3 april 2016

Heilig en daarom veilig

Bijbeltekst: Zacharia 2:5
Dienstsoort:

Samenvatting

Meten is weten. Daarop is zijn de exacte wetenschappen gebaseerd. Onwillekeurig meten we ook de situatie in de kerk, dat kan op zekere hoogte. Tabellen, statistieken. Dat ziet er niet best uit, secularisatie in Nederland. Schrikbarend zelfs – De Maranathakerk? Een knipoog uit de hemel richting Rotterdam, maar de rest is niet best. In Veenendaal zijn twee wijken gefuseerd, predikantsplaats weggevallen. Maar in Zacharias gaat het anders, terwijl het sprekend gaat over onze situatie. De Heere spreekt ook tot ons. Hier gaat het heel anders. Israël in ballingschap, niet best. Door eigen schuld. De kerk is eigenlijk in ballingschap. Ook door eigen schuld. Zijn het geen factoren buiten ons? Het oordeel van de secularisatie begint aan het huis van God. Er was wel heel veel godsdienst in ballingschap, maar waar was God? Een aangrijpende vergelijking met vandaag. Waar is God. Iedere zondag kom ik door het hele land en dan denk ik dat.
Een nachtgezicht van Zacharias. Een nachtsituatie. Maar toch doorzicht. Er zijn mensen uitgegaan, want meten is weten. Het hele land zit en is stil. Statisch, benauwend. Statistisch gezien is het land verlamd, of er geen leven meer is. Maar er komt een perspectief. De profeet mag doorgeven, dat er een glorieuze toekomst aanstaande is. Voor Israël en heidenen is er een heerlijke toekomst. Uit het journaal haal je dat toch niet. Deprimerend tot en met. Waar haal je dat vandaan? Uit de Bijbel. Zoals God de zaak ziet, zo moegen wij meekijken. Een christelijke visie – geen plaats voor deprimerende gedachte.
Er loopt iemand met een meetsnoer, want meten is weten.. Een engel van God laat Zacharias vragen – waar gaat u heen? Hij gaat Jeruzalem opmeten. Ook in onze christelijke visie, zo werkt de kerkvoogdij, kunnen we nog? Dat moeten ze ook. Hier zijn de statistieken, de tabellen, de begroting. Maar er is veel meer, en ook dat behoort tot de christelijke visie. De stad zal niet ommuurd blijven, er zullen zoveel mensen zijn. Dorpsgewijze bewoond worden. Daar is geen muur omheen. Buiten de oude stad de Vinex wijken, zonder muur. Zo zal het gaan, weten is meten. Dat behoort ook bij de christelijke visie. Jeruzalem is op dat moment nog niet herbouwd. Opheffen predikantsplaatsen. Maar het zal bijzonder heerlijk gaan worden in de toekomst. Weten is meten. Dat wordt helemaal niets meer met de kerk in Nederland en Europa.
Maar bij God vandaan: het gaat toch de goede kant op. Weten is meten, God heeft een plan. Dat dwars tegen de realiteit in gaat. Waar haal je het vandaan – bij God vandaan, zelf gehoord in de kerk. O, ik ga eens mee. Dat is missionair. Laat die kerkmuren maar weg, zo langzamerhand. Ik geloof in een volkskerk, maar niet in kerkmuren, ze functioneren van geen meter. En als God gaat werken, zie je ze vallen. Preek je waar je gevraagd wordt? Ja zeker, al is het in de Roomse kerk. Laat die muren maar vallen.
Zelfs komt hier de nieuwe schepping in zicht, vanwege de velen beesten en mensen vallen de muren weg. Er komt een wereld van God, voor God vol van mensen en beesten van God en voor God, noem dat het vrederijk, ik zeg graag eschaton, de toekomst – meten is geen weten – het gaat zo en gaat zo...Kijk uit. Dat alles nieuw gaat worden, dat is bijna niet te behappen.
Geen muren, beperkingen, Ik zal voor hen zijn een muur van vuur rondom. Een vuurmuur, firewall, om de stad Jeruzalem, geen hackers of virus komen er door heen. Wees niet bang als de beperkingen wegvallen, want Ikzelf ben je bescherming. Het sein staat op veilig voortaan. Om het volk Gods nu al en straks definitief. Een correctie van de hemel.
Het koninkrijk Gods is onmetelijk, grenzenloos. Die muur van vuur – het geheim is God zelf. Een herder had ook vuren om de kudde heen.
Gelooft u in God, gelooft u God op Zijn woord? Weten is meten: Geloofswetenschap. Ik zal daar zijn. Dit weet ik vast.

