1 januari 2016

Heer, U bent altijd bij mij!

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 28:20
Dienstsoort:

Samenvatting

1. Wie er spreekt
2. Wat Hij spreekt
3. Tot wie Hij spreekt

Wens voor 2016: vanuit een vast staan in Christus verder groeien als gemeente.
Deze belofte bestaat uit de eigen woorden van de Heere Jezus. Hij heeft het zelf gezegd.
Vers 18-20 horen bij elkaar. Het begint met de almacht en eindigt met de alomtegenwoordigheid. In die twee armen mogen wij ons veilig voelen. Dit Lam is de machtigste, ook in onze politieke situatie.
Letterlijk: tot de voleinding van de eeuw, dit tijdperk tussen hemelvaart en wederkomst. Totdat ik zichtbaar terug kom op de Olijfberg, heb ik alle macht en blijf ik bij jullie, verborgen aanwezig. Daarna begint de toekomstige, Messiaanse eeuw.

Hij deelt de tijd in kleine stukjes: alle dagen -> iedere dag wil Ik erbij zijn, ook die baaldag, de hele dag. Heel veel zaken staan al vast, verwachten we. Ook dan geldt deze tekst. Als we aan het einde van ons kennen en kunnen zijn, bij de dood, dat Jezus ons dan tot zich trekt en zegt: ‘Je bent er!’.
Wat je ook moet kiezen of doen: Ik ben erbij -> roep mij dan aan. Het is ook waar als je het niet ervaart of bijna niet kunt geloven. Hij zegt het! Een opwekking is niet dat mensen weer naar de kerk gaan, maar dat wij als kerk naar Jezus roepen: ‘Heer, behoud ons, want wij vergaan.’ Als je van iemand houdt, is het niet erg dat Hij bij je is. Hij kijkt mee met wat je ziet -> bewaart je voor de zonde. Hij wil met je zijn, maar gaat ook niet overal mee naar toe.

Hij zegt het niet tegen het grote publiek. Deze woorden gelden voor de Zijnen. Voor hen die anderen over Hem vertellen, dan gaat Hij mee. Die discipelen twijfelden nog in vers 17, dat schept afstand in plaats dat het aanbidding geeft. In vers 18 kwam de Heere Jezus speciaal naar die twijfelaars toe, Hij kwam dichterbij. Hij overbrugt de afstand. En zo worden ze uitgezonden: alle macht, alle volken, alle geboden, alle dagen ben Ik met je. Zo vertroost elkaar met deze woorden.

weestnietbevreest

Wees niet bevreesd, want Ik ben met je, wees niet verschrikt, want Ik ben je God. Ik sterk je, ook help Ik je, ook ondersteun Ik je met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Jeasaja 41 vers 10

Categorieën