17 maart 2019

Hebreeën 1:1-4

Predikant:
Bijbeltekst: Hebreeën 1:1-4
Dienstsoort:

Samenvatting

Nico Bontebal vertelt iets over het werk wat hij de afgelopen 10 jaar in Malawi heeft gedaan: het stimuleren van kerken om te evangeliseren onder Moslims.

De preek gaat over wat het nu is dat je alles op wilt geven en Jezus wilt volgen.

We krijgen de hartelijke groeten van de kerk in Malawi. De vader van ds. Mataka kwam uit het zuiden en was Moslim. Zijn moeder kwam wel uit een christelijk gezin, maar werd ds. Mataka werd opgevoed als moslim. In de madrasa (islamschool) leerde ds. Mataka dat je onrein werd als je christelijke boeken aanraakte. Ds. Mataka scheurde vier keer bijbels in stukken. Een vriend bleef hem maar christelijke literatuur geven. Na het overlijden van zijn vader nam de familie alle bezittingen in.

Berooid ging hij met zijn moeder naar het noorden, waar hij diverse voorgangers ontmoette. De belangrijkste reden om tot geloof te komen was hij zoektocht naar waarheid. De waarheid heeft hem naar Christus geleid.

  1. Het zoonschap van Jezus
  2. De betekenis van Christus
  3. Zijn superioriteit
  1. Het zoonschap

In het verleden sprak God door de profeten, maar nu door de Zoon. De naam van de Zoon lees je pas in Hebr. 2. Hij heeft een speciale waardigheid, hij is ook de rechtmatige erfgenaam die de volledige erfenis krijgt. Hij is ook de schepper: door Hem zijn alle dingen geschapen. Hij is ook het juiste beeld van God, Hij reflecteert de glorie van God.

  1. De betekenis van Jezus

Hij is de onderhouder van de schepping, dus van jou en mij. Hij is ook onze Verlosser (vs. 3), die ons reinigt van onze zonden. In de Islam moest ik een lijst van allerlei dingen doen. Wat een bemoediging dat onze zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus Christus. Door te geloven worden wij mede-erfgenamen van Gods eigendommen. Hij is niet alleen onze Zaligmaker, maar hij zit ook op de Troon (vs. 3). Hij is boven alle normale mensen verheven.

  1. Zijn superioriteit

In vs. 4 staat dat Jezus zelfs boven de engelen staat. Zo is het niet met onze Nederlandse koning. God heeft nooit over een engel gezegd dat het zijn Zoon is. Ik ben zo blij dat we psalmen zongen die over het zoonschap en over Jezus Christus gingen.

Het stuk vanaf vs. 4 tot het einde zie je dat Paulus heel veel Psalmen noemt. Zo zien we dat Jezus als de Zoon en Zaligmaker wordt genoemd, hoe belangrijk Hij is.

Voorheen geloofde ik niet dat Jezus de Zoon van God was, dat Hij nooit de zonden kon vergeven, misschien wel als profeet. Maar de Bijbel zegt: in deze dagen spreek ik door de Zoon.

Jezus regeert en de engelen moeten zich aan Hem onderwerpen, psalm 110. Waar krijgen we bemoediging? Bij Jezus Christus, want Hij is de eigenaar en Schepper en het Licht van de Wereld. De redder en de voorbidder. Als je bemoediging nodig hebt, lees dan dit hoofdstuk.

Tenslotte wil ik u bedanken dat u naar me wilde luisteren en dat u Nico naar Malawi wilde sturen. Hij heeft er veel werk gedaan. Met het project is het fundament gelegd waarmee de kerk moslims kan bereiken. Eén van de kerken in het zuiden rapporteerde in januari dat door middel van het programma en materialen er 641 mensen tot geloof zijn gekomen. Dat komt doordat u het werk van Nico ondersteunt.

Categorieën