17 februari 2019

God is een jaloers God

Predikant:
Bijbeltekst: Jakobus 4:1-6
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: God is een jaloers God (vs. 4-5), die het niet kan hebben dat wij een vriend van de wereld zijn (vs. 1-4) maar die toch een genadig God wil zijn (vs 6).

  1. God is een jaloers God.

Als je een beetje met iemand aan het appen bent en diegene noemt je opeens slet of hoer. Dat doet pijn. Jakobus noemt zijn lezers ‘vreemdgangsters!’, in vers 4. Dit is een verwijzing naar het Oude Testament waar God Zijn volk Zijn vrouw/bruid noemt. God kan het niet hebben dat wij vreemdgaan, Hij is jaloers. In vers 5 staat er eigenlijk ‘met jaloezie verlangt Hij naar de geest die in ons woont’. Dat vinden we terug in de wet, als de Heere Zichzelf een na-ijverig (jaloers) God noemt. Jakobus noemt in H2:26 ook het woordje geest, en daar betekent het menselijke ziel. We kunnen onze tekst dus lezen dat God met jaloersheid verlangt naar onze ziel/geest, die Hij ons gegeven heeft. God wil ons diepste innerlijk hebben, zodat we niet meer verkeerd zullen leven. Vanaf onze doop zijn wij aan God verbonden en Hij vindt het niet fijn dat wij overspelig zijn.

Mag jij jaloers zijn? Nee he, dat is niet goed eigenlijk. En nu mag God wel jaloers zijn?! Als je getrouwd bent en je vrouw gaat elke keer naar een ander. Dat is natuurlijk niet fijn. Dan kan ik niet zeggen: ik mag niet jaloers zijn, dus doe lekker je ding. Dan hou ik niet echt van haar. Zo is het ook met God, die ziet hoe Zijn volk elke keer de verkeerde kant op gaat. Dat kan Hij niet hebben, juist omdat Hij zoveel van ons houdt!

  1. Vriend van de wereld.

Jakobus ziet vriendschap met de wereld als vreemdgaan. De mensen sluiten een verbond met de wereld (vers 4). Je verlangt dan naar een levensstijl waarin God geen plek heeft. Op je werk, tv en radio merk je heel vaak dat de mensen leven zonder God. Niet alles wat zij doen is slecht, maar zij horen wel bij de wereld. Dat is gevaarlijk, zegt Jakobus, hij is bang dat wij God sluipenderwijs uit ons leven wegwerken. Als hervormden hebben wij weleens een nieuw gebod: als christen mag je niet wereldvreemd zijn. We kijken een beetje vreemd naar ‘echte refo’s’, die sluiten zich zo af. Maar Jakobus heeft gelijk, zodra wij een verbond sluiten met de wereld, sluiten wij ons af voor God. Op de radio vertellen ze dat sekswerk een normaal beroep is, op Spotify zijn leuke wijsjes en soms versta je weleens iets: ‘I’m weak and what’s wrong with that’. Jakobus zegt: soms ontkom je er niet aan, maar als je niet alert bent neem je de gedachtes over. In films hebben ze aan het begin een kusje en aan het eind liggen ze bij elkaar in bed. Door zulke films ga je onbewust anders denken over liefde en seks voor het huwelijk.

Hoe moeten we alert zijn dan? Als we de wereld zien als ziekte, mijd je alles. Zo weet je zeker dat je niet ziek wordt. Maar soms kunnen we de wereld niet mijden. Ook bij Jakobus is terugtrekken geen optie. Reclame is een beter beeld dan ziekte. De duivel maakt reclame, want hij weet dat als we iets vaak genoeg horen, we het normaal gaan vinden. We moeten dus alert zijn en niet alles klakkeloos overnemen. Jakobus is heel concreet: jullie hebben ‘oorlog’ onderling, omdat je alleen vanuit eigenbelang handelt. Ruzie in de kerk, daar waarschuwt Jezus al voor in Mattheüs 5:22. Als je uit eigenbelang handelt of als je een ander haat, ben je volgens Jezus schuldig aan moord. We sluiten dan een verbond met de wereld. Want waar komt die strijd vandaan? Uit je hart, dat geneigd is God en de naasten te haten. Dan komt de wereld opeens best dichtbij en zijn we allemaal vriend van de wereld… ‘Wist je dat dan niet?’ (vers 4). We doen God hier vreselijk veel pijn mee.

  1. God is een genadig God.

Als we dit dan allemaal weten, wat hebben we dan nog bij God te zoeken? Waarom stuurt God ons niet gewoon weg? Hij deed dat met het volk Israël. Hij zegde het huwelijk op en stuurde hen naar Babel. Maar Gods genade wint het van Zijn jaloezie. Hij stapt over Zichzelf heen en is keer op keer genadig. God stuurt Zijn Zoon en laat in Zijn gang zien hoe genadig Hij wil zijn. Jezus gaat ten onder aan Gods jaloezie om de genade te laten winnen. Je kunt je vrouw of vriendje best eens vergeven, maar niet oneindig toch? Maar God wel. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Belijd daarom je zonden, want dan mag je weten dat hij een God van genade is. Amen.

Categorieën