20 mei 2018

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 2:4a
Dienstsoort:

Samenvatting

Handelingen 2:1-13
Thema: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart!’
…dan gebeuren er 7 dingen. Die komen straks terug.

Waar raak je enthousiast van? Enthousiast betekent ‘in God zijn’. Muziek, sport, royalty’s? Er zijn drie kernwoorden in de Bijbel: verzoening met God, vervulling met de Geest, verwachting van de komst van de Heere Jezus. Vandaag gaat het over vervulling, vol zijn. Wat is dat? Net als bij tanken. Een ander voorbeeld is een iPad, die moet opgeladen worden. Daar heb je een snoertje voor nodig! Handelingen 1: zij waren eendrachtig bijeen om te bidden, 10 dagen lang. Het gebed is het snoertje om je te vervullen met de Heilige Geest. Daar moet je de tijd voor nemen!
1. Loven: in Handelingen 2 staat dat ze over de grote werken van God gingen spreken in de vorm van een lofprijzing. Als je vol bent van de Heilige Geest ga je hem ’s morgens al loven! Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil! Met Kerst ging de hemel open, met Pasen de aarde en met Pinksteren de monden!
2. Blijdschap: als je hart volloopt van de Heere Jezus, dan word je blij vanbinnen. Niet alleen om de omstandigheden, maar ‘joy’, verheugd in God. Hoe verder je van God vandaan gaat, hoe meer smart je hebt te vrezen. Hij is de bron van vreugde, een vreugde die de wereld niet kent en die niemand je af kan pakken. Johannes de Doper was al wedergeboren in de buik, hij sprong op van vreugde omdat de Heere Jezus bij hem was! Iedere gelovig heeft de Heilige Geest, maar niet iedereen is vervuld van Hem. Als je een goede vrijdag christen bent, weet je van reinheid en verlossing, maar als je een Pinksterchristen bent, weet je wat vervulling is.
3. Overwinning: overwinning over de zonden. Wie geest-vervuld raakt kent zondeoverwinning in zijn leven! Er is strijd, zoals de Heere Jezus kende tijdens de verzoekingen in de woestijn, maar met de Geest hoef je niet altijd een loser te zijn. Als je niet vervuld bent, klaag je veel, maar als je vervuld bent is er geen plek meer voor de zonden. Als je vol zit, is de zonde geen wetmatigheid meer. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart!
4. Getuigen: er staat in vers 14 dat Petrus getuigde met een open Bijbel. ‘Er staat in Joël 2 ... psalm 16 … psalm 110 …’ Je hebt de vervulling nodig als toerusting tijdens de bediening, om een krachtige getuige te zijn. Voor Pinksteren verloochende hij Hem nog, na Pasen was het ook nog niet veel. Maar dan worden ze vol! Petrus is scherp: ‘Jullie hebben Hem gekruisigd!’ Vervulling is niet permanent, je kan ook weer leeglopen. Moody zei: ‘Ja ik ben vervuld, maar ik lek!’ Kijk naar Simson, toen de Geest vaardig werd over hem, toen stond hij in het overwinningsleven. Maar de goddeloze Delilah liet de Geest van hem wijken, zonder dat hij het wist… Ongehoorzaamheid lekt de vervulling weg uit je leven.
5. Vruchtbaarheid: als je nog nooit iemand tot de Heere Jezus hebt geleid, ben je niet vruchtbaar. Je wilt toch mensen meenemen naar de hemel? Toen zij vervuld werden met de Heilige Geest, zijn er 3000 bekeerd op één dag! Wat is het geheim van die vruchtbaarheid? De kracht en volheid van de Heilige Geest! Filippus was ook zo, er kwam een opwekking in Samaria door hem.
6. Gehoorzaamheid: als je vol bent van de Heilige Geest, dan wil je de Heere Jezus volgen: ‘Uw wens is mijn bevel!’
7. Vrede: in vrede heengaan. Stervensmoed ontvangen. Als de Heilige Geest in je hart woont, kun je zonder angst doodgaan. Stefanus was vol van de Heilige Geest. Toen hij werd gestenigd, lag hij dood te bloeden onder een steenhoop. Maar wat sterft hij koninklijk! Zijn gelaat blinkt als een engel. Hij zag Jezus staan om hem te ontvangen! Hij bad zelfs nog voor zijn beulen. Dan is sterven geen sterven. Petrus slaapt heerlijk in de gevangenis. Morgen wordt hij gedood, maar dacht: ‘als ik morgen sterf, ben ik morgen bij de Heere Jezus, dan ben ik Thuis!’ Geestvervuldheid is geweldig. Als je geboren wordt, huil jij en lacht de rest. Maar als je sterft, huilt de rest, maar lach jij. Dan mag je ingaan in de vreugde van God! Amen.

 

Categorieën