ons te scheiden van Gods liefde op de kruisweg van Christus. Maar waarom moeten we die weg volgen? Kan het niet alleen met voorspoed goedkomen? God wil niet dat we doorzondigen! We moeten sterven aan de zonden en zo met Christus opstaan in een nieuw leven.

 

Liefde van Christus

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Er staat ‘agape’= zelfopoffering. Dat heeft Christus voor ons overgehad. Het komt erop aan of we naar het lijden kijken of naar wat Christus overkwam. De duivel wil het eerste. In onze cultuur is het lijden eigenlijk uitgebannen, we willen voorspoed en welvaart. ‘Carpe Diem’ en ‘Pluk de dag’. En zo hebben we nooit genoeg! De duivel zegt: “Is dat nou die God van liefde; dat je dit ondervindt?” Maar we moeten op Christus lijden zien; daarin zijn wij meer dan overwinnaars!

 

Glansrijke overwinning door Christus

Psalm 44 zegt dat we de hele dag worden gedood en als schapen naar het slachthuis worden gevoerd. Waar bent u, Heer? Waarom doet U dit? Paulus zegt dat de Psalmdichter ongelijk heeft; God blijft ons juist nabij. Hij maakt ons meer dan overwinnaars. Maar dat moeten we leren zien.

We zijn dus niet gewoon overwinnaars, maar meer dan dat. Dat is waar je denkt onder te gaan en dat Christus in de nood tot je komt en vervult met liefde en genade. “God, wees ons in nood en dood nabij!” Dan zien we op het kruis van Christus en wordt Hij ons leven.  Dat lied moeten we leren zingen door de liefde van de Heilige Geest.

Categorieën