4 maart 2018

Hoe zullen wij het Heilig Avondmaal vieren

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Korinthe 11:17-34
Dienstsoort:

Samenvatting

Schriftlezing: 1 Korinthe 11 : 17 – 34
Thema: Hoe zullen wij het Heilig Avondmaal vieren
Punten: 1 Onenigheid voor het Heilig Avondmaal 2 Eenheid tijdens het Heilig Avondmaal 3 Voorbereiding tot het Heilig Avondmaal

Samenvating:
1 Onenigheid voor het Heilig Avondmaal
In veel gemeentes staat op de Avondmaalstafel een beker waarin geld geworpen kan worden. Dit verwijst naar de Vroeg-christelijke traditie waarin voor het Heilig Avondmaal een gezamenlijke maaltijd gehouden werd. Eerst kwam rijk en arm bij elkaar om samen te delen. Dit wordt ook gedaan door een gift in die beker te werpen.
Dit ging echter wel mis. En daarom wil Paulus de puntjes op de i zetten wat betreft de leer en de praktijk van het vieren van het Heilig Avondmaal. Uit vers 21 blijkt dat iedereen zijn eigen maaltijd van te voren begint te gebruiken. De rijken kwamen eerst bij elkaar en genoten met elkaar van goede wijn en lekker eten en aan het eind mochten de armen de restjes opeten. Zo werd de een bijna dronken, terwijl de ander nog honger had. Zo kwamen ze nooit toe aan goede gedachtes over de God die Zich ontfermt over rijk en arm.
Jezus stelde het Heilig Avondmaal in tijdens de nacht waarin Hij verraden werd. Een moment waarop het niet eenvoudig is om aan anderen te denken. Maar Jezus doet dat wel. Jezus vraagt de discipelen tijdens de viering van dit sacrament te denken aan Hem.
Mensen die aan het Avondmaal zitten zijn niet meer bezig met zichzelf en anderen, misschien met wat ze zelf mis hebben gedaan, maar zijn vooral gericht op Christus. Aan de tafel zitten mensen die hongeren naar God. Daarin zijn er geen aardse verschillen tussen mensen. In God is iedereen gelijk.
2 Eenheid tijdens het Heilig Avondmaal
Het lijden en sterven van Christus moet elke keer weer terug in onze gedachten. Daarom moeten we met regelmaat het Avondmaal vieren. Calvijn zou dit het liefste elke zondag hebben gevierd.
Paulus zegt niet: Laten we onszelf beproeven en vervolgens niet gebruik maken van het Avondmaal. Maar: Laten we onszelf beproeven en vervolgens aangaan. Onderzoek jezelf en dus ook niet je buurman.
In de Rooms-Katholieke was de mis verplicht. Dit leidde ertoe dat er grote mijding van de viering ontstond na de Reformatie. Luther zei daarop dat het is ingesteld om in ons het verlangen op te wekken om te komen. Je zou er zelfs naartoe moeten willen rennen. En als je dan niet wil komen, dan kun je ook maar beter wegblijven en wat anders gaan doen.
Jezelf voorbereiden is tekortkomingen onder ogen te zien. Tekortkomingen ten opzichte van God en ten opzichte van de naaste. Mocht er geestelijke luiheid zijn ontstaan, keer dan terug naar de Heere Jezus. Pleit op Zijn genade.
Bent u misschien bang om uzelf een oordeel te eten? Dat kan als we tijdens de viering niet meer aan Christus denken, dan onderscheiden we Zijn lichaam niet en kunnen we ook geen liefde meer hebben voor de mede-gelovigen.
In Korinthe kwam er zelfs een oordeel over de gemeente. Daar zat echter wel een genadevolle hand achter. Het gebeurde namelijk opdat ze niet voor eeuwig veroordeeld zouden worden. Laten we daarom het Avondmaal vieren op de juiste wijze: verwacht allereerst de Zaligmaker en heb vervolgens ook oog voor elkaar.
3 Voorbereiding tot het Heilig Avondmaal
Lezing van het formulier

Categorieën