Maar het geheim verdiept zich. Het is Zijn persoonlijke tegenwoordigheid. Civitas Dei. Prachtig lied van Johan de Heer. In die stad woont de Heere zelf straks. Heerlijkheid – dat belangrijke woord. Hij staat boven de goden, Hij is een God van overwicht.
Heilig en dus veilig. Toekomst, een heerlijke visie bij God vandaan. Het gaat niet om die firewall, maar de aanwezigheid van God zelf. Maar de situatie dan? U moest eens weten... als God er is ben je veilig. U bent een tempel van de levende God, zegt Paulus. Dan gaat het om het persoonlijke leven. Dan woont God in je, er komt geen hacker of virus binnen, God bewaart je met Zijn tegenwoordigheid.

Onze wereld is uitgebreid met de digitale wereld. Effe googlen, meten is weten. Grenzenloos, altijd en overal. Dat is een wereld, verkijk je niet! Want eigenlijk wordt je wereldje alleen maar kleiner zonder God. Tot diep in de nacht. Met al die mensen die het niet meer weten. Suïcidaal gedrag vertonen, verdwaald in de digitale wereld zonder God, al waan je je daar veilig, alhoewel niet heilig. Maar ben je dan veilig? We hebben toch een firewall op de computer? Een anti-virus is van groot belang, meten is weten. Effe scannen en dan weet je het weer. Ben je dan veilig? Zeer onveilig zelfs. Christelijke visie: waar God is, komt niets binnen. Met het mobieltje in je hand door het leven – als je dat biddend gebruikt. Anders valt die firewall weg. Verdwalen in de chaos van deze tijd. Of op weg naar de toekomst van God. Het gaat naar Pinksteren toe. Hij leeft, maar er komt meer. Dat heeft Hij beloofd. De Vader, de Zoon en de Geest wonen bij u. Dat is wat. Een waarachtig christelijk leven. Als je zeggen mag, het leven is mij Christus. Je hart vervuld met de Heilige Geest, en met de Vader en de Zoon.

Hebt u een nieuw hart? Heb je God hier van binnen? De levende Heiland hier van binnen, de Heilige Geest? “Dat weet ik niet zo goed, dominee” – weet u dat nu nog niet? Want dan heb je geen firewall, geen vuur om je heen. Het is vandaag een riskante tijd, vindt u niet? Als u onverwacht voor God moet verschijnen zonder nieuw hart? Gedoopt en zo.... Niet wachten hoor, daar moet je een antwoord op hebben.

Ik zal in u zijn tot heerlijkheid. Is God er, hier van binnen? Dan krijg je een 'aura', een uitstraling om je heen. Wat heb je toch? Jij bent niet te verzoeken, te infecteren. Een firewall om je hen. Die die virussen tegen houdt, want God is binnen. En dan kan er niemand meer bij, hoor. Als je vol God bent.
Hoe krijg ik dat dan, hoe kom ik zo ver? Lieve mensen, uit genade. Ik leef, en jij zult leven, geloof je het? Het is zo simpel, niet te eten. Weten is meten. Ik weet, mijn verlosser leeft. Weet u dat? Bij God vandaan? Noch dit noch dat kan mij scheiden van de liefde van Christus. Heb je het zelf gehoord uit zijn woord? Weten is meten. De Geest getuigt tegen onze geest dat we kinderen van God zijn, dan ben ik veilig. Nu en straks. De heerlijkheid van de Heer, met de firewall als uistraling. Nee, niet Big Brother is watching you, maar de Oudste Broeder kijkt, waakt in je leven, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen.
Wel voortdurend updaten! Waakt dat je niet verzoening valt.
Heilig en zo veilig. Weten is hier meten. Dit weet ik vast, ik geloof in een heilige, en daarom veilige christelijke kerk. Zeker weten. Dwars tegen de secularisatie in, tegen terrorisme in, dicht bij de Heere leven en blijven. Dan leer je zien in de nacht. Dat is wat anders, zeker weten.

Categorieën