19 februari 2017

Hij zal je Heiland maar zijn…..

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 1:29-39

Samenvatting:

Ze belt altijd op een ongelegen moment, ze bemoeit zich ook met de opvoeding van de kinderen. Hoe komt het toch dat schoonmoeders zo'n slechte naam hebben? Vaak niet terecht. Het is inderdaad even wennen, wat zeg je tegen haar als je pas getrouwd bent? Maar: toen we kinderen kregen heb ik haar echt leren waarderen. Laten we afspreken: we doen niet meer mee met negatieve grappen over schoonmoeders, ze verdienen het niet.
Vanmorgen gaat het over zo'n schoonmoeder. Petrus is getrouwd geweest. Petrus was natuurlijk maanden achter elkaar weg. Als hij thuis was was hij nooit alleen. Dan moest haar dochter multi-tasken, dus was haar moeder daar ingetrokken, of was er net, op dat moment. Hoeveel schoonmoeders springen er niet bij. Wat mooi als grootouders kunnen genieten van hun getrouwde eigen kinderen.

Die Sabbath was het een drukken dag geweest. Naar Kapernaum waren ze gekomen, in de synagoge had Jezus gesproken, en Hij had een wonder gedaan. En toen naar het huis van Petrus, open huis, en open tafel en open agenda voor kinderen van God. Staan jullie ook open voor het evangelie, jonge mensen? Met wie heb jij veel contact? Ook met niet zulke populaire mensen? Open hart en open huis?
Het was druk in dat kleine huisje, als je er nu komt: het staat er nog. Erg klein. Op elkaars lip, dat kan spanning geven. Petrus en broer Andreas, hoe verschillend waren die twee. Hier ging het blijkbaar goed. Er was iets van de liefde van de Heere Jezus in dat huis. Mooi is dat, als mensen met verschillende karakters toch eensgezind met elkaar omgaan.
Als je alle versies van deze geschiedenis in de evangelieën bij elkaar zoekt, zie je: als ze ziek blijkt te zijn, wordt er niet geaarzeld. Onmiddellijk de hoogste instantie: deze moeder kan niet gemist worden. Er staat: ze heeft hoge koorts. 'Pyr' koorts, brand. Zo hoog, dat houdt een mens niet lang vol. Niet de dochter maar de vier mannen, die gaan naar Jezus.
In onze tijd moeten oudere mensen soms lang wachten op aandacht (als ze zelfs gestorven in huis liggen), wat een zegen als jongere mensen naar hen omzien. Geestelijke buurtzorg. Gebedshulp aan huis. Ouderen voor jongeren, ook. Die kunnen ook in brand staan. Jaloezie die aan je vreet, omdat je ook zo graag populair wilt zijn. Of de ouderen: mag ik er nog wel zijn? Moet ik ook denken over dat spuitje?

Ze raken niet in paniek, bidden niet eens, zeggen het gewoon tegen Jezus. Bidden kun je ook met je pet op. Weer in die klas waar ik me zo onprettig voel, naar dat kantoor. Praten met God omdat er een brandje woedt, dat jezelf niet kunt blussen. Het is God bekend.
Hij gaat naar haar toe en pakt haar hand. Zo heet, maar Hij is er niet bang van. Leg je hand maar in Mijn handen. In de Koran mag een man een vrouw geen hand geven. Maar in de Bijbel: Gods rechterhand is uitgestrekt. Hij zoekt contact. Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm te keer, leg maar gerust je hand in die van onze Heer.
Als Jezus je hand neemt, komt het altijd goed. Zelfs als je niet beter wordt.

