12 november 2017

Ik ga slapen, ik ben moe

Predikant:
Serie:
Bijbeltekst: 1 Koningen 19:1-8

Samenvatting

‘Ik ga slapen, ik ben moe’
1. Uitgeput: 1-4
2. Uitgereikt: 5-7
3. Uitgegaan: 8

Kerntekst: “Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet!” (vers 5)

Elia ligt. Links staat een engel, op het plaatje. Elia kijkt verdrietig. Je ziet ook een kruik, een broodje en een boom. Daar gaat het over. Als wij gaan slapen, bidden we ‘ik ga slapen ik ben moe’, dat zetten we boven de preek. Elia wil ook slapen, hij is uitgeput. Wat kan er in 24 uur veel gebeuren! Hoogte en dieptepunten liggen soms zo dicht bij elkaar, dat zie je ook bij h18 en h19. Eerst op de top van de Karmel, met het oog op God. Hier ligt hij in de woestijn met het oog op Izebel, waardoor hij gaat twijfelen. Het is bemoedigend dat de grootste geloofshelden ook in hun zwakheid worden vermeld. Satan zit achter Izebel, als de zwarte koningin, hij doet een zet met haar. Elia bidt: ‘Heere, neem me maar weg’. Hij is moedeloos.

1. Uitgeput
Izebel is razend, ze heeft gehoord wat er op de Karmel is gebeurd met haar profeten. Ze stuurt een bode naar Elia ‘Ik zweer je dat ik je morgen dood maak’, vers 2. Elia vlucht. Elia en Mozes waren de grootsten van het OT, maar Elia kijkt naar dat briefje (vers 3) en niet meer naar de Heere, en dan ga je wankelen. Petrus was misschien wel de grootste discipel van het NT, maar toen hij ‘zag op de golven’, zonk hij. Elia lijkt al Gods wonderen wel vergeten te zijn. Zijn faith slaat om in fear. We lazen eerder dat hij een woord des Heeren kreeg met een opdracht, hier zien we dat niet. Hij gaat zelf lopen, die vlucht is op zijn eigen houtje. Hij ontslaat z’n knechtje en gaat de Negev woestijn in. Vers 4: hij ging zitten en dan vers 6: hij ging weer liggen, dan doet hij zijn avondgebed. ‘Het is genoeg, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen’, hij kan niet meer. Er zijn nu ook mensen die liever sterven dan leven, dan kom je in een neerwaartse spiraal. Dat is anders wensen dat het einde komt, dan we zien bij Paulus: ‘ik wenste wel ontbonden te zijn!’ Als de Heere dat zegt, dan mag je naar hem toe. Elia heeft om veel gebeden en is vaak verhoord, maar dit keer niet. Wat kunnen we hiervan leren? Waar is de dank van Elia voor de Karmel? De symptomen van geestelijke depressie zijn: je hebt te lang onder hoogspanning geleefd, je wordt emotioneel vlak, je gebed is in mineur, je bent op.

2. Uitgereikt
Nu is het Gods beurt! Er is geen hoofdstuk dat zo spreekt over de zorg van de Heere voor Zijn moedeloze kinderen. De Heere verwijt hem niet, hij bestraft hem niet, maar hij gaat hem bemoedigen. Hij verhoort zijn gebed niet, ‘nee, je gaat nu nog niet sterven. Je gaat zelfs nooit sterven!’ God had een koninklijke ingang in de hemel in petto voor Elia. God laat zijn knecht niet achter. God zendt een bode met levensmiddelen: ‘Sta op, eet!’ De Heere wil niet dat zondaren verloren gaan, maar wil ook niet dat Zijn kinderen ondergaan in moedeloosheid. De Heere Jezus kreeg in het dieptepunt in Gethsemané ook een engel ter versterking. God tikt je op je schouder, laat zijn aanwezigheid op zachte manier zien, als een vader. God voedt soms door raven, soms door engelen. Hij weet wat je nodig hebt. Elia heeft rust en regelmaat nodig. Slaap, eten en drinken. Dat krijgt hij van God. Wat is jouw bremstruik? Heb je van de Heere al water gekregen? Brood staat voor de Heere Jezus, als het Brood des Levens en water staat voor de Geest. Calvijn zegt over het avondmaal: ‘Christus voedt, verkwikt, versterkt en vrolijkt ons op!’ Pas in vers 7 krijgt Elia weer een opdracht, hij moet weer gaan reizen. Onze levensreis heeft ook allemaal stationnetjes, mooie en moeilijke stukjes. Waarom? ‘Als we teveel naar boven gaan, krijgen we weer wat om aan de grond te komen en als we lijken weg te zinken dan geeft die getrouwe God weer iets om ons hoofd op te richten’, het is nodig om ons aan de hemel te binden.

3. Uitgegaan
‘Toen stond hij op…!’ Elia kan weer verder, hij gaat naar Horeb. Hoe kon hij verder? Door de kracht van dat voedsel kon hij 40 dagen en nachten doorgaan! Wat een tegenstelling. Omdat de Heere Jezus zei ‘het is volbracht!’ kunnen wij verder. Elia ging 40 dagen en nachten, zoals het volk Israël 40 jaar door de woestijn ging. Hij kan verder als het dag is in zijn leven, maar ook als het nacht wordt in je leven, is God erbij. Op weg naar Horeb, waar het eeuwen geleden is begonnen met de 10 geboden. Wij moeten soms ook terug naar Jezus, waar onze redding is begonnen. En onderweg getuigt dan elke zandkorrel van Gods trouw. Amen.

Categorieën