15 mei 2022

Gods goede wil voor kinderen en ouders

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 6:1-4
Dienstsoort:

Samenvatting

Een preek over kinderen en ouders…., maar er zijn ook mensen zonder kinderen. Of ouders waarvan de kinderen (jong) zijn overleden, ouders van kinderen met een beperking of kinderen die de kerk hebben verlaten. Er zijn ook kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt op welke pijnlijke, verdrietige manier dan ook. Geen preek voor hen, vanmorgen?
We zijn er voor elkaar om een hand te rijken en voor elkaar te bidden!

Citaten: Zonder goede opvoeders thuis gaan leerkrachten op school het niet redden (Wim Kok, PvdA).
Hoe minder waarden en normen er worden meegegeven, hoe onvolwassener en ongeremder jongeren zich zullen gedragen (een psycholoog)
Wie thuis weinig van God ziet en hoort, zit in de kerk en op de catechese met een grote achterstand die door de dominee en clubleiding niet is in te halen (een predikant)
Een goede en gelovige opvoeding maakt een groot verschil, investeer daar bewust in. God zelf is erop bedacht hoe het gaat tussen ouders en kinderen. De Schepper rijkt ons de gebruiksaanwijzing aan. Zelf uitvogelen is niet wijs, onze kinderen zijn kwetsbaar en levend materiaal.
Het vijfde gebod zegt: eer je vader en je moeder, opdat je dagen worden verlengd in het land dat de Heere, je God, jou geeft. Een gebod met een belofte. Sommigen zijn ermee om de oren geslagen door hun ouders. Daar is de regel niet voor gegeven, het is geen stok om mee te slaan of een gebod om de eigen wil door te drijven. Maar wat staat er dan wel? Het gaat erom dat het ons goed zal gaan; dat is het doel van God met deze handleiding. De Heere gunt ons dat het ons welgaat, op alle mogelijke manieren. Zo begon het in de bijbel en zo eindigt het ook in Openbaring.

Paulus richt zich tot de kinderen: “Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.”
Het gaat dus om gehoorzaamheid in God. Ouders houden van hun kinderen en God heeft de kinderen ouders gegeven als twee (zorgende) handen van Hem. Kinderen moeten naar hun ouders luisteren en lief zijn voor hen. Wat weergaloos mooi, dat je als kind in de liefde en zorg, geduld en trouw van je ouders op mag groeien. Op die oppassers van God mag je rekenen. Hun liefde en zorg voel en merk je. Ze sturen en leiden je, al denk je misschien dat je het zelf kan. Het gaat niet om veel cadeaus, maar aanwezigheid en liefde.
Ook als je ouder wordt, kan je gebruik maken van de ervaring van je ouders/opvoeders. Ze willen dat het goed met je gaat, dat jij je ontplooit en ontwikkelt, leert zelfstandig te worden. Wees blij met hen, ze hebben iets van het hart van God! Je ouders hebben ook oog en hart voor je ziel, voor je eeuwigheid. Ze bidden voor je en reiken je Gods liefde aan. Leef niet alleen voor jezelf, maar leef vanuit de oorsprong en liefde van de Schepper. Geef niet op, blijf bidden, zoek verbondenheid met je ouders en God. Raak de liefde niet kwijt. Dan alleen heb je leven!

“En vaders( ouders), wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.”
Ouders die je aan je lot overlaten, grauwen en snauwen, geven pijn en opstandigheid. Zij zijn niet te eren, maar wekken verdriet en boosheid op. Niet: je moet en zult, maar liefde en onderwijs vanuit God. Heb je tijd voor je kind? Geef je het bevestiging?
Er moet in de kerk oog zijn voor de opvoeding; ook als het mis gaat. Het kan er op het oog goed uitzien; maar waar is de gerichte aandacht?

God wil dat het ons goed gaat en dat je lang leeft op aarde? Dus dan wordt je heel oud? Het gaat om het leven in alle eeuwigheid; dat begint nu al en gaat door in de toekomst in het land van de belofte, van melk en honing. Een zalig verhaal!

Verwerkingspunten:
-Herken jij je als ouder(s) in het beeld dat we ‘de handen van God’ zijn?
-Hoe geef jij daar invulling aan? In welk opzicht(en) kun je daar nog in groeien?
-Praat met je kinderen eens door over hoe zij deze preek hebben gehoord.

Categorieën