5 november 2017

Hoe groot zijt Gij!

Predikant:
Bijbeltekst: Jesaja 40:12-31

Samenvatting:

Thema: Hoe groot zijt Gij!

Wie is Hij?

Israël is in de ballingschap in Babel en heeft het gevoel dat God hen vergeten is. Ze werden behandeld als slaven. Er wordt gezegd dat de Israëlieten in hun handen de woorden: “ik ben van de koning van Babel” moesten kerven. Sommigen zouden daar doorheen: “ik ben van de Heere” doorheen schrijven.
God leek ver weg in die omstandigheden; dat kan ook nu nog. Omstandigheden in het gezin, op het werk of waar dan ook.
In Babel werden aan de sterren goddelijke machten toegeschreven. In de sterren stond de toekomst, maar ze waren ook zelf een god. In Jesaja 40 vers 12 wordt de macht van God beschreven. God is de Schepper van de sterren. Hij roept ze allen bij name. Verder dan de range van de modernste telescopen is Gods macht en kennis.
Ook staat in vers 12 dat God de hemelen kan meten met een span. Ongelofelijk. Dit spreekt van de grootheid van God. Met wie valt deze God te vergelijken?
Gelooft u dit? God laat dit verkondigen, zodat u het zult geloven. Zodat u niet op de omstandigheden ziet, maar op Hem Die alles in Zijn hand heeft.
Van het scheppen en onderhouden, wordt deze machtige God, volgens vers 28, ook niet moe. Hij wordt van het geven niet minder en van het scheppen niet moe. Het in twijfel trekken van de zesdaagse schepping, leidt al snel tot een onderschatting van Gods macht. In dit gedeelte van Jesaja komt Gods macht naar voren. Als dat verdwijnt, dan verdwijnt ook de troost hieruit.
Niet alleen in moeilijke omstandigheden, maar ook in onze zondige staat, moeten we zien op onze machtige God.

Wat doet Hij?
Jezus heeft Gods liefde laten zien. Die liefde voor ons mensen, leidde zelfs tot de dood van onze Heiland. De dood en de hel hadden wij verdient, maar Hij wil ons het goede schenken.
De vraag is niet of wij dit goede kunnen aanvaarden, de vraag is wij het willen hebben. Jezus neemt geen genoegen met een plaatsje in onze schuur of voor het huis. Hij wil wonen in ons huis en in ons hart.
Begin de dag met de vraag of God u nabij wil zijn. Wilt u zo elke dag uw leven aan Hem overgeven? Het zal u ten zegen zijn.
Is er nog iets in u dat zich verzet ofwel verzet u zich nog tegen Hem? Hoe kan dat worden gebroken? God is machtig genoeg, om te scheppen, zijn Zoon te zenden en te herscheppen.

Categorieën