14 augustus 2022

Je dagelijks werk als goed werk voor God

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 6:5-9
Dienstsoort:

Samenvatting

Werk kan niet alleen zwoegen en zweten zijn. Er kan sprake zijn van werkloosheid, stress , burn-out en dergelijke. In het werk kan er dus veel moeilijkheid, verdriet en pijn zijn. God kent dat en weet dat. Er dient echter ook ruimte te zijn om na te denken over wat Paulus in Efeze 6 schrijft over werk.

 

  1. Je werk is een gave van God

 

Een dominee kan wellicht wat te gemakkelijk afgeven op de hoeveelheid aandacht die mensen aan hun werk geven. Uiteraard mag de aandacht voor God er niet bij inschieten. Het dagelijkse werk dient echter ook te gebeuren. Als dominee kun je zo bezig zijn met de Bijbel en met God, zodat de aandacht voor je eigen ziel er bij inschiet. In de Bijbel worden we opgeroepen om te werken, zie Genesis 1. Om de aarde tot groei en bloei te laten komen en jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. De mens mag doorgaan op het scheppende werk van God. God schakelt ons dus in en heeft ons creativiteit gegeven om dat te kunnen doen. Ook na de zondeval zegt God dat we ons werk zullen doen, met alle moeite die erbij is gekomen. Werk is dus een opdracht en een roeping. Je werkt niet alleen voor je brood, maar ook omdat het “je deel is” (Prediker 9: 10).

 

  1. Je werk is het volgen van Christus

 

Door je werk goed te doen, volg je Christus. In Efeze 6 gaat het over heren en slaven, in de betekenis van werkgever en werknemer. De werknemer wordt opgeroepen om gehoorzaam te zijn aan de werkgever: in navolging van Christus (vers 5). Het werk hoort dus bij het christelijke leven. God wil dat trouw en goed je werk doet. Christus ging daarin voor, want in Markus 6: 3 staat dat Hij de timmerman was. Jezus heeft gewoon gezaagd en getimmerd in het stadje Nazareth. Waarschijnlijk is Jozef al jong overleden en heeft Jezus gewerkt om te zorgen voor het gezin van Maria. Dat werk zal ook niet altijd vanzelf gegaan zijn, want Christus werd evenals wij in alles verzocht, maar zonder zonden. Ook als je geen zin hebt ga je toch aan het werk, omdat God het wil. Als je wil dat je werk geen afgod wordt, begin dan elke dag op je knieën voor God. Dan blijft God je nummer 1. Als wij ons werk doen in navolging van Hem, zal Hij dat belonen; ook het onbetaalde werk. Het werk dat niet betaald wordt is niet te min voor ons. Naast het (betaalde) werk is zorg voor je gezin etc. een belangrijke verantwoordelijkheid.

Categorieën