19 februari 2023

hoe leidt god ons- als je zijn leiding niet ziet?

Predikant:
Bijbeltekst: romeinen8:14-18,22-28,38-39
Dienstsoort:

samenvatting:

Preeksamenvatting middagdienst zondag 19 februari 2023, Maranathakerk Rotterdam Zuid

 

Voorganger: ds. J. Schaap te Rotterdam

 

Schriftlezingen:

Romeinen 8: 14- 18, 22- 28, 38 en 39

 

Tekst voor de verkondiging:

 

Thema van de preek: Hoe leidt God ons, als je Zijn leiding niet ziet?

 

Preek

 

Wij nemen allemaal beslissingen: over relaties, huwelijk, anderen, werk, huis, tijdsbesteding, bezittingen, vakanties, giften enzovoorts. Sommige beslissingen zijn klein, maar andere beslissingen hebben veel meer effect op ons leven. Door wie laat jij je leiden bij beslissingen? Vaak laten we ons leiden door (meningen van) andere mensen, bijvoorbeeld door bekende mensen in de media. Als christenen laten we ons leiden door God. Onze God verlangt ernaar om ons te leiden. Maar wanneer heb jij voor het laatst God gevraagd om leiding bij het nemen van een beslissing? God wil ons leiden als we Zijn  woord lezen en tot Hem bidden.

 

In Romeinen 8 vers 16 staat “de geest zelf getuigt met onze geest”. Je kunt dit ook vertalen met “Zijn Geest verzekert onze geest”. God zoekt dus contact met ons door Zijn Geest. Wij zijn net zoals de Israëlieten op weg door de woestijn van het leven. Het volk Israel werd geleid door de wolkkolom en de vuurkolom, maar nu worden wij geleid door Zijn Geest. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren dat door het lezen van de Bijbel er ineens licht valt op een zaak die op dit moment speelt. Het kan ook zijn dat God ons ingeeft om aan een persoon te denken en achteraf blijft dit precies het goede moment te zijn. God kan je ook en sterk verlangen en overtuiging geven, dat later bewaarheid wordt. In Romeinen 8: 16 staat zelfs dat de Geest ons ervan overtuigt dat we kinderen van God zijn. Dat geeft ons een geweldig fundament in ons leven.

 

God kan ons ook leiden door ons gebruik te laten maken van ons verstand, door het advies van andere christenen, of door tekenen die er gebeuren om ons heen. Soms opent God ons een deur of sluit God juist een deur. Het is goed om hier met elkaar over te spreken, bijvoorbeeld op de bijbelkring. Boven alles staat een open houding van ontvankelijkheid, zoals Samuel zei: “spreek Heere, Uw dienaar luistert”. Toch kunnen we het hier moeilijk mee hebben, omdat we ondanks ons vragen en bidden Gods leiding niet ervaren. In de Bijbel zijn er voorbeelden van dat mensen lang moesten wachten voordat een belofte van God werd vervuld. Denk bijvoorbeeld aan Abraham die een kind verwachtte, of Jozef die in Egypte gevangen zat.

 

Maar hoe leidt God ons als we Zijn leiding niet zien? In Romeinen 8 spreekt Paulus over het diepe besef van het kind van God zijn. De weg van het leven kan zo ruig en woest zijn als een woestijn. We worden echter opgeroepen om vast te houden aan de beloften van God, want als kinderen zijn we ook erfgenamen van God (Romeinen 8: 17). Zo blij als een vader is als zijn zoon hem omhelst, zo verlangt God er ook naar om Zijn liefde aan ons te bevestigen. Het is wel goed om te beseffen dat niet alles een bedoeling heeft, of zin heeft: in vers 20 gaat zelfs “aan de zinloosheid onderworpen”. In vers 22 staat zelfs dat de schepping zucht, als in barensnood. Geboortepijn is echter ook pijn die leven voortbrengt en daarom hoop geeft. Paulus houdt ons voor om te blijven hopen, want in de hoop zijn we zalig geworden (vers 24) en wij verwachten het met volharding (vers 25). De weg van het lijden is ook de weg van Jezus zelf: God is ons voor geweest.

 

Hoe houden we het echter vol, als we geen leiding of verhoring zien? God komt ons tegemoet: de Geest komt onze zwakheden te hulp en pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (vers 26). Als wij stuntelend bidden, weet God toch wat er binnen in ons leeft. Alles draagt bij aan het goede voor wie God liefhebben (vers 28). God speelt in op ons kinderlijk gepingel op een piano, zodat het toch weer goed klinkt. Houdt je dus vast aan de woorden “niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (vers 39). Wij mogen weten dat God met Zijn liefde bij ons wil zijn.

 

Amen.

Categorieën