9 september 2018

Halleluja, de bruiloft is gekomen

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 19:1-10
Dienstsoort:

Samenvatting

Zingt u het mee? Halleluja voor onze God! ‘Halleluja’ is een woord dat nogal eens in popliedjes of op straat gehoord wordt, maar voor christenen heeft het een diepe betekenis! Halleluja (onvertaald Hebreeuws) betekent: Looft de Heere! Zeker als je de Heere kent, Zijn goedheid, liefde en aanwezigheid mag kennen, zeker na vanmorgen waarin het Heilig Avondmaal gevierd werd ter versterking en bemoediging, dan is er alle reden om God te loven!

Ook in Openbaring 19 wordt ‘Halleluja’ met kracht uitgesproken. De reden is dat het kwaad (verbeeld door de stad Babel, het machtscentrum van de boze) met Paasmorgen is overwonnen! Christus is koning, Hij regeert! (vs. 1,2)

 • Ook al is dit vaak niet goed zichtbaar in ons dagelijks leven, Openbaring 19 toont ons de zekerheid van de uiteindelijke overwinning!

God wordt ook geloofd vanwege zijn oordelen, die rechtvaardig zijn, en zijn wraak, waarmee er een einde komt aan het lijden van de Kerk. (vs. 2)

 • Ook al komt de macht van het kwaad dreigend op je af en voel je je een eenling als christen, we mogen vertrouwen dat als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Het ‘Halleluja’ begint in de hemel, door de engelen, de ouderlingen, de vier dieren. (vs. 4)  Maar het gaat verder: heel de schepping wordt opgeroepen om Halleluja mee te zingen, iedereen, klein en groot! (vs. 5)

 • Er klinkt soms kritiek op zgn. oppervlakkige Halleluja-gemeenten, maar als het ‘Halleluja’ ontbreekt in de gemeente, dan klopt dat ook zeker niet! Hij is het toch waard om alle lof en eer te geven vanwege Zijn genade en verzoening?

De grootste zegen van de overwinning van Christus is dat nu de bruiloft van het Lam kan beginnen! (vs. 7a) De bruidsgemeente ziet uit naar de ontmoeting met de bruidegom, het Lam!

 • De Bijbel gebruikt het beeld van een bruiloft, de meest intieme relatievorm, voor de relatie tussen heilige God en Zijn volk.
 • Het leven met God hier op aarde kun je zien als ‘ondertrouw’: geheel aan elkaar verbonden, maar nog niet in een huis.
 • Het Lam staat centraal! De overwinnaar stierf als een Lam aan het kruis. De tekenen van brood en wijn wijzen hier met het Heilig Avondmaal op.

De bruidsgemeente maakt zich voor de bruiloft gereed (vs 7b).

 • Ook nu al mogen we uitkijken naar de bruidegom, maken we ons gereed voor de ontmoeting met Hem? Leven we toegewijd aan Hem? Leven wij heilig en rein (smetteloos en blinkend fijn linnen, vs. 8b) Doen wij het goede? (gerechtigheden van de heiligen, vs. 8c)
 • Oefenen we in het geloof, zodat we groeien in liefde en verlangen naar Hem?

We moeten belijden dat de heiligmaking geen prestatie vanuit onszelf is, maar in Christus mogen wij geheiligd zijn, Hij is onze heiligmaking (het is haar gegeven, vs. 8a)

 • Door dicht bij God te leven en aan Hem verbonden te zijn, mag er vrucht van het geloof groeien! Zonder Hem kunnen wij niets doen!
 • Door het spotkleed te dragen en de kleding die van Hem werd afgerukt, heeft Christus ons bruidskleed verworven: ‘klederen des heils’ en ‘de mantel der gerechtigheid’. Willen wij Hem zo dienen door Zijn kracht?

Johannes krijgt de opdracht het op te schrijven: Zalig (het diepste, hoogste en mooiste geluk hebben) ben je, als je bent geroepen tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. (vs. 9)

 • Diepste vrede en geluk voor de lange termijn, is alleen in God te vinden, niet in carriere, relaties of andere aardse dingen.
 • Het Heilig Avondmaal is een voorproefje van dit avondmaal van de bruiloft van het Lam, dat we mogen vieren totdat Hij komt. Daar zien we naar uit!
 • Geroepen zijn betekent een innerlijke, persoonlijke roeping door de Heilige Geest, waarbij God tot ons hart heeft gesproken. God roept door Zijn woord en door ontmoetingen of gebeurtenissen heen.
 • Mag je, gedreven door het verlangen naar God, ook van betekenis zijn voor anderen die Hem nog niet kennen?

Johannes is helemaal overweldigd en valt in aanbidding voor de engel, maar de engel zegt: Aanbid God! (vs. 10) Alle lof, eer en kracht zij aan God, van nu aan tot in eeuwigheid!

Categorieën