24 juli 2022

Grenzeloze genade

Bijbeltekst: Mattheus 18:21-35
Dienstsoort:

Samenvatting

Misschien is het je wel eens overkomen dat iemand je vergeleek met een familielid, innerlijk of uiterlijk; om wie je bent of wat je zegt

Dat doet Jezus ook, Hij spreekt gelijkenissen uit. Alledaagse beelden komen voorbij, aansluiting bij de leefwereld van de hoorders. Toch gebeurd er vaak ook iets vreemds in die gelijkenissen: welke boer strooit zaad op de weg?

Vandaag wordt iemand een torenhoge schuld kwijtgescholden en vervolgens eist hij een kleine schuld, zonder pardon op. Gelijkenissen zijn ook geen moralistische verhaaltjes; het gaat om totale verandering in ons leven. Het gaat om het Koninkrijk van God; het Koningschap van God in ons leven dat in Jezus ten volle is gekomen. Wat laat jij daarvan zien?

Deze gelijkenis wil daar een stukje van duidelijk maken:  God wil dat we de andere gelovigen van harte vergeven, anders zal God ons straffen. Kan God vergeving weer intrekken en alsnog straffen? Is dit een foute uitleg van Mattheus? Is het gek wat die dienaar doet? Schuld moet toch betaald worden; anders wordt de samenleving onbetrouwbaar en stort de economie in. Objectief gezien staat de dienaar in zijn recht.

De dienaar is ongeveer tienmiljard euro kwijtgescholden door de koning en hij valt over een klein bedrag dat hij nog moet ontvangen. Hij was zelf nalatig geweest bij het innen van belastinggeld. Hij had de koning gesmeekt om uitstel en kreeg kwijtschelding. Dit beeld is nog te klein in vergelijking met wat God geeft; Hij geeft ons alles, zelfs genade.

De dienaar grijpt zijn schuldenaar bij de keel en eist zijn schuld op. De omstanders zijn verontwaardigd! Wat heeft deze man geproefd van de genade van de koning, wat doe jij? Hoe ga jij om met vergeving? We moeten oneindig vergevingsgezind zijn en verstandig omgaan met onze rijkdom. Deel je bezit!

Waarom handelt de dienaar zo? Hij wil er zelf beter van worden. Het roept de woede van de koning op; dat gebrek aan medelijden. Hij wordt gestraft, gaat als profiteur te gronde. Leef vanuit continue vergevingsgezindheid en Gods genade. Vergeving is als de lucht in je longen die je pas in kunt ademen als je uitgeademd hebt! Word als een kind, nederig en ootmoedig.

Er is veel ongelijkheid in de wereld. Er is voldoende voedsel, maar toch lijden mensen honger. We zijn niet onmachtig om te handelen; denk aan het betalen voor eerlijke producten, geven aan hulpverlenende instanties. Leef vanuit vergeving en deel je overvloed.

De bijbel spreekt in verschillende beelden over de hel. We hebben er niet echt een duidelijk beeld van; het is iets onvoorstelbaars.  Mattheus heeft geen foute theologie: Jezus gaf Zijn leven als verzoening voor onze zonden. Die vergeving en genade moeten wel ergens toe leiden in ons leven; als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.

Gods oneindige en grenzeloze barmhartigheid geeft ons vergeving als wij ook elkaar vergeven. Laten wij zo leven door de kracht van de Heilige Geest!

 

Inzicht & gespreksvragen voor tieners, jongeren en ouderen

  1. Je verwonderen over Gods genade: hoe doe je dat en waarover verwonder je je dan?
  2. Herken je iets van verontwaardiging over de ongelijke verdeling in de wereld? Wat kun jij eraan doen (in houding en (geef)gedrag; ver weg en dichtbij)?
  3. Wat betekent het voor je dat het Evangelie ‘bloedserieus’ is?
  4. Zijn er dingen die misgegaan zijn in je leven? Wat houdt jou tegen om iemand vergeving te vragen of vergeving te geven?

Categorieën