8 juli 2018

Hoe groot zijt Gij

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 103:11-13
Dienstsoort:

Samenvatting

Psalm 103 vers 11-13

‘Hoe groot zijt Gij’
Drie vergelijkingen over hoe groot God is. Vandaag veel emoties; vreugde en verdriet. Psalm 103 gaat daar ook over, het hele leven passeert als lof- en klaaglied. Maar het begint en eindigt met loven van binnenuit, daar zijn veel redenen voor. God zegent, is barmhartig en genadig, groot van goedertierenheid. Christus heeft geleden om zo te kunnen zijn.

‘Zo hoog’
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
David zoekt naar een meetlat om Gods goedertierenheid aan te duiden; die is onmetelijk. We kunnen het eigenlijk niet bepalen. God geeft mild en overvloedig. Daar horen ook de kinderzegen en andere aardse zegeningen bij. Het is niet altijd makkelijk, er zullen ook zorgen en problemen komen. Er zijn ook geestelijke zegeningen; zoals Zijn huis, Zijn woord en Zijn Geest. Goedertierenheid is extra van God: mild en overvloedig.
Want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid.

‘Zo ver‘
Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
Deze tekst heeft wat sombers, maar ook iets wits. God vergeeft onze zonden. De afstand tussen het oosten en westen is ook onmeetbaar; je kunt er niet omheen, onderdoor of overheen. Zo groot is Gods liefde; dat Hij onze zonden zo ver weg doet dat we er niet meer bij kunnen. Op Grote Verzoendag werden de zonden van het volk op een zondebok gelegd en werd het dier weggestuurd de woestijn, zo ver weg dat het dier niet meer te zien was. God neemt onze zonden weg en legt ze op Zijn Zoon. In Christus worden we onschuldig; zijn we geen zondaar meer. Zo worden we kinderen van God en mogen we Hem loven en prijzen en leven tot in eeuwigheid.

Zo hoog, zo ver… het teken van het kruis.

‘Zoals’
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Wat is dat een intiem beeld; ouders en kind. Hier gaat het over een hemelse Vader en een aards kind. Als een vader en moeder ontfermt God zich over Zijn kinderen. Abba – onze lieve Vader in de hemel. De Heilige Geest legt de Vadernaam in ons hart. Hoe groot zijt Gij!

Categorieën