27 februari 2022

In gesprek met God (2)

Predikant:
Bijbeltekst: Jakobus 5: 13-18
Dienstsoort:

Samenvatting

  1. Word je wel gezien en gehoord?

Je voelt lang niet altijd dat je gehoord en gezien wordt. Hierdoor kun je er tegenop zien om te bidden. Men zegt weleens dat je gebed niet verder komt dan het plafond. Is het gebed dan tevergeefs? Hoe bereikt je gebed God? Hoe weet je dat Gods hart is afgestemd op ons gebed? Jezus zegt echter “als je bidt, ga dan naar je binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader” (Mattheus 6: 6). Je wordt dan niet afgeleid. Er staat bij dat “uw Vader in het verborgene is; en uw Vader Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden”. Op grond van deze woorden van Jezus kunnen we er dus op vertrouwen dat God ons in het verborgene ziet en hoort. God is verborgen, maar ook alomtegenwoordig. In psalm 33 staat dat De Heere vanuit de hemel al de mensenkinderen ziet. Je kunt dat verder niet uitleggen, maar je merkt het wel. Er zijn talloze mensen die hebben ervaren dat dit een werkelijkheid is.

In de tempel was het reukofferaltaar, het altaar van het gebed. Dat reukofferaltaar stond heel dicht tegen het gordijn van het Heilige aan. Het zorgde ervoor dat God de reuk van het offer als het ware opsnoof. Eigenlijk ben je dan in dezelfde ruimte als God. Bij Golgotha scheurde dit gordijn en kwam God dus nog dichterbij. Dat is iets om stil van te worden, want tijdens het gebed sta je op heilige grond. Hoewel het gordijn weg is kunnen we nog moeilijk bij God naar binnen kijken, want er zit nog wel een soort sluier tussen.

  1. Waarom bidden als God het toch al weet?

In vers 8 staat “uw vader weet wat u nodig heeft”. Deze woorden kan de duivel gebruiken om je van het bidden af te houden. De duivel wil echter dat je geen contact met God maakt door het gebed. Jezus bedoelde echter met deze woorden dat we een gebed niet eindeloos hoeven te herhalen, of te bidden met veel omhaal van woorden. Bij het gebed is het dus niet “hoe meer, hoe beter”. Laten we onze gebeden direct richten tot God, want Hij heeft “goede oren”. Omdat God van je af weet en je begrijpt, kun je juist alles tegen Hem zeggen. Als iemand van je houdt, wil je juist alles aan hem of haar vertellen. Je mag je hele hart uitstorten bij God. God wordt wel vergeleken met een vader of een moeder, met een open oor en een open hart. Wij kunnen met onze zorgen, verdiet, pijn en vragen bij Hem terecht. Wij mogen dat hardop doen: begin gewoon tegen God te praten.

In Jacobus 4 staat Dat God zich tegen hoogmoedigen keert. Dat zijn mensen die er een eigen idee op na houden en het niet nodig vinden om te bidden. Door je mond te gebruiken, komt ook je hart erin mee. We kunnen het niet alleen bij onze gedachten laten. Als je je hart niet voor God uitspreekt, kan Hij ook niet veel aan je kwijt. Nader tot God en Hij nadert tot jou.

 

  1. Maakt ons bidden verschil als God soeverein is?

Het is de soevereiniteit van God dat onze gebeden helemaal meedoen. God heeft zich vrijmachtig afhankelijk gemaakt van onze gebeden. Het ontvangen van wat ons beloofd is hangt heel erg af van of wij ernaar vragen. Vroeger zei men “Hij wil erom gebeden zijn”. God dringt niets op, maar wacht totdat je ermee komt. Hij kijkt ondertussen naar je uit. Als we niet bidden, krijgen we toch van alles van God, want God laat de zon opgaan over bozen en goeden. Maar als je het gebed verwaarloost loop je heel veel mis in het leven. De Heere Jezus kon in Nazareth geen krachten doen vanwege het ongeloof van de mensen. Het kan dan gebeuren dat de kinderen van het Koninkrijk buiten geworpen worden. Er hangt dus alles van af of je wel knielt voor God. Als je goed contact hebt met je ouders, is er over en weer veel te ontvangen. Als je langs elkaar heen leeft, loop je veel mis.

Bidden voor jezelf en voor anderen mag hand in hand gaan. Elia bad voor het volk Israel, waardoor Israel uiteindelijk omging en riep “de Heere is God”. Bid dus voor elkaar. Stafanus bad zelfs voor degenen die hem stenigden. Daar was Saulus bij en om Christus wil is dit gebed verhoord. God wil aangeroepen worden om het Zijne te delen.

Amen.

Categorieën