4 december 2022

Hoog bezoek, tot Uw dienst!

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 1: 26-38
Dienstsoort:

Samenvatting

Woordverkondiging met als thema: Hoog bezoek, tot Uw dienst!

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

We weten niet precies hoe oud Maria was, ongeveer 17 jaar, ze kwam uit het Galilea der Heidenen, het plaatsje Nazareth. Verloofd met de timmerman Jozef, een serieuze relatie. Dit gewone meisje is door de eeuwige God uitgekozen om moeder te worden van de eeuwige Zoon, het Woord dat vlees zou worden. Vlees is stoffelijk, sterfelijk en schuldig. Waarom koos God haar? Daar lezen we niets van. God kiest niet op uiterlijk, gedrag of aanleg, maar altijd het nederige, verachtte, iemand van wie wij zeggen: waarom die persoon? God neemt redenen uit zichzelf.

Maria krijgt hoog bezoek; de aartsengel Gabriel. Hoe zou die eruit hebben gezien? Een grote witte engel met vleugels of een gewone man, net als de engelen bij Abraham? Hij zegt: ”Wees gegroet”; weest blij, niet bevreesd, de Heere heeft je uitgekozen. Maria raakt in verwarring door zijn woorden, ze begrijpt het niet. Je zal een kind krijgen en Jezus noemen, Hij zal alle macht ontvangen en Koning zijn voor eeuwig. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Het is geen wens, maar een belofte.

Wij kennen dit verhaal allang, Maria had het ook gehoord, maar zal zij nu de moeder worden van Jezus? Ze vraagt wel hoe het mogelijk zal zijn, ze is niet getrouwd met Jozef. Bij Zacharias kwam ook een engel die iets wonderlijks vertelde. En ook Zacharias kon het niet geloven, hij en Elisabeth waren al oud, en dan nog een kind krijgen? Hij vraagt om een teken, praat de belofte stuk; deze man uit het godsdienstig leven. Het tienermeisje Maria is geloviger dan die oude ambtsdrager, zij gelooft de engel op zijn woord. Lukas schreef voor de heidenen; hij laat hier zien dat gelovige mensen niet altijd direct geloven… Maria wil er wel meer van weten: hoe moet dat dan? Dat is geen ongeloof, maar geloof. Zacharias mocht niet meer spreken; tot zijn zoon zijn naam had gekregen, hij vroeg uit ongeloof. Psalm 25 zegt dat de verborgenheid van de Heere is voor degenen die Hem vrezen.

De Heilige Geest zal u overschaduwen in de kracht van de Allerhoogste. Niet echt een biologisch antwoord. Maar God zal het leven in haar scheppen. Zij is zwanger geworden door de wind van de Geest. In het Apostolicum staat: ‘ontvangen van de Heilige Geest’.

Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord; tot uw dienst! En de engel ging weg. Maria stelt zich helemaal in dienst van God. Het is ook wel een eer, moeder van de Zoon van God worden en zijn. Maar dat weet/ geloofd haar omgeving (nog) niet.

Jaren later was haar Zoon de voeten van anderen, als een dienstknecht. Hij hangt aan het kruis, om ons te dienen. Maria ontving Jezus eerder in haar hart, dan in haar schoot. Willen wij ook een dienaar zijn? Staat God in het centrum van ons leven? Is onze houding hetzelfde als die van Maria? Dan is overgave nodig aan de Heilige Geest, gooi je jezelf in de collectezak.

In de geschiedenis wordt naar de overgave van Maria gezien als de gestalte van de kerk: overgeven aan God, Zijn woord aan je laten geschieden, in het Heilig Avondmaal Christus ontvangen, instemmen en toestemmen met wat God van je vraagt. God neemt ons serieus, vraagt ons fiat. Maar Hij is het begin. Wij zijn niet van onszelf, maar Zijn eigendom. We mogen dienstbaar zijn en het geheim van Christus meedragen en uitdragen, beschikbaar zijn. We geloven in momenten in de tijd, waar God de tijd raakt; unieke, eenmalige momenten van heilsfeiten.

God drukt niet zomaar door, Hij begint, de Geest buigt je om en wij mogen ons fiat geven. Het werk van de Zoon is zonder en voor ons, maar de Heilige Geest schakelt de mens in. Laat het mij geschieden naar Uw woord!

Leer mij naar Uw wil te handelen, ik zal dan in Uw waarheid wandelen, zo wil ik U ontvangen, o God!

Categorieën