15 januari 2017

het valt niet mee, maar het werkt wel mee

Predikant: ,
Bijbeltekst: Romeinen 8:28-39
Dienstsoort:

Samenvatting:

1 de belofte
2 de bestemming
3 de basis

Welk kind heeft wel een geholpen met koekjes bakken? Hoe doe je dat? Bakmeel, zout, eieren, boter, citroen, suiker. Dat mag je mixen, de oven in en dan smikkelen maar. Als je alles los eet is dat niet lekker. Maar bij elkaar gemixt en dan nog in de hete oven wordt het heel smakelijk. Zo laat de Heere alle dingen, niet elk appart, maar alle dingen bij elkaar en soms moet het de oven in, dat doet Hij meewerken ten goede.

Alle dingen die gebeuren in je leven. All Things for good, een lepel met een bitter drankje. Dat bittere is toch heilzaam. Een kan met decoratie-lijntjes, maar het was gebroken. In Japan is er herstelkunst: kintsugi, de kunst om gebroken porselein weer aan elkaar te plakken, niet zodat je de breuklijn nauwelijks ziet, nee , maar ze worden aanelkaar gelijmd met goud, aan de randen. Dan is het resultaat mooier en van meer waarde dan het oorspronkelijke kannetje. Zo doet God dat ook, Gods kintsugi-werk, God neemt al die pijn, al die afwijzingen, en hij omlijmt het met Zijn genade en past het in Zijn plan en legt er een glangs omheen, zodat het meer waard is.
Je hebt wel eens een baaldag. Alles ging vandaag verkeerd. Te laat opgestaan, lekke band, te laat briefje, een onvoldoende, bekeuring, … of een goede dag, Er zijn mensen die wat tegenslagen hebben te incasseren.. Zoveel meegemaakt, en andere gaat het schijnbaar voor de wind. Carrière en je bereikt veel. Asaf tobde er ook mee in psalm 73 – hoe komt het dat de goddelozen zo'n voorspoed hebben. Paulus zegt niet, dat voor de geluksvolgels alles meewerkt, maar voor diegene die de Heere liefhebben. Alles, voor en tegenspoed, het werkt mee tot Gods heerlijk doel.

1
Rom 8 een bergtop in de Bijbel. Rom 7 is menselijk, Rom 8 is een triomflied, meer dan overwinnaars. Vol geloofszekerheid.. Het begint al in 8:1 geen veroordeling meer – de Zoon; v 8: Abba Vader, de Geest die getuigt dat wij kinderen zijn. Maar Paulus ziet de werkelijkheid wel onder ogen – de schepping zucht. Maar juist die zaken werken mee, een wolkenkrabber-belofte. Maar die heeft wel een fundament.. Tevoren bestemd, geroepen.
Wij weten. Er zijn meer agnosten dan atheïsten. Niet zeker weten. Ik vermoed het, maar kan het niet echt weten. Ietsisten. Met die blah blah had Paulus niets mee. Niet we vermoeden, maar we weten. Het lijden van hier weegt niet op tegen de heerlijkheid die openbaar wordt. En dat alles dingen meewerken ten goede. Waar haal je dat dan vandaan? Is het nepnieuws?

