24 mei 2021

Handelingen 2:1-11

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 2:1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

Door de adem van God zijn wij mensen geschapen. Met Pinksteren zien we deze adem van God opnieuw. Het blaast in het huis waar de discipelen zijn en ze gaan naar buiten om te profeteren. Pinksteren: de nieuwe adem van God die over ons heen geblazen wordt.

In deze wereld waaien veel winden. Laten we onze vensters openzetten naar boven, naar God, zodat Zijn wind onze huizen kan vervullen.

God vraagt aan Ezechiël of de dorre doodsbeenderen weer tot leven kunnen komen. Ezechiël antwoord in afhankelijkeid: “U weet het”. Ezechiël moet profeteren tegen de botten en het worden lichamen. Wanneer Ezechiël opnieuw profeteert, blaast God de dode lichamen nieuw leven in.

Dat Jezus blies over Zijn discipelen heeft tot gevolg dat mensen in de hele wereld tot geloof komen. Hoe dor en doods ze ook zijn. Waar Gods wind gaat waaien, verspreidt het zaad zich!

Categorieën