8 november 2020

God zorgt!

Bijbeltekst: Jeremia 20:7-18
Dienstsoort:

Samenvatting

Die manier waarop we de wereld ervaren wordt bepaald door onze stemming. Als alles meezit zal je niet vaak somber tegen de wereld aankijken. Maar als alles tegenzit word je teleurgesteld, verdrietig en misschien wel boos. Dan kleurt de wereld donker. Vooral in deze tijd met het coronavirus. De tekst in Jeremia 20 beschrijft in het bijzonder een donkere periode in zijn leven. Jeremia is niet succesvol in zijn leven en in de taak die hij gekregen heeft. Hij uit zelfs dat de dag dat hij geboren is vervloekt zou moeten worden. We kijken in een duister stuk van Jeremia. We worden niet vrolijk van het lezen van dit gedeelte, maar aan de andere kant is het bijzonder dat wij een persoonlijke kant van Jeremia mogen lezen.

Jeremia wil uiteindelijk niks meer met God te maken hebben, zijn opdracht slaagt niet en hij heeft het gevoel alsof hij door God in de maling is genomen. Hij had deze opdracht helemaal niet aan willen nemen maar hij had geen keus. Misschien herkennen wij (soms) onszelf in dit verhaal en kan het tot troost en leiding zijn. Wij maken soms dingen in ons leven mee die ons verdriet doen en ons boos maken. Wij kunnen ook in situaties terecht komen dat wij het woord van God niet kunnen of mogen delen met mensen om ons heen. Jeremia profeteert (preekt) 40 jaar lang zonder dat er gehoor wordt aan gegeven. Mensen om hem heen maken hem belachelijk en lachen hem zelfs uit. Ook dit kunnen wij heel specifiek meemaken; mensen om ons heen gebruiken woorden om ons pijn te willen doen of lachen ons uit. Misschien mogen wij niet in God geloven op onze eigen manier. Jeremia maakt dit zelfs mee met zijn eigen vrienden om zich heen.

Jeremia probeert zonder God te leven om de situatie op te lossen. Hij kiest ervoor om echt afstand te nemen van God, hij gaat niet meer bidden tot Hem. Jeremia is daar dan tenminste van af. Als mensen het geloof verlaten ervaren ze dit vaak in het begin als vrijheid. Maar als we naar Jeremia kijken, dan lukt dit hem uiteindelijk niet. Het is onmogelijk om God te verlaten, alles in zijn lichaam brand van verlangen naar Hem. Hij kan God niet uitschakelen, ondanks alle vragen en kritiek. Soms gaan we tegen wil en dank toch naar God. Jeremia maakt dus deze strijd mee. Hij gelooft in God en volgt Hem, maar dit gaat niet altijd van harte.

We zouden kunnen zeggen: ‘’Stelt Jeremia zich niet aan en gaat hij niet te ver om zo te spreken tegen God?’’. Maar toch staat dit in de Bijbel; kennelijk krijgt Jeremia de ruimte van God om zo te spreken en te denken. Het is goed om te realiseren dat we soms ook zo tegen God kunnen zijn en dat God daarvoor de ruimte geeft. Als wij worstelen met het geloof in God en net zover gaan als Jeremia hier, dan ben je niet alleen de enige die dat doet, maar je mag dit ook tegen God zeggen. God weet wie wij zijn en weet wat we meemaken. De klachten heeft Hij eerder gehoord. Zelfs Jezus vraagt aan Zijn Vader ‘’Waarom?’’.

Maar wat gebeurt er als we dit eenmaal zeggen? In Jeremia komt er geen echte oplossing naar hem toe. Bij Jeremia gebeurt er echter wel iets, hij verandert van inzicht. De situatie is niet veranderd, maar hij beschrijft hoe hij tegen de wereld en in het bijzonder God aankijkt. Nadat Jeremia de klacht bij God heeft neergelegd gaat hij anders om met het leven. Hij weet dat God sterker is dan al zijn vijanden en alles wat tegen kan zitten. Hij zegt dat God bij hem hoort en hij bij God. Hij vertrouwt op God. Hij vervolgt zijn opdracht.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd bij Jeremia. Mogelijk werkt de Geest in hem, maar dit staat niet specifiek beschreven. Het is een mysterie. Maar wat hebben wij hieraan? Hoe komen wij aan zo’n ommezwaai als we met God in gesprek gaan met onze teleurstellingen? Het heeft te maken met het verlangen om bij God thuis te komen en als wij hevig in gebed gaan met Hem, doen wij wat wij ten diepste willen. We kunnen met alles wat ons dwarszit naar God toe; alle angst, boosheid, teleurstelling en duisternis van ons leven. Dit geeft ons uiteindelijk rust en dan kunnen we weer de draad oppakken.

We kunnen veel leren van Jeremia 20 als wij in een moeilijke periode zitten. We zijn in onze teleurstelling, boosheid, verdriet en worsteling niet alleen en we kunnen van elkaar leren. Jeremia leert ons om er mee naar God te gaan. De situatie zal niet ineens veranderen, maar het zal wat met ons doen. Zeg tegen God wat je nood en verdriet is en zeg dit in de naam van Jezus. Amen.

Categorieën