15 oktober 2023

Israels geheime wapen

Bijbeltekst: Esther 5:1-8
Dienstsoort:

Samenvatting

In de politiek, de sport, maar ook in de kerk worden er sterren gevraagd. Dat is bijbels, want er staat: Die de zeven sterren in Zijn hand heeft. Daar staat echter tegenover dat het God is die de sterkte heeft. Als God bestaat wat doet Hij dan als het moeilijk wordt, zoals vandaag in de Gazastrook: waar is God dan?

 

In het boek Esther wordt de naam van God niet één keer genoemd, maar toch is God aanwezig, want Hij stuurt en leidt alles op een verborgen wijze. Je zult er depressief van worden als we zien wat er nu allemaal gebeurt in Israel en Gaza: zijn dit mensen? In de geschiedenis van Esther 5 heeft het volk van Israel het erg moeilijk: er groet en bloeit haat. Nu is er ook haat tegen de Joden, vanuit Hamas, Hezbollah, Iran, Syrie en dergelijke. De kerk kan ook haat verwachten van deze wereld. In het boek Esther is een geweldige spanning te zien tussen God en satan, ook al wordt satan in het boek Esther niet genoemd. Satan probeert je op alle manieren van God vandaan te houden, door je zoet te houden met allerlei dingen.

 

Koning Ahasveros heeft een premier, Haman, die een grote haat heeft tegen de Joden. Mordechaï wil echter niet buigen voor de trotse Haman. Haman wordt zo boos dat hij op één dag het hele volk Israël wil uitroeien. Haman waarschuwt koning Ahasveros voor het gevaar van de Joden omdat het geen democraten maar theocraten zijn. Ahasveros is echter gehuwd met de Jodin Esther (in het Joods Hadassah). Door de verboden scheiding heen doet God Zijn werk.

 

Als Mordechaï hoort van de plannen van Haman om alle Joden om te brengen, verzoekt Mordechaï aan Esther om bij de koning te pleiten voor de redding van de Joden. Esther durfde eerst niet: ze was geen ster. Esther mocht niet zomaar naar de koning toegaan, maar ze doet het wel. Koning Ahasveros reikt Esther de scepter toe: dat is een groot wonder. Esther was uit geloof gegaan: “kom ik om, dan kom ik om”. Koning Ahasveros vraagt aan Esther wat haar verzoek is: “ook al is het de helft van mijn koninkrijk”. Esther deinst echter terug (ze is weer geen ster) en herhaalt haar verzoek: mag ik morgen weer de maaltijd houden met de koning en Haman? Dit lijkt wel op Mozes, die in het boek Exodus ook niet naar Egypte en de farao durft te gaan. Gaat Esther dit wel overleven, met de trotse Ahasveros en de jodenhater Haman (lijkt op Hamas)? Wij zullen ons leven verliezen als we het willen behouden. Esther had niets te verliezen: kom ik kom, dan kom ik om. Dat lijkt op het volk Israel dat gevlucht is uit Egypte, met de vijand achter zich en de Rode Zee voor zich. Het volk Israel gaat door de Rode Zee heen (het beeld van de doop). In de doop zijn we met Christus gestorven en weer opgestaan. Hebben we onze doop beaamt omdat we geen keus hebben?

 

Het had Esther haar leven kunnen kosten, maar ze gaat van genade tot genade. Ze is geen ster, want ze durft eigenlijk niet. Het christelijke leven is zo spannend dat je eigenlijk door de dood naar het leven gaat. Paulus heeft zich alle dagen over gegeven aan verdrukking en dood om Jezus wil. Is het bij jou al eens spannend geweest? Straks hangt Haman aan de galg, maar Esther en haar volk overleven het. Bestaat God nog wel en is God begaan met wat er in de wereld gebeurt, zoals vandaag in de Gazastrook? Hoewel Gods naam nergens genoemd wordt, is God wel verborgen aanwezig. In Esther 5: 4 vormen de eerste letters van de woorden de naam JEHOVA: Ik ben er bij. Als Ahasveros vraagt wie de vijand is van het volk Israël zegt Esther dat het Haman is. De naam van God is op kritieke momenten verweven (verborgen aanwezig) in de tekst.

 

Jezus Christus is de Eerste en Laatste, de Eeuwige en Dezelfde. De troost is dat God toch verborgen aanwezig is: dat is het verborgen wapen van Israel, de Beschermer. Wie aan het Joodse volk komt, brandt zijn vingers. In Israel is de Thora, Getsemané, Golgotha en het graf van Jezus. God is er bij. God leidt de geschiedenis in deze wereld, voor het volk Israel en voor de kerk.  Op de kritieke momenten is God verborgen aanwezig. Aan het kruis is God verborgen aanwezig achter een Mens. Je zou nooit zeggen dat God bij Golgotha aanwezig zou zijn. Zijn naam is aan onze naam verbonden als zij elkaar kruisen op Golgotha. Als we Gods verborgen omgeving vinden, komt er verzoening en de vrede met God. Het geheime wapen van Israel is God zelf. Alle dingen zullen meewerken ten goede. In het boek Esther komt het feest Purim (lot) voor: eind goed al goed. Esther betekent ster en de Joodse naam Hadassah betekent zachtmoedige. Je hoeft geen ster te zijn, door ootmoedig te letten op Zijn woord. Esther is verborgen verbonden met de blinkende morgenster: die straalt. Laat alzo uw licht schijnen in deze wereld, om Jezus wil.

 

Amen

Categorieën