10 maart 2019

Ik ben Die Ene!

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 18:8
Dienstsoort:

Samenvatting

Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.
Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven.
Wat een arrestatie! We staan ervan te kijken.
Jezus gaat een tuin in, aan de andere kant van de winterbeek Kedron; die nu droog ligt. De tuin van Gethsemane
(olijfpers) vol olijfbomen is donker. Judas weet dat Jezus daar vaker komt en hij kent die plaats ook. Judas was in de
ban van het geld, hij was een dief. Hij wil helpen om Jezus gevangen te nemen en doet dit voor dertig zilveren
penningen.

Een afdeling Romeinse soldaten en dienaren van de overpriesters (tussen de tweehonderd en zeshonderd soldaten)
vormen het arrestatieteam. Deze aardsterrorist moet gepakt worden, er is angst voor populisme.
Jezus weet wat er komt en doet een stap naar voren: “Wie zoeken jullie?” Hij neemt het initiatief. In het Grieks staat:
Hij gaat er bewust op uit; Zijn vijanden tegemoet. Jezus de man uit Nazareth! Ik ben het! In dit evangelie staat niet dat
Judas Hem aanwijst. De mannen deinzen achterover en vallen op de grond. Zo groot is Jezus, Hij is God.
Opnieuw klinkt de vraag: “Wie zoek je”. Ze herhalen hun woorden. Weer een ‘Ik ben’…-woord. Hij is het Brood, het
Licht, de Waarheid, het Leven, de Deur, Hij is Het! God zei dit ook tegen Mozes en tegen Johannes op Padmos.
Nogmaals een bevel voor de soldaten: laat hen weggaan en neem Mij gevangen. God wil voor ons instaan. Eén moet
sterven voor Zijn volk, de rest mag vrijuit gaan. “Uit hen die U mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan,
Vader.” Vrijspraak in Christus’ Naam, geloofd u dat.
Petrus mag ook vrijuit gaan, maar hij wil Jezus verdedigen. Met zijn zwaard slaat hij het oor van Malchus af. Jezus
geneest het oor, Hij wil geen geweld. Jezus moet de strijd alleen strijden, dus doe niet als Petrus. Bouw op Jezus en
geloof alleen. Christus voert de strijd, Hij is Die Ene Die sterft voor ons leven. Valt u achterover van angst of knielt u in
aanbidding neer?

Categorieën