26 wij weten niet wat we bidden zullen. Voorbede doen. Ik noem alleen maar de naam. Daarom komt de Geest ons te hulp. Maar we weten wel dat alle dingen meewerken. Niet hoe, maar wel dat, en je mag huilen, en kwaad worden en in debat gaan – je mag er mee worstelen in het gebed. Niet de meeste, veel, sommige. Maar dat ene dat mij overkomen is valt er dan buiten? Nee, alle dingen. Niets zal ons dan ook kunnen scheiden van de liefde van God in Christus.
Alle dingen, dus ook alle goede dingen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God de Zoon ook. Gestorven, opgewekt en bidt voor ons. Hij leidt mij door. De sacramenten werken mee. De engelen werken mee. Goede machten de ons omringen, die strijd voeren tegen de demonische machten. En zelfs de dood werkt mee. Als een deur, een dienstknecht zegt de cathechismus. Juist de onverklaarbare dingen, ongerijmde, onverdraagbare dingen in mijn leven. Die bedoelt Paulus vooral. Verdrukking, benauwdheid. Hoogte, diepte. Hij somt het allemaal op. Zelfs de gevolgen van mijn eigen fouten, of wat andere me hebben aangedaan. Hoe moet het verder, in mijn gezin? Mannetje dat zelfmoord pleegde omdat hij gepest werd. Ik word ook geperst en bid er orm maar het blijft maar door gaan, dominee..
Het word je niet bespaard, maar in dit alles (niet ná dit alles..!).. Als je er midden inzit, mag je je terugtrekken in het heiligdom van het geloof, in de schaduw van de Almachtige, tot de storm voorbij is. En ik weet dat U al die dingen met een reuze zwaai doet meewerken ten goede. U maakt geen fouten.
Jezus was altijd eerst met ontferming bewogen. U ziet mij in mijn ellende. Paulus kan dit ook zeggen. Hij is ervaringsdeskundige, schipbreuk, gezelslagen, gevangenis, gestenigd, voor dood achtergelaten. Deze Paulus. Dient een God die dit toelaat in zijn leven. Opdat Zijn kracht in mijn zwakheid naar buiten komt. Hij had een doorn in zijn vlees, neem het alstublieft weg. God liet het zitten. Moet die doorn ook meewerken? Opdat ik mij niet zou verheffe. Hij is zelfs in de hemel opgetrokken geweest, maar die doorn, die punaise houdt mij wel bij Zijn gendade. Anders zou ik zo wegfladderen.
gebroken kanChrista Rosier schreef een boek. “Lijden in Gods hand. God wil meer dan ons geluk”. De bedoeling is dat ik aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig wordt. Daarom moet ik geslepen worden. Het is moeilijk dat Paulus echt alle dingen bedoeld. Hun zoon van 14 na een hartverscheurend lijden is hij overleden en daarna kreeg ze borstkanker. Werkt dat ook mee?
Zijn er antwoorden?
Er zijn voorbeelden: Samuël Rutherford zat jaren in de gevangenis. God laat elke wind, uit alle windstreken, meewerken om ons te blazen naar de hemel, ook storm die in mijn gezicht striemt. De duivel is een helehond om tegen des schapen te blaffen, maar daardoor dringen ze steeds dichter tegen de Herder aan. De satan moet het altijd verliezen.
Paulus zat 2,5 jaar gevangen, daar kan hij wèl schrijven, die 14 prachtige brieven in het Nieuwe Testament.
Jozef daar zie je het letterlijk. Zijn broers konden geen vriendelijk woord zeggen. Gebroken dromen, verkocht door zijn broers, vals beschuldigd in Egypte, helemaal alleen: Eloi, Eloi.... slachtoffer van boze broers en liefdeloze mensen. God legt beslag op die chaotische omstandigheden. Met een reuze zwaai gaat Hij het veranderen. Van het dieptepunt van miskenning naar erkenning, onderkoning van Egypte. De droom wordt gelijmd: kintsugi!en het wordt mooier dan het was.
Ik geloof dat als we straks mogen terugbladeren in ons levensboek, zal elke bladzijde getuige van Zijn liefde en wijsheid en almacht. Ook de zwarte, en betraande bladzijden, ook die. Durft u het te geloven? Het is goed voor mij geweest...... Soms blijft het donker, dan komt het straks pas. Boven de sterren worden alle dingen ontraadseld..
Een Engelse Lord had een prachtig jachtslot. Hij nodigde zijn vrienden uit. Mooi geworden .. één had een hekel aan hem. Hij had een ballon met verf en gooide dat naar hem toe en hij kwakte tegen de muur. Vlekken en strepen, wat zonde, zeg. We laten onze pret niet vergallen, we gaan op jacht, een kunstschilder bleef achter. 's Avonds kwanen ze terug, hij had de vlek verwerkt tot wandschildering. Zo doet God het ook, denk ik wel eens. Zwakheden en aanvallen van de boze geven vlekken in je leven, barsten, lelijk geworden, God is die schilder die het verwerken kan.
Daar kun je van zingen – wat God doet is wel gedaan.

2 Niet voor iedereen. Alles komt goed – dat is goedkoop, en ongegrond, Voor degene die God niet lief hebben komt het helemaal niet goed. En zal het zelfs ten kwade werken. Je hebt er niets mee gedaan. Dan zal het woord tegen je getuigen.
Niemand heeft God lief, van nature. We hebben onszelf lief. Het komt van de andere kant. Mensen krijgen God lief, dat komt bij Hem vandaan. Hoe weet je dat jij God liefgekregen hebt? Je merkt het aan alles, dan denk je vaak aan Hem, vind het fijn om bij Hem te zijn in Zijn huis. Heerlijk om naar de kerk te gaan, om aan Uw tafel te zitten, mijn hart uit te storten. Ben ik lief geweest? Er zijn Psalmen die je twee keer leert: 116. Als kind, uit de kindermond, maar ook als je kind van God geworden bent. Niet uit je hoofd maar uit je hart.

3
Wie hebben God lief, – een medaille, die een keerzijde heeft, die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. De menselijke kant is dat ik God lief heb en de Goddelijke kant is, dat Hij mij geroepen heeft. De oorsprong ligt altijd bij God. Die hij tevoren gekend heeft. Uitverkoren. De tekst begint in de eeuwigheid achter ons, en gaat naar de eeuwigheid voor ons. Wat een fundament.
Daartoe werke alle dingen mee ten goede.
Bij de Heere Jezus zien we het zelf; alles ging kapot, niemand was meer bij Hem. In een punt op Zwarte Vrijdag, en dan wordt het Pasen. Het is volbracht, het is toch geslaagd, Ik kom toch tot Mijn doel. Ik ga het draaien ten goede, de toorn van de mensen zal Gods heerlijkheid groter maken. Steen ervoor, wacht ervoor, – en ze worden bewijs van de opstanding. Die God liefheeft – mag weten, het gaat nooit verkeerd in mijn leven. U weet alle dingen zegt Petrus, U weet van mijn zonden en mijn smart, maar ook dat ik U liefheb! God verwekrt de verloochening van Petrus tot broeder die de andere zal versterken!
Ik hoop dat u een beetje bemoedigd bent, de pijn en scherven zijn er, maar denk aan de genaderand die God erover heen zal leggen. Als God maar voor mij is, wie is mij dan tegen mij?
Dan werkt druk en droefenis mijn ziele tot een zegen.

zo1501

Categorieën