24 april 2022

In gesprek met God, heiloze en heilzame praktijken bij het bidden

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Kronieken 6:12-16
Dienstsoort:

Samenvatting

 

Er zijn vier elementen te benoemen bij heilloze gebeden. Ten eerste kan het gebed een ritueel worden van “effe bidden”. Waarom, waartoe en voor wie doen we dat dan eigenlijk? Vaak blijft het dan hangen in wat gedachten en/of holle frasen. Je hebt dan wel gebeden, maar het stelde niets voor en God kan er niets mee. Aan de gemeente van Loadica schreef Jezus dat zij niet wisten dat ze “jammerlijk, arm en naakt waren” (Openbaring 3). Ze waren als lauw water dat je uit je mond spuugt. Toch klopt Jezus bij jou aan de deur. Als je dan open doet komt Hij aan je tafel en gaat avondmaal bij je houden. Wat is God dus goed.

 

Ten tweede kan het gebed een soort demonstratie worden: mensen die staan te bidden op de straten (Mattheüs 6: 5). Dat is een gevaar bij bijvoorbeeld dominees. Je kan het goed bedoelen, maar doe je het nog echt wel voor God? Zit je wel om God verlegen? Jezus zegt dat als je blij bent met je gebed, heb je je loon al. We hebben echter de geest van het gebed nodig, omdat we het van Hem moeten hebben.

 

Ten derde kan een gebed schijnheilig worden, bijvoorbeeld door heel algemeen zonden te belijden en vergeving te vragen. Je komt niet met je concrete zonden en je bent niet echt verlegen om genade. Je meent het wel, maar je weet niet meer precies waar het over gaat. Naast het belijden dien je namelijk ook te strijden tegen de zonden. In Jesaja 1 vers 13 staat hier zelfs over: “breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel”. Ook in de volgende verzen geeft God duidelijk aan dat Hij dit niet wil horen. Daarna volgt echter wel de oproep: “Was u, reinig u! Doe uw slechte daden voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen” (vers 16). Leer goed te doen en zoek het recht! Dan kunnen je zonden vergeven worden (vers 18).

 

Ten vierde kan het gebed magie worden. We kunnen denken dat we harder moeten bidden, of met zijn allen. Dat kan heel goed bedoeld zijn, maar Jezus zegt hier in bergrede over dat dit (gebed met omhaal van woorden) heidens is (Mattheüs 6). Wij kunnen God niet naar onze hand zetten. God weet al wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt (Mattheüs 6: 8). Paulus zegt dat we inzake onze eigen verlangens niet altijd moeten doorbidden. Paulus had een doorn in het vlees en had driemaal gebeden of God deze wilde wegnemen. God gaf echter als antwoord “Mijn genade is u genoeg en Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”.

 

Heilzaam bidden gaat over de goede houding en over wat je met de mond doet. De goede houding is knielen, handen samen en ogen dicht, of staan met opgeheven handen. We moeten dus niet zeggen dat het niet uitmaakt. In het gebed ontmoeten we namelijk de Allerhoogste: in recht, genade, goedheid en geduld. God gaat ons zoveel te boven, dat het helemaal niet raar is om voor Hem te knielen. Je kan ook wel tussendoor bidden, maar zul je niet minstens één keer per dag voor Hem knielen en voor Hem opstaan? Dat is Hij toch waard? Het gebed wordt hier veel levendiger door. Die houding brengt je hart op de goede plek. Door die houding wordt je hart gericht. Op de kringen en verenigingen zouden we tijdens het gebed moeten gaan staan; we zouden ook weleens kunnen knielen. Het invoeren van een nieuwe gebedshouding in de gemeente dient echter geen twistappel te worden. Ieder gemeentelid is vrij om hierin een keuze te maken.

 

Daarnaast dienen we hardop te bidden, zodat onze gedachten niet afdwalen. Als je dat nog moeilijk vindt, kun je beginnen met fluisteren. Als je deze dingen doet (de goede houding en het geluid), zoals in de Bijbel staat, krijg je ootmoed, oprechtheid en je wordt ontvankelijk voor  wat God wil met jou. Je wordt dus royaal gezegend.

 

Amen

Categorieën