21 januari 2018

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 8:40
Dienstsoort:

Samenvatting

Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is.
Lukas 8 vers 46

`Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht`.
Sommige dingen zijn zo gewoon; je doet ze automatisch. Lukt het niet? Probeer het nog eens: contact! Zelfs op afstand. Met mensen is dat moeilijker dan met apparaten, contacten verwateren of worden verbroken, soms binnen gezinnen of families. En wie is de schuldige? Moeilijk om eerlijk te zijn, vaak.
Hoe is uw contact met God; is daar ook kortsluiting in ontstaan?

Jezus is net terug uit Gadara. Hij legde de stormwind het zwijgen op tijdens de nachtelijke tocht over het meer. In het land van de Gadarenen kwam Hij in contact met mensen die een zoon hadden die volledig verward was, vastgebonden moest worden om de psychische storm in zijn leven. Jezus kon deze storm tot bedaren brengen.

Vanmorgen gaat het over twee mensen die contact zoeken met God. Ze zijn door de nood daartoe gedreven.
Jairus (God verlicht) deed veel moeite om bij Jezus te komen. Deze rijke man heeft maar een dochter, ze is twaalf jaar en ligt op sterven. Jairus weet maar een oplossing: naar Jezus. Hij knielt neer voor Hem roept heel hard: ‘Ontferm u over mij’.
Een vrouw die al twaalf jaar ziek is en veel dokters heeft bezocht, komt ook in haar nood tot Jezus, haar enige redding.

Wat een verschil in contact, Jairus doet het openlijk, de vrouw doet het stilletjes in het voorbijgaan. Als Jezus het niet had gezegd, was ze niet opgemerkt. We weten niet of het de laatste krachten van de vrouw waren, die haar zo deden handelen. We weten wel dat ze als onrein werd beschouwd en buiten de samenleving moest leven. Ze was niet arm, ze had al veel dokters bezocht in die jaren. Nu heeft de vrouw geen geld meer, ze heeft niet op het juiste adres gezocht voor haar genezing. Maar nu raakt ze de sjerp van Jezus opperkleed aan, waarschijnlijk bij de kwast aan het uiteinde. Wij kunnen Gods woord elke dag lezen, raken we het aan? Het kan ons licht en lucht geven.

Jezus zegt dat er kracht van Hem is uitgegaan. De vrouw wilde anoniem blijven, maar moet nu wel naar voren komen en vertellen dat zij haar toevlucht tot Hem had genomen. Jezus zegt: ‘Omdat je hebt geloofd, vreest niet, ga heen in vrede’. De fontein van haar bloed droogde op.
Jezus zocht contact met Zijn Vader in Gethsemane, maar toen begon het verzoenend bloed te stromen.

Ook vandaag is er een God Die hoort: `Ja, wie Hem aanraakt, openlijk of in stilte, ervaart Zijn kracht`, ook nu. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht!

Categorieën