18 september 2022

Gods wil maakt het verschil

Predikant:
Bijbeltekst: romeinen 8

Samenvatting:

Preeksamenvatting ochtenddienst zondag 18 september 2022, Maranathakerk Rotterdam Zuid

 

Voorganger: ds P.J. Visser

 

Schriftlezing: Romeinen 8

 

Thema van de preek: Gods wil maakt het verschil

 

3 gedachten:

  1. Gods wil redt van dood en doem (vers 1 - 3)
  2. Gods wil verandert ons (vers 4 - 11)
  3. Gods wil geeft ons hoop en troost (vers 28 - 39)

 

Preek

 

  1. Gods wil redt van dood en doem (vers 1 - 3)

 

Gods wil in Christus Jezus over ons: die maakt het verschil. De boze, de duivel, heeft alles verbroken en er is niets meer heel. Gods wil is doorkruist door de hel. Toch geeft God het niet op, want Hij komt gelijk met de moederbelofte in Genesis 3: 15. Hij zegt: “Ik zal vijandschap zetten”. God zal de verbintenis van de mens met het kwaad weer uit elkaar halen. Aan het kruis werd de kop van de satan vermorzeld en de hel overwonnen. Hiervoor is Jezus ten onder gegaan in de dood en de hel. Hierdoor werd voor ons vrijheid uitgeroepen: er is geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8: 1). Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood (vers 2). De wet roept verzet en angst op en houd je in de dood. God doorbreekt dit met Zijn liefde en genade. Het is dus Gods goede wil over mij dat ons heeft gered.

 

 

  1. Gods wil verandert ons (vers 4 - 11)

 

Dankzij de Geest wandelen we niet meer naar het vlees (vers 4). Gods wil zorgt er dus voor dat we anders denken, spreken en doen. Daar hoort het gebed “uw wil geschiedde” bij, wat betekent dat we gaan doen wat God wil. We worden dan barmhartig voor andere mensen. Als je bidt naar Zijn wil, zal het dus geschieden. Het zijn als hamers en spijkers om je eigen ik aan het kruis te slaan. De Geest van Christus gaat dan de toon zetten in je leven.

 

 

  1. Gods wil geeft ons hoop en troost (vers 28 - 39)

 

Een kind van God heeft nog steeds te maken met lijden: heel de schepping zucht, als in barensnood (vers 22). Dat komt doordat de schepping aan de zinloosheid onderworpen is door de boze, de duivel (vers 20). Het meeste kwaad in deze wereld wordt door de mensen zelf veroorzaakt. Dat is dus niet door God bedacht. De duivel wil dat alles kapot en dood gaat. In Zondag 10 staat echter dat “niets bijgeval geschied, maar alles uit Gods hand voortkomt”. Dit is echter te kort door de bocht. Jezus heeft nooit iemand ziek gemaakt of met onheil bezocht. Jezus heeft ook niet alles opgelost, maar het kwaad kwam niet bij Hem vandaan. Dat geldt ook voor onze hemelse Vader, want Jezus zegt “die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.

 

Het kwaad is zinloos. De vrienden van Job redeneerden echter wel zo: ze dachten eerst dat het lijden van Job een reden had (zou Job gezondigd hebben?), daarna dachten ze dat het lijden van Job een doel had (zou God Job een lesje willen leren?). De vrienden van Job vallen dus over hem heen. Uiteindelijk krijgt Job echter gelijk van God. Het is dus niet zo dat alles ergens goed voor is: dus niet zomaar zeggen “niet waarom, maar waartoe”. Helaas heeft dit echter veel mensen in verwarring gebracht. Laten we ons daarom vasthouden aan Romeinen 8. God stelt hier het offer van Zijn Zoon tegenover: die Zijn tegen Zoon niet gespaard heeft.

 

Hoe zit het dan met de woorden uit vers 28, dat alle dingen medewerken ten goede? Dwars door het lijden heen, wil God bij ons zijn. In de psalmen zien we vaak dat mensen overhoop liggen met God. Middenin die strijd met God is het de Geest die ervoor zorgt dat je geloof niet kwijt raakt. Door het lijden kom je juist dichter bij God. Dan kan niets ons meer scheiden van de liefde van Christus (vers 39). Door Gods wil kunnen we het lijden dus overstijgen. Dan is het leed geleden, want “uw wil geschiedde gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde”. Dan ben ik het lijden voorbij, omdat de hemel dan ook mij ontmoet.

 

Amen.

 

Categorieën