12 juni 2022

In gesprek met God (6)

Predikant:
Bijbeltekst: Jesaja 63: 7-16
Dienstsoort:

Samenvatting

Voordat ik mag gaan bidden, word ik geroepen om God te danken; op Wie ik kan rekenen. Net zoals een kind op zijn vader en moeder vertrouwt. God is Abba, de Ik ben die Ik ben. “Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg”, een Rotterdamse zin die ook voor God geldt!

We mogen bidden wat God ons heeft geleerd; het Onze Vader. God is niet alleen van mij, maar ook van anderen. We zijn niet alleen op de wereld, God heeft wereldwijd Zijn kinderen. De kerk is allerminst op-sterven-na-dood! Wie is als U; zeggen de Psalmen. Wij mogen onderdeel zijn van Gods verkiezende liefde, een volk dat Hem vrijwillig liefheeft. Jesaja omschrijft de mens als dwars en ongehoorzaam, maar God geeft niet op! Hij toont een veelheid van goedertierenheid (goedheid die welig tiert).

God gaat alle abba’s te boven. Er kunnen ook mensen zijn die geen goede herinneringen aan hun vader hebben. Kijk eens in de spiegel, wat bent u? Tiranniek, onbetrouwbaar, vaag en ver van uw kind?

 

‘Onze Abba ‘ mag niet iedereen zeggen? Hij is nooit zomaar onze Vader, maar om Jezus’ wil. Hij wil Abba zijn voor mensen die allesbehalve een kind willen zijn. Maar Jezus gebood ons om zo te bidden, ook al sloegen wij Hem aan het kruis… Van de vadernaam blijven wij af, die is bevestigd in het bloed van Zijn Zoon.

Dat ik geen kind ben/ wil zijn, is wat anders. Denk maar aan de gelijkenis van de zoon die zijn eigen leven wilde leiden.  De jongen wilde geen zoon meer zijn, maar de vader hield nog steeds van hem; zijn hart en liefde veranderden niet. Toen de zoon terugkwam zie hij: “vader”, geen “meneer”. De vader snelde zijn zoon tegemoet, hij was met innerlijke ontferming bewogen en kuste zijn kind.

Mijn Abba; daarmee kom je aan het licht. Ben je thuisgekomen? Je krijgt kinderlijk ontzag voor de Vader. Je gaat bewuster bidden, beseft wie Hij is voor jou en wie jij bent voor Hem. Daar spreekt vertrouwen uit. Dat had Jezus met ons voor.

 

Onze Abba, Die in de hemel is… dat maakt het nog groter. God is niet onze achterbuurman; al gaan we daar soms nog met meer ontzag om dan met God. Voor Abba kniel je neer of sta je op. Hij is in de hemel en houdt zo het overzicht. Bij God is alles mogelijk. We buigen nog dieper, vol ontzag en verwachten alles van Hem. Er is niemand op wie we zo kunnen rekenen als op Abba!

Verwerkingspunten

- Hoe spreek jij God in de regel aan, als je bidt?

- Wat neem je mee uit wat je vanmiddag via de preek werd aangereikt (door Jezus)?

Categorieën