3 mei 2020

God is getrouw

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Korinthe 1:20-22
Dienstsoort:

Samenvatting

Waarom is liegen eigenlijk een zonde? We weten dat het niet goed is en dat God wil dat wij juist eerlijk zijn. Maar waarom wil God dat wij eerlijk zijn? Dit heeft te maken met het feit dat God wil dat wij op Hem lijken en God is eenmaal geheel betrouwbaar.

Paulus schrijft dit gedeelte in de brief aan Korinthe specifiek aan de mensen die dachten dat Paulus niet te vertrouwen was. Dit kwam omdat hij niet op was komen dagen terwijl hij beloofd had dat hij de gemeente nog eens zou bezoeken. Als reactie op deze kritiek schrijft Paulus dat hij wel betrouwbaar is, omdat God betrouwbaar is. Als Paulus beschrijft dat God betrouwbaar is, dan denkt hij terug aan de grote belofte uit het Oude Testament dat God Zijn Zoon zou sturen en dit is daadwerkelijk gebeurd! Deze belofte komt terug op veel verschillende manieren. We denken aan Mozes die spreekt over een grotere Profeet dan hemzelf, aan David die spreekt over een Koning groter dan hemzelf en Jesaja heeft het over de Hoge Priester die gaat komen. Een andere concrete belofte is dat God bevrijding zal geven van alle zonde. Het Oude Testament is ten diepste het boek van Gods belofte. Paulus gaat uiteenzetten of deze beloften daadwerkelijk betrouwbaar zijn. In deze tekst beschrijft Paulus dat alle beloftes uit het Oude Testament in de Heere Jezus in vervulling zijn gegaan. Hij is de Profeet, Hij is de Koning en Hij is de Priester. Door hem verslaat God alle vijanden, waaronder de zonde en de dood. Door Hem is er echt vergeving en een nieuw leven. Als je wilt zien dat God echt betrouwbaar is, dan moet je bij de Heere Jezus zijn; Hij is het bewijs van Gods betrouwbaarheid. In het Nieuwe Testament beschrijft Jezus Zichzelf niet alleen als de Weg en het Leven, maar ook als de Waarheid. Jezus gaf dus zelf aan dat Hij de vervulling is van de belofte en het bewijs van Gods betrouwbaarheid. We kunnen ook zien dat Jezus de vervulling van de belofte is aan het werk wat Hij volbracht heeft; het lijden, sterven en de opstanding uit de dood. Het belangrijkste van het Oude Testament is dat je het leest met oog op de Heere Jezus, anders leest het als een boek zonder laatste hoofdstuk. Het belangrijkste wordt dan weggelaten. Zonder de Heere Jezus heeft het Oude Testament eigenlijk geen doel.

Een belofte is er om te geloven. Maar als je een belofte hoort, kijk je wel naar wie het zegt: Is deze persoon betrouwbaar? Geloven wij dus ook wat de Heere zegt? Vertrouwen wij Hem? Paulus zegt dat de beloftes van God ‘’ja’’ en ‘’amen’’ zijn, waarbij de ‘’ja’’ door de Heere wordt gezegd en het ‘’amen’’ het antwoord van de gelovigen hierop is. Amen betekent: Het is waar en zeker. Zeggen wij ook amen op de beloftes van God? Is dat ons houvast? Het van harte amen zeggen (vertrouwen en steunen op Zijn beloftes) is de grootste manier om Hem te eren. Amen zeggen, dat is geloof! Niet geloven is eigenlijk zeggen dat God niet betrouwbaar is en dat het niet waar is wat Hij zegt. Zijn er dan bezwaren? Bijvoorbeeld onze zonden, ons leven, ons verleden, de keuzes die wij gemaakt hebben en/of de gedachtes die wij hebben. Als wij daaraan denken, zouden wij dan wel mogen geloven wat de Heere belooft? Moeten wij niet twijfelen aan die beloftes? Maar Gods beloftes zeggen dat wij tot Hem mogen komen met héél ons leven met alles wat er is, blijft en was. De duivel zet altijd een vraagteken achter Gods woord en beloftes. Geloven wij dan de duivel of geloven wij God? Ga niet aan de belofte van de Heere voorbij! Aan het einde van de preek klinkt er altijd amen. Als we van harte luisteren en dit geloven, dan zingen wij van harte mee met die amen. Al wat U beloofd heeft zal bestaan; dat is onze enige houvast. God is dus betrouwbaar.

Waarom schrijft Paulus dit? Paulus wil niet alleen de betrouwbaarheid van God laten zien in het licht wat Hij zelf heeft gezegd, maar hij wil ook het werk van God in de gelovigen laten zien. Paulus zegt dat hij eerlijk is, maar hoe weet hij dat dan van zichzelf? Niet alleen is God betrouwbaar in Zijn woord, maar kijk eens wat de Heere door mijn dienst onder u gedaan heeft! De Heere is ook betrouw IN de gelovigen. Het is niet alleen Goede Vrijdag en Pasen geweest, maar ook Pinksteren; de uitstorting van de Heilige Geest. Paulus beschrijft ook de woorden ‘’bevestigen’’, ‘’zalven’’ en ‘’verzegelen’’ in de brief aan Korinthe; God heeft Paulus gebruikt om Korinthe te bevestigen, te zalven en te verzegelen. Daardoor weten jullie dat jullie bij God horen; dat jullie het eigendom van God zijn. Deze drie woorden verwijzen allen naar dat eigendom van God zijn. Dit heeft alles te maken met de Heilige Geest. Paulus bedoelt hier dat als de Heilige Geest in ons is, dat wij horen bij God. Paulus schrijft ook dat de Heilige Geest een onderpand is. Het is een waarborg, een aanbetaling van onze zaligheid. Dit kunnen wij merken als we hart hebt gekregen voor de Heere Jezus. Dat we de betekenis inzien van het lijden, sterven en de opstanding. Dat we inzien dat we het zelf niet kunnen en we de Heere Jezus nodig hebben. Dat Hij de enige Weg, de enige Redder en de enige Verlosser is. We herkennen dit aan de liefde, vrede en het verlangen die wij ervaren. Daar tegenover staan nog steeds de tekorten, gebrokenheid en zonden in onze levens. Als wij de Heere Jezus willen dienen is er strijd; er is berouw en belijdenis van onze zonden. Ook deze strijd is een gave van de Heilige Geest. Er zijn wel genoeg dingen die je kunnen wegtrekken van God, maar de gaven van de Heilige Geest zijn een garantie dat je thuis bij God zal komen. In de Heilige Geest vervult God ook zijn beloftes.

God zal dus al zijn beloftes vervullen. Waarom weten wij dit? Omdat God betrouwbaar is. Dat is de bemoediging als we eenmaal ons vertrouwen op de Heere Jezus hebben gesteld. Ondanks en te midden van alles kunnen wij daarop steunen. Als we dit niet herkennen, laat dit dan een uitnodiging zijn om te komen en om ons vertrouwen op de woorden en de beloftes van de Heere te stellen. Als wij vertrouwen op de betrouwbaarheid van God, dan willen wij zelf ook betrouwbaar zijn; dan willen wij eerlijk zijn. Dan verlangen we op God te lijken. Zeker als we een taak in Gods Koninkrijk hebben gekregen. Dit alles komt omdat de Heere betrouwbaar is. Gelukkig maar. Amen.

Categorieën