21 januari 2018

Gods wil in mijn leven

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 4:3a
Dienstsoort:

Samenvatting

“Want dit is de wil van God: uw heiliging”

Thema van de preek: Gods wil in mijn leven
In de 19e eeuw was eer een Duitse opwerkingsprediker, Jacob Fetter. Toen hij in de wachtkamer van een dokter kwam, zei een papegaai “Jacob ben je Gered?”. Fetter boog zich naar de kooi en zei: “ door Gods genade wel”. De papegaai zei “dan zit het goed”. Fetter zei echter: “dan is het nog niet goed, want het gaat ook om een heilig leven”. De Heere wil een geheiligd volk.
Bij het Pesach feest werd het bloed niet alleen aan de bovendorpel (het verzoenende bloed), maar ook aan de zijposten gesmeerd. Dit betekent het bloed van de afzondering van de zondige wereld. Vaak vragen we ons af wat Gods wil is in ons leven. Paulus vroeg ook aan Jezus wat Hij wilde dat Paulus zou doen.
In het nieuwe testament komen de woorden “dit is Mijn wil..” Wel zeven keer voor:
1. Mattheus 23: 37 “Uw kinderen willen bijeen verzamelen als een hen
2. Johannes 6:40 “ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem geloot, leve”
3. 1 Thessalonicenzen 4:3 “uw heiliging”
4. 1 Thessalonicenzen 5:18 “Dank in alles, want dit is Gods wil voor u”
5. 1 Timotheüs 2: 5 “God, die wil dat alle mensen behouden worden”
6. 1 Petrus 2: 15 “Dit is de wil van God dat u goed doet”
7. 2 Petrus 3: 9 “Daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat”

De gemeente van Thessalonica was nog maar net gesticht. In hoofdstuk 1 gaat het over de bekering van de afgoden. In hoofdstuk 2 gaat het over de opvoeding van het nieuw geboren kind. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 3 over het staan. In hoofdstuk 4 gaat het kind lopen. In hoofdstuk 5 gaat het over de kleding en wapenrusting van het kind van God. Stapsgewijs wordt dus de geestelijke groei en heiliging van een kind van God beschreven in de Thessalonicenzenbrief. Het christenleven wordt dus vergeleken met een wandeltocht. Hierbij zijn in het begin vaak identificatiefiguren nodig. Het is de bedoeling dat we wandelen op de rechte weg.

Lot was helemaal niet zo geheiligd, want hij leefde op de grens van goed en kwaad. Abraham leefde niet op het randje, maar bij het altaar. God had daar wel vreugde over. Het wachtwoord van een christen is dat het steeds “meer en meer” wordt en dat we de Heere Jezus steeds “meer en meer” leren kennen. Een christen wordt vergeleken met een boom die blijft groeien: er komt steeds weer een jaarring bij. Het verlangen van een christen is om steeds meer vrucht voort te brengen. Dit staat ook in Zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus: “hoe langer hoe meer aan God onderwerpen”.

Heiliging betekent niet dat je perfect of zondeloos wordt. Het is wel iets positiefs. Het is niet alleen een afzondering van het kwaad, maar ook een toewijding aan God. De stam van Levi was door de Heere apart gezet en kreeg een nieuwe bestemming, namelijk om de Heere te dienen in de tempel. Heiliging wordt in een kinderversje heel eenvoudig verwoord met “Bewaar je oog voor wat ziet, je hand voor wat je doet, je oor voor wat je hoort en je voet voor waar je gaat”. Het gaat dus niet alleen om je hart, maar dat heel je lichaam er is voor God. In 1 Thessalonicenzen 3: 12 en 13 staat dat het met de liefde begint en de heiliging daaruit volgt. Zonder liefde wordt heiliging wettisch en krampachtig. De Farizeeën waren afgezonderd van het kwaad, maar er was geen vreugde en liefde bij. Hoe meer liefde, hoe heiliger.
Heiliging is ook geen strijden tegen de zonde. In het hele nieuwe testament wordt nergens gezegd dat we tegen de zonden moeten strijden. Paulus zegt echter ”houdt u voor de zonden dood”. De oude mens is er niet meer. Het strijden tegen de zonden is een verloren strijd. Het geheim is dat de Heilige Geest je hart richt op en vervult met de Heere Jezus. We worden opgeroepen om op de Heere Jezus te zien, in plaats van op onze zonden. Als je vol bent van de Heere Jezus is er geen plaats voor de zonden. Toen er afstand zat tussen Jezus en Petrus, kwam de duivel er tussen. Heiliging is dus niet kijken naar onze eigen zwakte, maar kijken naar de Heere Jezus.
Vroeger werd weleens gezegd “heiliging is minder zonden doen en meer zondaar worden”. Dit klopt niet. Heiliging is niet dat we slechter over onszelf gaan denken, maar wel dat we minder over onszelf gaan denken. Natuurlijk is er de kracht van de zonden, maar deze wordt verdreven door de kracht van de Heilige Geest. De vrouw van Lot was gered uit Sodom, maar ze kwam toch om omdat ze nog vast zat aan Sodom. Judas wandelde drie jaar met de Heere Jezus, maar kwam toch om vanwege zijn geldzucht. Heiliging gaat dus over het loslaten van deze wereld, met haar geldzucht en porno (vers 3b). Waar kijken wij naar? God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. Als je geheiligd leeft, leef je beveiligd. Het leven met God beveiligt een huwelijk. Helaas gebeurt het dat voorgangers juist vallen in zonden van geld en seksualiteit. Satanisten bidden ervoor dat voorgangers vallen in deze zonden, zodat Gods naam gelasterd wordt. God stapt nooit af van Zijn Eigen heiligheid, daarom wordt God een wreker genoemd.
Wij kunnen niet in eigen kracht strijden tegen de zonden. God heeft echter de Heilige geest gegeven om deze zonden weg te doen. Daarom is het belangrijk om steeds meer vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat ons vooral reinigen en heiligen. Dat moet eerst gebeuren, voordat we het kunnen hebben over de (andere) Geestesgaven. Het gaat erom dat we door de heilige Geest steeds meer tot het doen van Gods wil bereid zijn
Amen.

Categorieën