25 december 2020

God met ons!

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2:1-14
Dienstsoort:

Samenvatting

In deze tijd is er, zowel buiten als binnen de kerk, het verlangen om (juist nu dat niet kan) samen met elkaar te kunnen zijn. Zou dat heimwee kunnen zijn naar de harmonie en onderlinge liefde die ooit verloren ging? Dat verlangen naar het goede wil maar niet sterven, en is een teken dat de Bijbel relevant is. Met Kerst is er ook wat meer ruimte voor het verlangen naar liefde en licht vanuit de hemel: gezien willen worden door de Allerhoogste. Dit onbestemde verlangen verraadt een heimwee naar huis. Omdat we aanvoelen dat we beter en wijzer worden van die hemelse liefde, voelt het zo naar dat we juist nu niet samen kunnen komen in de kerk.

Toch brengt deze ‘gestripte’ Kerst ons misschien dichter bij het jaar toen het begon. Jezus werd namelijk geboren in een tijd van strenge overheidsmaatregelen. Jozef en Maria zijn als gewone en gehoorzame burgers op weg gegaan vanuit Nazareth naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. Maar God vervulde hierdoorheen Zijn beloften: in het kleine Bethlehem werd de Grote Koning geboren. Hij zal groot zijn tot aan de einden der aarden. God is Zijn Woord nagekomen, want het feit dat jij nu hiernaar luistert en ervan zingt, is er het bewijs van. Zoveel machten en krachten zijn voorbij gegaan, maar Hij is er nog steeds!

Met Kerst gaat het over meer dan mooie dromen, het gaat over de werkelijkheid van God in ons bestaan. Te midden van alle maatregelen. Is er misschien zelfs meer ruimte voor God tijdens deze ‘stille’ Kerst? Want daar is het Hem, Immanuel, om te doen, dat Hij kan spreken tot jouw hart. Of draait het bij jou om jouw eigen feestje? Lees Jesaja 7. Jesaja mocht Gods woorden doorgeven aan Achaz, koning van Juda toen hij onder druk stond: vertrouw niet op bondgenootschappen, God de Almachtige zal bij je zijn. Achaz mocht zelfs een teken vragen, maar dat wilde hij niet. Achaz deinsde terug voor de liefde van God. God zette echter door ondanks deze afwijzing: een kind met de naam Immanuel werd geboren. God laat zich niet weerhouden, het is liefde van Zijn kant. Ook op dit moment komt God door dit woord aan jou voorbij. Geef je je aan Hem over, of ben je bang je vrijheid te verliezen? God bevrijdt juist van alles wat je bedreigt! God komt, ongezocht en ongevraagd, met genade, ondanks ons herhaaldelijk weglopen. Kom, verwonder je dan!

Het is ongekend en ongewoon dat God als eenvoudig en hulpeloos kind in ons bestaan is gekomen. Vindt u het nog steeds een wonder? Toentertijd was het een godslasterlijke gedachte dat God zelf zou afdalen. Juist om die reden is Jezus uiteindelijk aan het kruis gehangen. Men had een ander beeld bij de Messias. Toch weten we het zeker: Jozef, Maria en de herders waren getuige! Kun je je er nog om verwonderen dat God één met ons is geworden? Hier, in dit kind, begint dan toch weer het paradijs! Wie Hem hoorde en zag, aanschouwde de heerlijkheid van God.

Niet iedereen was van het wonder gediend. Je kunt bewust en onbewust de heerlijkheid van God negeren. Zien, en toch niet willen zien dat Immanuel werkelijkheid is. Jezus heeft hieraan geleden: de mensen wilden Hem weg en gekruisigd hebben. De Zoon van God, Die het voor het zeggen en voor het zegenen heeft, stuit altijd op verzet. In die lijdensweg bleef Hij Immanuel: Hij liet zich tot zonde maken en verzoende de wereld met God. God nodigt je uit: Kom erin, waar je ook uithing, dan maakt Hij een maaltijd voor je klaar. Immanuel: aan het einde van het Evangelie wordt het een belofte: Zie, Ik ben met u, alle dagen, zowel goede als slechte dagen. Je mag leven van genade die genoeg is. Dit loopt uit op datgene wat Johannes in een visioen zag: God voor altijd onder ons en met ons, waarbij alle kwaad en gebrokenheid weg is. Dat krijg je van Immanuel! Amen.

Categorieën