23 december 2018

Immanuel – God met ons

Bijbeltekst: Mattheus 1:23
Dienstsoort:

Samenvatting

Mattheus 1 vers 23: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
‘Goed nieuws is geen nieuws’, zei de journalist, ‘daar hoef je dus niet over te berichten’. En dus lezen we elke dag over rampen, inbraken, klimaatvraagstukken en ander onheil.
Mattheus brengt vandaag goed nieuws! Immanuel, God met ons; het licht van de genade breekt door. In Genesis klinkt het scheppende woord van God en hier het verlossende Woord. Het evangelie klinkt. De rode draad van hoop en verwachting loopt door het Oude Testament. Wanneer zou de Messias geboren worden?
En op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament; dan begint, na een opsomming van oude geslachten, de genesis van Jezus. Maria, verre familie van koning David, komt uit Nazareth, ze moet naar Bethlehem, beide onbetekenende plaatsen. En in de donkere nacht wordt de Zaligmaker geboren. Hij zal Immanuel heten: God met ons; een teken van genade.
Israël zocht in de tijd van Jesaja hulp bij andere landen en de afgoden. Er was oorlog en ellende. In die tijd wordt ook een kind geboren, we weten niet meer dan de naam: Immanuel. De moeder vertrouwt op God, er zal een omkeer komen! De moeder laat zich niet afschrikken door de gebeurtenissen, maar ze vertrouwt, gelooft en belijdt: God met ons!
Velen zullen ongelovig hebben gereageerd, wie noemt haar kind nu zo, in deze tijd? Mattheus zegt: ‘Dit heeft Jesaja geprofeteerd en wordt nu werkelijkheid. Ook in onze tekst gaat het over een vrouw die, ongehuwd, zwanger wordt, haar verloofde wil haar stiekem verlaten. Wat een schande, die vrouw moet gestenigd worden. Maar de Naam van het Kind is: Immanuel, Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij wordt ons in alles gelijk, zonder zonden. Hij kwam vrijwillig om te lijden en te sterven, op roepafstand om te redden. Zijn Naam is de garantie!
De tweede Adam is de nieuwe schepping die de lijn doorbreekt. Haal je hart aan Hem op: Immanuel. God is goed om ons te redden, maar heb je Hem nodig? Met minder dan de Zaligmaker kom je er niet. Mattheus schrijft later: ‘Zie ik ben met u, alle dagen’ en ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bij elkaar zijn, daar ben Ik’. Calvijn zegt dat we in het geloof God mogen omhelzen, zo dicht is God bij ons. Bid om die genade!
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, Immanuel; zingen de kinderen. Een lijn van de hemel naar de aarde, een leven met toekomst. Goed nieuws om naar uit te kijken. Zingt u mee?

Categorieën