23 mei 2021

Het feest van de Geest gaat door!

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 2:1-18
Dienstsoort:

Samenvatting

  1. Het feit dat de Geest werd uitgestort

Het is mei 2021 op het tempelplein vind een veldslag plaats tussen politie en bezoekers van de Al Aqsa moskee. Deze onlusten vormen de opmaat van een dagenlang conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een kleine 2000 jaar geleden stond dat plein ook in vuur en vlam. Niet als een teken van escalerend geweld, maar als een teken van de Geest. Ergens in een bovenzaal waren mensen bijeen geweest in gebed en toen was daar plotseling het geluid als van een geweldige windvlaag en er verschenen tongen van vuur. De gegeven belofte werd zichtbaar en hoorbaar vervuld. God Zelf daalde neer in de Geest.

Het bleef niet bij die gebeurtenis toen en daar. Met dat de Geest verscheen, verdween de schroom. Petrus staat op en belijdt publiekelijk dat hij bij Jezus hoort en dat Christus tot Heere is gemaakt voor een ieder die Hem gekruisigd had. Het is niet alleen voor die 120 die in gebed zijn geweest, het is ook voor heel het huis van Israël. Maar liefst 3000 mensen kwamen die dag tot bekering. Geen mens had dat voor elkaar kunnen krijgen; het was het feest van de Geest!

Zo heftig als toen en daar gaat het er nu vaak niet meer aan toe. Maar toch herkennen we er iets van. Als Hij voorbijkomt, dan besef je ‘dit is niet iets van mezelf, dit is van God’. De Geest levert maatwerk, heel persoonlijk. Hij bekleedt je met de mantel der gerechtigheid. Dat van jou voor Jezus en dat van Jezus voor jou.

  1. De tijd waarop de Geest werd uitgestort

De uitstorting van de Geest vond plaats op het wekenfeest, zeven weken na Pesach. Op dat feest werd de oogst binnengehaald en gevierd, maar er werd ook teruggedacht aan het verschijnen van God op de Sinaï nadat het volk uit Egypte was geleid. Ook toen was God verschenen in wind en vuur en hoorde het volk voor het eerst Zijn stem. Daar maakte God Zich bekend als hún God en trouwde Hij het volk zogezegd. Hij riep het volk op om voor Hem te leven.

Om dat feest te vieren waren ze bij elkaar op het tempelplein. En opnieuw drong de stem van God door als nooit te voren op zo’n manier dat de apostelen er niet over konden zwijgen. God gebruikt Zijn eigen inzettingen om voorbij te komen, zo doet Hij dat nog steeds. God gebruikt de bekende wegen: in de kerk op zondag komt Hij in het bijzonder dichtbij om tot ons te spreken, of op de catechisatie, of in de binnenkamer. Zorg dus dat je erbij bent waar Hij is!

  1. De weg waarlangs de Geest werd uitgestort

Er is geluid te horen als van een geweldige windvlaag. De Geest overstemde alle andere geluiden, van buitenaf en van binnenuit. Zo kreeg Hij het voor het zeggen. Dan moet je gehoor geven en komt er zomaar wat in beweging. Het teken van de wind is niet voor niets; de wind zet in beweging. De Geest brengt tot overgave, tot bekering. Ineens ga je door de knieën en ga je achter Jezus aan. Om dat van jou achter je te laten en dat van Hem in te oefenen. Daar heb je een leven lang voor nodig. Ze zeiden vroeger niet voor niets ‘Welkom in de strijd!’ tegen nieuwe lidmaten. Het is een strijd, maar wel een goede strijd!

Naast de wind verschenen er ook tongen als van vuur. Vuur geeft licht, het licht ging je op en verwarmde je, omdat God Zijn hart openlegt. De apostelen zagen het bij elkaar. Zo mag je elkaar erin meenemen. Allen werden vervuld met de Heilige Geest. Dat is een groot wonder; de Geest waait niet voorbij, maar komt ín je. Dan mag je ook zelf beschikbaar zijn en doorgeven van wat Hij openlegde. Hoe doe je dat dan? Door beschikbaar te zijn in gebed, dan vind je zomaar woorden in allerlei taal en voor allerlei situaties. Dan kan het feest doorgaan bij mensen om je heen.

Categorieën