8 januari 2017

Gods belofte voor het nieuwe jaar

Predikant:
Bijbeltekst: jozua 1:1-9 Hebreen 13:1-8
Dienstsoort:

samenvatting:

Thema van de preek Gods beloften voor het nieuwe jaar.

De belofte van de Heere geeft moed. Een jongen die voor de tweede keer rijexamen moest doen zag daar erg tegenop. Vlak voor het examen las hij in psalm 32 "Mijn oog zal op u zijn". Vervolgens slaagde hij voor het examen.
Wij kunnen erg tegen dingen op zien. God zegt echter "Ik wil je God zijn en Ik wil bij je zijn". In het stuk wat we gelezen hebben geeft God moed aan Jozua. Misschien zien we ook wel erg op tegen het jaar 2017.
Israël staat voor de Jordaan, de ingang van het beloofde land. 40 jaar hebben ze gezworven door de woestijn omdat ze gezondigd hadden. De Heere blijft trouw en spreekt daarom via Jozua tot het volk Israël. De Heere gaat Jozua voorbereiden op het leiderschap van het volk Israël. Jozua is vol van de Heilige Geest en gaat Mozes opvolgen. De Heere geeft de opdracht dat het volk Israël moet optrekken naar Kanaän. Dat is geen eenvoudige opdracht, want Jozua weet dat de steden sterk zijn en dikke muren hebben. Jozua moet hier ongetwijfeld tegenop gezien hebben. Zo kunnen wij ook tegen het leven opzien. Het leven kan een onmogelijke opdracht lijken. Er kan zo'n groot verschil zijn tussen de zondag en de rest van de week. We kunnen ook bezet zijn met vragen over geloof, onze levenswandel enzovoorts.

De Heere kent Jozua's zwakheid en wat er allemaal op Jozua afkomt. Door de belofte geeft de Heere Jozua kracht. De eerste belofte is dat de Heere het land gaat geven (vers 2). In vers 3 staat zelfs dat het land al gegeven is, overeenkomstig de belofte aan Mozes. Leven wij vanuit ons gevoel of vanuit Gods beloften? Israël zal Kanaän ontvangen, maar moet er wel voor strijden. Straks mag Jozua en het volk bij elke stap zeggen "gegeven". In vers 4 wordt de grootte van het beloofde land aangegeven: ongeveer zo groot als het tijdens de regering van David en Salomo zal zijn.
Hoe groter de opdracht is, hoe meer we er tegenop kunnen zien. Als de Heere een moeilijke opdracht geeft, geeft hij er allesomvattende beloften bij. In vers 5 en 6 lezen we namelijk dat "niemand tegenover u zal standhouden", "Ik zal u niet loslaten en verlaten" en "het land in erfbezit nemen". Dit was in Deuteronomium 31 ook al aan Mozes beloofd. God zal Jozua niet verlaten en hem leiden naar het land Kanaän. De Heere is en blijft met de Zijnen: "Ik laat u niet los".
Misschien zegt u wel dat deze beloften speciaal voor Jozua waren. Wij weten dat we zonder God niet verder kunnen. In Hebreeën 13:5 lezen we de belofte: "ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten". God zal dus ook voor u zorgen en u niet loslaten. Velen van ons zullen dat ervaren hebben, met name als het moeilijk was. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Zo kunnen en moeten we het nieuwe jaar in en door gaan, om Jezus wil. Zo kunnen we Christen zijn en gemeente zijn.
Bij de beloften geeft God ook onderwijs aan Jozua: "alleen weest sterk en  zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomst heel de wet die ik Mozes geboden heb". De beloften zijn dus niet los verkrijgbaar. Daarnaast is de wet de norm voor het handelen, niet ons gevoel. In de grondtaal wordt de Thora genoemd, dat gaat over het hele leven van Gods volk. Jozua mag hiervan niet afwijken. Wie handelt naar Gods Thora ontvangt zegen. Dat betekent dus ook dat Jozua niet zomaar de wil van het volk mag volgen. Ook in onze tijd kunnen we zo beïnvloed worden door allerlei meningen. Toch vraagt God ons om te handelen naar Gods wet. In vers 8 zegt God niet voor niets "dit boek met deze wet mag niet wijken van uw mond". Dit moet dag en nacht overdacht worden (vers 9). Zo ontvangt Jozua wijsheid om tot de overwinning geleid te worden.

Jozua is een aparte generaal. Hij gaat niet naar de militaire academie. Hij moet zich niet in de eerste plaats laten leiden door de kunde, maar door het Woord van God. In het woord van God ligt de kracht: voor u en voor ons, ook in het jaar 2017. Hiervoor is training nodig: lees je Bijbel elke dag en bidt elke dag. Het is belangrijk om te bidden voor de vervulling van de Heilige Geest. Als wij met het Woord in de hand zoeken, geeft God antwoord. God wil door Zijn Woord en Geest echt met Zijn genade en liefde in ons leven zijn. God spreekt echt tot ons door Zijn Woord. We moeten drukte niet als argument gebruikten om het bidden en bijbel lezen na te laten. Jozua had het als leider ook druk, maar nam te tijd om God te zoeken.
In vers 9 lezen we "Uw God is met u, overal waar u heengaat". Jozua betekent "de Heere redt". Jozua kon het volk niet in de rust brengen. In Hebreeën 4 lezen we "er blijft een rust over voor het volk van God". Dat is meer dan een pauze, want hier wordt het genoemd als sabbatsrust: die duurt in eeuwigheid. De Heere Jezus heeft deze rust mogelijk gemaakt door Zijn lijden en sterven. Hiermee heeft de Heere Jezus de grenzen van het hemelse Kanaän geopend. De Heere Jezus leert ons deze rust te ontvangen door Zijn Woord. In die weg verlost Hij ons van zonde en schuld. Op die manier leert Jezus ons te leven naar Gods wet, uit dankbaarheid. De Heere Jezus zal ons nooit verlaten of loslaten. God heeft Zijn Zoon losgelaten, zodat Hij de gelovigen nooit meer zal loslaten. Als wij afdwalen zoekt God ons weer op.
Als u deze geloofsband niet kent, blijft u in de onrust leven: nu en in eeuwigheid. God gunt ons zo die rust, zoek daarom de Herre Jezus veel en vroeg. De eeuwige rust bestaat uit het loven van God in Zijn heerlijkheid. God belooft ons vanmorgen dat Hij ons niet zal verlaten. Geprezen zij Zijn naam. Amen.

Categorieën