31 januari 2021

God zegent en zegent en zegent

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 10:13-16
Dienstsoort:

Samenvatting

Uw kerst- en nieuwjaarskaarten vol wensen heeft u waarschijnlijk al opgeruimd. Wie heeft u een kaart gestuurd en doet u dat het volgende jaar weer? God heeft aan ons gedacht; Hij zegent, staat er. Het is één handeling. God vergeet ons niet, een bemoedigende gedachte.

Afgoden worden te kijk gezet door de psalmdichter. Wij, klein met groot, moeten op God vertrouwen, Hij wil ons zegenen. Dat heeft ook te maken met groeien, overweldigen. Jezus laat de kinderen bij zich komen, zij moeten nog groeien, vertrouwen, genade, gehoorzaamheid en liefde leren kennen. Juist hen moeten we daarin niet hinderen.

Degenen die de Here vrezen zijn degenen die zich aan Hem toevertrouwen en Hem gehoorzamen. Abraham wordt als eerste zo genoemd: iemand die de Here vreest. God laat zien dat Hij anders is dan de andere goden; Hij eist geen mensenoffers. Hij zal ons talrijk (Jozef) maken, generatie op generatie zal doorgaan.

Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer; het gaat om Gods heilige naam en trouw. Heel de wereld moet daarvan horen. Daarvan spreekt ook het Onze Vader.

Wilt u gezegend zijn, ook in deze tijd? Wat verstaat u daaronder? U bent gezegend door(voor) de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. We mogen God schouder-aan-schouder dienen. Overal wordt Gods naam beleden, Zijn zegen gaat door, wat er ook gebeurd.

De heidenvolken wilden een zicht- en tastbare God. Ook nu zijn er mensen die het bewijs willen wie en waar onze God is. God laat zich zien in Zijn zegeningen en doorgaande werk. Op Hem mogen wij vertrouwen.

De hemel is  van de Here, de aarde is aan de mensen gegeven. Onze roeping is om Gods Naam door te geven en Hem eer te geven. De doden zullen God niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. De levenden moeten Hem loven en Zijn Naam grootmaken. Jezus heeft de dood omgedraaid. Wie in Mij geloofd zal leven, zegt Jezus.

De naam van God (Jah-we) wordt hier acht keer genoemd in onze vertaling. In de oorspronkelijke vertaling staat het hele woord maar zes keer en twee keer een afkorting met de letters van toekomst, heden, verleden; in deze volgorde. God doet wat hij wil, hallelu-jah!

Wij mogen een radertje zijn in Gods grote plan. Hij schiep de aarde en de hemel en zal ook voor de herschepping zorgen. Daarom mogen we Hem loven en prijzen. Alle eer aan God de Vader van onze Here Jezus Christus!

Categorieën