Wat erg dat zoveel mensen God geen hand meer willen geven. Dat komt straks eeuwig fout uit. We moeten hier leren onze hand naar Hem uit te strekken, anders zal hij voorgoed zijn handen weg trekken.
Misschien zijn er machten die jou koortsachtig doen leven. Of geld dat brandt in je handen, jaloezie, onvrede met Gods weg in je leven, verziekte relaties. Misschien vind je het wel moeilijk om jong te zijn met al die verleidingen, of om oud te zijn, wat er gebeurt na Brexit of in Amerika. Grote advertenties in de krant: doe toch eens normaal, man. Fatsoen doen. Een halve foto van politici. Is dat om extra aandacht te trekken? Of om vanaf het begin te beseffen, dit is maar een halve waarheid. Feiten en alternatieve feiten, moeilijke onderscheiden wat echt nieuws. Denk dan eens aan Lukas 21, de tijd komt dat de waarheid niet meer verdragen wordt en de leugen het wint. De tijd komt dat de mensen er heel veel moeite voor zullen doen om de leugen te laten regeren.

Columnisten met een halve foto – maar moeten wij als kerk ook niet eerlijk naar ons zelf kijken .. de kerken lopen leeg, het is moeilijker om de gemeente bijeen te houden. Komt dat niet ook doordat we maar een halve Jezus laten zien – een half evangelie. Of heel sterk hel en verdoemenis, of heel sterk de andere helft, er is vergeving altijd geweest, zing maar een versje neem maar een pillejte, komt allemaal goed. Laten we het volle geluid van de Heiland nog zien?

Jezus strekt zijn Hand uit naar deze schoonmoeder, het lijkt wel of Hij het wil overnemen. Om onze zonden over te nemen. Daar voor is Hij naar deze wereld gekomen, om verwond te worden en gedood voor onze zonden. Het hele gelaat van de Heere Jezus, het hele woord van God. Dat roept ons ook om op onze zonden te belijden.
Ze wordt genezen, de koorts verdwijnt, de brand geblust.
Hij zal je Heiland maar zijn, ze vraagt er niet om, dat lees je niet, zomaar op bestelling van jonge mensen, een wonder dat Jezus doet. En dan gebeurt er hierna een nog groter wonder. Hoe lang is ze ziek geweest? Je hebt tijd nodig om te herstellen. Na de zesde chemokuur, ook met een goede uitslag, dat herstel vergeten we dat wel eens. Het tweede wonder is dat ze opstaat en de keuken in gaat, dienen. Er is veel te doen. Het zal je schoonmoeder maar zijn, zo liefdevol, zo hartelijk. Als je zo'n schoonmoeder hebt, wees er zuinig op,

En wat doe je zelf in de gezonde jaren die je van Hem krijgt. Dienstbaar? De een thuis in het gezin, je gehandicapte kind, rolstolgebonden ouders, dienen. Ook in je beroep, voor de klas staan. Met pubers, allemaal staan ze in brand. Als je in die kostbare jaren met jonge mensen om kunt gaan, tijd hebt om te zeggen, het is niet zo belangrijk hoeveel volgers je hebt, maar of je Jezus hebt leren volgen.
Dienen in de zorg, waarin je alle doelen moet aankruisen, handen en ogen en oren te kort, echte liefde voor mensen kost geen tijd. Dat merken ze aan je.
Wie door Jezus is aangeraakt: Ze gaat onmiddellijk de keuken in, zoals ze blijkbaar deed, Dat is bijna een nog grote wonder. Als Jezus de brand in je hart heeft geblust, gebeuren er wonderen. Paulus op weg naar Damascus, totdat Jezus Zijn handen op hem legde: zie hij bidt.

Vandaag is de dag, de zondag, kijk eens wat er toen in Capernaum gebeurde, niet alleen in dat huis: In dat dorp kwamen tientallen mensen er op af. Ze zijn geraakt door dit wonder. Jezus, met Zijn zegenende handen. Geen halve Jezus, maar het volle evangelie in hoogte en breedte. Als we zo in deze wereld mogen dienen – ik zie de kerken weer vol worden. Als het hele gezicht van Jezus voor ons zichtbaar wordt en door zijn genade door ons voor anderen. Heel Galilea, dat kan niet verborgen blijven. Wat een Heiland is Hij.
Hij zal jouw Heiland maar zijn....

Categorieën