5 augustus 2018

Hebreeën 11 – Ds L.W. van der Sluijs

Bijbeltekst: Hebreeen 11:34
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Hebreeën 11 : 34 midden

Samenvatting:
Een paar weken geleden stond in de krant dat mooi weer mensen gelukkiger maakt. De eerste vraag na een vakantie is ook vaak of het mooi weer was. En het blijkt dat mensen inderdaad minder bezorgd en minder verdrietig zijn, maar wel slechts voor even.
Nu brengt de lange droogte ook nadelen met zich mee. Heel Nederland verkleurt van groen naar geel. Zo is het ook vaak in het leven. Je bent ergens blij mee, maar hoe lang duurt dat? Misschien ben je blij met je werk, maar zitten er ook lastige kanten aan. Het leven brengt dit soort vragen met zich mee.
Als we de Bijbel en in dit geval Hebreeën 11 lezen dan blijven onze gedachten achter allerlei zinnen haken. Dat is ook Gods bedoeling, Hij wil er steeds iets mee zeggen. Uit alle dingen die daar staan, bleven de woorden “zij hebben in zwakheid kracht ontvangen” hangen. Je eigen zwakheid kan in allerlei omstandigheden duidelijk worden. Als mens zijn we toch eigenlijk zwak in onszelf, maar daar komt het Evangelie bij. Dat is een kracht die we nodig hebben.
Moeten we het wel hebben over zwakheid? Misschien denkt u wel: daar wil ik helemaal niet aan denken. Sommige mensen zijn er heel goed in om je op je zwakheden te wijzen, dat zijn niet de leukste mensen. We spreken liever over zwakker mensen, maar over helden. Het liefst zouden we zelf ook een held zijn voor een ander. We willen in ieder geval niet zwak zijn.
Het moet toch wel heel bijzonder zijn om dat in je zwakheid kracht te ervaren. Over wat voor mensen gaat het in Hebreeën 11? Ergens zijn het gewone mensen, sommige met, maar sommigen ook zonder naam genoemd. Er zijn en waren velen wiens naam we niet kennen die kracht gekregen.
Misschien wel het meest, waar ze het meest nodig hebben. Maar misschien heeft u het zelf ook maar al te hard nodig. Zoals in dat kinderlied: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
In veel landen worden christenen vervolgd. Maar ook in deze verdrukking belijden ze dat Jezus leeft. Zou u het ook willen om zo’n geloofsgetuige te zijn? Kent u het verlangen om voor Hem te leven en Hem in uw hart te laten leven?
Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen. Dat is het refrein: door het geloof. Je komt niet vanuit je eigen zwakheid tot kracht, maar dat komt tot je en wel door het geloof.
Letterlijk staat er “uit zwakheid kracht ontvangen”. Dus je had je zwakheid nodig om de kracht te ontvangen. Die kracht komt van God, het is geen eigen kracht.
Hoe verkrijg je die kracht dan? Het gaat dan om dat ene verlangen naar Gods toekomst. Al die mensen die werden genoemd zagen uit naar de komst van de Messias. Nu is er nog altijd onvolmaaktheid, net als die genoemden dat ervaarden. Maar volgens vers 39 hadden ze wel de belofte, maar niet de vervulling er van gezien.
God zegt niet dat je nooit door moeilijkheden zal gaan. Maar Hij belooft er wel bij te zijn. Als je dan je eigen zwakheid moet toegeven, mag je ook Gods kracht ervaren. Laat dat verlangen aanwezig zijn.
De volle toekomst van de Messias kregen ze nog niet, omdat God iets beters had voorzien. Als ze toen al alles hadden verkregen dan hadden wij er geen deel meer aan kunnen krijgen. Maar ook wij mogen de opstandingskracht van Christus ervaren.
Er is tijd nodig om de volheid van Zijn heerlijkheid te openbaren. In die tijd moeten de gelovigen staande worden gehouden, daden van gerechtigheid worden verricht en muilen van leeuwen gesloten. In zwakheid werd kracht ontvangen. U hebt toch ook wel het verlangen om die God te dienen die kracht geeft?
Het is een leven dat niet eenvoudig is, maar wel door gaat. Want we verwachten een betere opstanding, een betere toekomst. Ze werden gestenigd, in verzoeking gebracht en in stukken gezaagd. Maar, in de hemel is een Hogepriester die meelijdt, Hij kent ons lijden, omdat Hij het zelf ook is ondergaan.
Vergeleken met de zwakheden hier genoemd, bijvoorbeeld rondlopen in geitenvellen, wonen in grotten en steniging, zijn onze zwakheden maar peanuts. Maar toch, laat ook mij in mijn eigen zwakheid uw kracht ervaren. Dan zijn er uitreddingen door alle ontredderingen heen. Dan gaat er al muziek klinken, de muziek van het Evangelie, in ons hart. Want de Christus in ons hart kan ons niet worden afgenomen. Wat is dat zwak, wat is dat sterk.

Categorieën