5 juli 2020

Het huis van de Heere

Bijbeltekst: Psalm 122
Dienstsoort:

Samenvatting

David, de dichter van psalm 122, wordt blij wanneer hij naar de tempel in Jeruzalem mag gaan. Waarom? Waarom mogen wij ook blij zijn om naar het huis van God te mogen gaan?

  1. Vanwege de eenheid. De eenheid in het bouwwerk (vers 3), maar ook de eenheid onder de mensen (vers 4). Het fundament van die eenheid is dat alle stammen aan de Heere toebehoren. Ze komen uit alle delen van het land bij Hem uit, om Hem te loven.

Het gaan naar Jeruzalem en de tempel was niet vrijblijvend, het was onderdeel van het verbond om elk jaar op bepaalde momenten per jaar naar Jeruzalem te gaan. Je kwam daar je plicht vervullen om God te loven. Later toen de tempel verwoest was, zijn de synagogen als huizen van samenkomst ontstaan.

Dit is de achtergrond waarom wij als christenen samenkomen in het huis van de Heere. De liturgie vindt zijn oorsprong in de samenkomsten in de synagogen en de tempel.

Van over de hele wereld vinden samenkomsten van christenen plaats. Ondanks alle verschillen zijn we aan elkaar gelijk als kinderen van één Vader met Jezus als onze oudste broer. Samen zoeken we God en prijzen Zijn naam. Het fundament van de eenheid is de Heere Die ons hier brengt.

  1. Vanwege de rechtspraak (vers 5a). In Jeruzalem kon de zwakkere terecht voor rechtspraak in onderlinge geschillen.

 

Als je naar de kerk komt, dan kun je er ‘recht verkrijgen’ in de Zoon van God. Hier worden mensen vrij gesproken. Het recht wordt zichtbaar in doop en avondmaal. Door het werk van de Geest komt de verhouding tussen jou en God en tussen jou en andere mensen tot zijn recht.

 

  1. Vanwege koning David die in Jeruzalem zetelt (vers 5b). Veel mensen waren onder de indruk van de prachtige paleizen. In koning Jezus wordt de belofte vervuld dat het koningshuis van David voor eeuwig zal zijn.

 

In de kerk horen we telkens opnieuw dat God regeert. Hier word je gesterkt in je geloof in God als koning van deze wereld. Hij regeert, ook over jouw leven. Niets loopt Hem uit de hand.

Om die blijdschap vast te houden, geeft Psalm 122 ook een opdracht: bid om de vrede voor Jeruzalem (vers 6a). Bidden voor het huis van God. Want vrede voor het huis van God, betekent vrede voor de mensen, vrede voor de stad en vrede voor het land.  Bid dus voor de gemeente, voor je familie en je vrienden, met het oog op de stad waarin je woont.

Categorieën