30 september 2018

Het makkelijke leven van Moab (Mij)

Predikant:
Bijbeltekst: Jeremia 48:11
Dienstsoort:

Samenvatting

3 Gedachten:

  1. Vergelijking
  2. Verandering
  3. Veroordeling (vers 12

Wijn kan vervuild zijn: je ziet dan wat drab (droesem) aan de binnenkant van een glas zitten. Om de droesem eruit te halen, kun je het overhevelen naar een ander vat, zonder de droesem in beweging te brengen.

Paulus zegt in zijn brief aan Efeze “wordt niet dronken van de wijn, maar vervuld met de Heilige Geest.” Er is een gezegde dat luidt: “Als je 1 glas drinkt, ben je nog nuchter. Als je matig drinkt, voel je je zo moedig als een leeuw. Als je veel drinkt, ga je je gedragen als een varken. Als je nog meer drinkt, ga je zo gek doen als een aap.”

Vergelijking

Moab is het beeld van een bijna-gelovige, die echter genoeg heeft aan de aardse dingen en op zichzelf vertrouwt. De Moabieten zijn zonder zorg en zien de dreiging van het oordeel niet aankomen. Zij eten, drinken en zijn vrolijk.

Druiven worden eerst met blote voeten getreden. De pitjes en velletjes zakken naar beneden. Op dat moment is het belangrijk dat de wijn niet te lang op de droesem blijft liggen. Dan kan het overgeheveld worden naar een schoon vat. Er zit echter nog steeds wat droesem in. Het proces van overhevelen moet dus herhaald worden. Als je dat niet doet wordt de wijn steeds slechter: het smaakt niet en bederft. Als je op je droesem blijft liggen, gaat het uiteindelijk mis.

In de kerk kunnen er ook mensen zijn die zorgeloos en goddeloos leven. Als je niet van je droesem van je hart (onreinheid, leugen, hoogmoed, etc.) wordt verlost, komt uiteindelijk het oordeel.

We kunnen ook bezet zijn met de alledaagse dingen, zoals in de tijd van Noach: werken, trouwen, eten en drinken, kopen en verkopen. Als het oordeel komt, komt de angst. We kunnen denken dat het allemaal goed gaat en er geen zorgen zijn.

In vers 10 staat “vervloekt wie het werk van Heere traag uitvoert”. Lauwheid en nalatigheid wordt door God zwaar aangerekend. We moeten bewaard worden voor een maximum aan comfort en een minimum aan inspanning. We kunnen denken aan de man met één talent die er niets mee deed.

Waar rusten wij op? Worden wij weleens gekweld met de vraag “zit het wel goed met me?”. Hebben we het ware geloof, of zijn we een schijnheilige? Zijn we al overgeheveld van de zonde naar het geloof. In de christenreis van Bunyan komt er een mondchristen voor die over het hek naar de smalle weg geklommen is. De mondchristen verwachtte bij de paarlen poort binnengelaten te worden, maar deze poort bleef dicht. Hij had de naam van Jezus in zijn mond en niet in zijn hart.

Ook in deze kerk zit er iemand die niet zal worden toegelaten bij de paarlen poort, maar dat wel denkt. Je moet je niet afvragen wie dat is, maar je afvragen of je dat zelf bent. Als we geen verdriet hebben van onze zonden, klopt er iets niet. David had het geestelijk beter toen hij op de vlucht was, dan toen hij op zijn troon zat. Toen het goed ging, bedreef hij de zonden met Bathseba en Uria.

We moeten niet worden als de lauwe gemeente van Laodicea. Spurgeon zei hierover dat het dan beter is om verzoeking te krijgen.

Verandering

Als kind van God moeten we van vat tot vat overgegoten geworden, om van onze verborgen zonden gereinigd worden. We worden overgebracht van de duisternis naar het licht, van de dood naar het leven. De droesem is geen grond voor je hart om op te rusten. Je gaat daar iets van leren kennen in je leven als je eerlijk in je hart kijkt. Je gaat dan je slechtigheden verlaten. Je zit dan niet meer stil en gerust in de kerkbank, maar je luistert alsof je leven er vanaf hangt. Dat overhevelen blijft telkens nodig. Het is het middel dat God gebruikt in de vorm van tegenspoed en zorg. Lauwheid wordt veroorzaakt doordat het te lang goed gaat. Abraham werd is zijn leven tien keer beproefd. De ballingschap was nodig voor het volk Israel: na 70 jaar was het gedaan met de afgoderij.

Het doel van het overgieten is niet alleen dat de droesem verdwijnt, maar ook dat de smaak beter wordt. Gods kinderen krijgen een andere smaak en reuk: “Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel”. In de stilte van het gebed krijgen we dan contact met God. Je gaat naar de Heere Jezus ruiken. Je krijgt een afkeer van het oude leven, want het kan je niet meer bekoren.

Veroordeling

In vers 12 staat dat de Heere aftappers naar de Moabieten zal sturen om de vieze stinkende wijn af te tappen en de de vaten stuk te slaan. Moab werd door Nebukadnesar stuk geslagen. Het kan dus een tijd goed gaan, totdat er een moment komt van verantwoording en oordeel. Waar ruiken wij naar als we voor God moeten verschijnen? In de Bijbel staat dat we door veel verdrukkingen het koninkrijk van God in moeten gaan. Die verdrukkingen worden in onze tekst vergeleken met het het overhevelen. Opdat we in de hemel mogen komen als iemand die door de Heere Jezus gereinigd is.

Amen.

Categorieën