14 februari 2016

Grenzeloze liefde en grenzeloos geloof

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 15:27
Dienstsoort:

Samenvatting

In dit bijbelgedeelte waren er nogal wat mensen die reden hadden om psalm 66 te zingen: "komt luistert toe gij godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden". Deze psalm zingen we straks als antwoord op de preek.

Het kan weleens gebeuren dat we na een preek niet meer weten waar het over ging, bijvoorbeeld omdat we erg vol zijn met andere dingen. We hebben dan eigenlijk helemaal niet geluisterd naar wat God ons zeggen wil. Daar begint dit bijbelgedeelte mee. Vele mensen in het noorden van Israël waren niet onder de indruk van de genezingen en de woorden van de Heere Jezus. Daarom gaat de Heere Jezus hier weg. Als de mensen niet willen luisteren, verlaat Hij Israël.

In het vreemde land komt er een Kanaänitische vrouw om te praten over haar bezeten dochter. De discipelen reageren geërgerd: ze willen haar weg hebben en dat ze ophoudt met schreeuwen. Een andere keer hebben ze al kinderen bij de Heere Jezus weg willen sturen. Maar de liefde van de Heere Jezus is grenzenloos. Dat mag op Valentijnsdag wel gezegd worden. Valentijnsdag heeft haar oorsprong in de vroeg christelijke kerk waar vervolging plaatsvond. Een meisje schreef een briefje met "ik hou van jou" aan een man vlak voordat hij ter dood gebracht werd vanwege zijn geloof. Hier omheen is het verhaal ontstaan dat zonder dat je het weet mensen je lief kunnen hebben. Jezus schrijft echter geen briefje, maar betoont persoonlijk Zijn liefde.

Het is niet duidelijk wat de zieke dochter van de Kanaänitische vrouw precies mankeerde. In het evangelie van Marcus lezen we dat Jezus niet in haar huis geweest is, maar op afstand heeft genezen. Als de moeder thuiskomt weet ze nog steeds niet of haar dochter is genezen. Ze gaat onmiddellijk naar de kamer van haar dochter en dan ziet ze gelijk dat het meisje rustig is. Het kan dus zowel een lichamelijke als geestelijke ziekte geweest was. In ieder geval is duidelijk dat ze genezen is. Als ouders kun je zorgen hebben over je kinderen in de tienerleeftijd. Het is goed om als ouder deze dingen bij je kinderen te herkennen, hen lief te hebben en voor ze te bidden. Jezus heeft grenzeloze liefde voor tieners.

De Kanaänitische vrouw overschrijdt de grens van haar land en van haar schaamte. Zij durft naar Jezus toe te gaan omdat zij Hem zo nodig heeft. Jezus luistert echter niet naar haar, waardoor de vrouw vervolgens de grens van de beproeving moet overgaan. Het lijkt zelfs of Jezus haar afwijst. De vrouw vraagt niet om bij haar thuis te komen, maar om een woord te spreken, zoals we in het evangelie van Marcus kunnen lezen. Deze vrouw vraagt dus om een afstandsbediening. Bidden is eigenlijk ook de afstandsbediening ter hand nemen. "Spreek een woord en mijn dochter zal genezen zijn", zegt de vrouw. Dan begint de Heere Jezus over het brood dat in de eerste plaats bestemd is voor de kinderen van Israël. De vrouw antwoordt echter dat de hondjes mee-eten van de kruimels die van de tafel vallen. In die tijd had men geen boterhammen, maar scheurde men stukken van een groot brood af. Daarnaast werd brood gebruikt als servet, waar je je handen mee afveegde. Natuurlijk vielen er dan kruimels op de grond. Bij deze hondjes moeten we denken aan huisdieren die helemaal bij het gezin horen. Die eten mee van het brood dat valt of toegeworpen wordt.

Later zegt de Heere Jezus "zoals het brood gebroken wordt ter verzoening van de zonden, zo zal mijn lichaam gebroken worden aan het kruis ter vergeving van de zonden." Het Brood Des Levens dat verbroken wordt ter verzoening van al onze zonden. Dit is grenzeloze liefde, genade en vergeving. Als je zo rust zoekt bij Jezus is er grenzeloos geloof. Ondanks onze drukte kunnen we toch aangeraakt worden door Zijn grenzeloze liefde. Als het om het geloof gaat, willen we graag grote stukken, zodat we nooit meer hoeven te twijfelen. Maar kruimels zijn ook brood. Het kleine mogen we niet verachteren: een lied, een gesprek of een getuigenis kan ons zeer bemoedigen. Deze vrouw heeft zich door niets laten hinderen om te geloven. De Heere Jezus heeft niet zomaar een briefje achter gelaten met "Ik hou van jou". Hij heeft een heel boek aan ons gegeven, zodat we er elke dag een paar kruimels van mogen eten. Raak de afstandsbediening van het gebed niet kwijt, zodat er plaats is voor de grenzeloze liefde van de Heere Jezus.

"Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Weet niet bang, ik laat je niet alleen

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd
Er is niemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je niet alleen

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn."

Zijn liefde en Zijn genade is grenzeloos.

Categorieën