30 januari 2022

Jeremia 13

Bijbeltekst: Jeremia 13: 1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

We gaan op zoek naar de betekenis van Jeremia 13 voor vandaag.

De drie opdrachten die Jeremia van God krijgt, volgt Jeremia na.

Vers 11: een gordel moest zo gedragen worden, dat het tot eer van God was. God heeft het huis van Israël en Juda aan zich gehecht, maar het volk heeft niet geluisterd.

 

  1. Ben ik zo met God verbonden als een riem om de middel van een man? Of zit er iets tussen God en mij? Is mijn leven tot lof en eer van God of is Hij teleurgesteld in mij?

 

We lezen dat het volk niet naar God geluisterd heeft. Er zijn twee zonden: hoogmoed en afgodendienst (vs 10). De teleurstelling van God is dat het volk weigert te luisteren. Ze volgen hun verhardde hart en erkennen Hem niet meer als hun God. Wel in naam, maar niet meer in daden. Geldt dit ook voor ons? Hij verbond Zijn naam aan ons toen we werden gedoopt. Wat stelt onze relatie met Hem voor? Zijn we alleen van naam een christen, maar gaan we verder onze eigen gang? Je denkt dat je God dient, maar doet dat niet en hebt dit niet eens door. Dan zegt God, kijkend naar de gordel, 'zo heb Ik niets meer aan je'.

 

  1. Dien ik afgoden en buig ik me er zelfs voor? En zie ik dat? Ken ik mijn afgoden? Wil ik ze wel zien?

 

De straf van God heeft te maken met de afgdoen die ik dien. Daarvoor moet je eerlijk naar jezelf durven kijken en op zoek durven gaan naar je eigen blinde vlek. Als je eerlijk bent weet je dat het uiteindelijk bevrijdend kan werken om je afgoden op het spoor te komen. Een afgod is een verslaving en uiteindelijk straft hij zichzelf.

 

vs 21 God sloot ooit een verbond met Zijn eigen volk. Door de tijd heen ging het volk steeds verder bij God vandaan en sloot het verbonden met andere volken. Het leek logisch dat ze dat deden. Op het moment dat je kiest voor afgoden lijkt het vanzelfsprekend en logisch dat je deze keus maakt! Later betaal je hier de rekening voor. Zijn er in je leven minnaars geweest die later meesters bleken te zijn? In onze samenleving? Zijn de crises van onze tijd onze eigen schuld? Wat is onze blinde vlek als kerk en als christenen? Zijn de financiële crisis en coronacrisis een gevolg van onze manier van leven? Onze eigen schuld? Is de financiële crisis niet een gevolg van de manier waarop wij aankijken tegen de economie? Zijn wij meer gaan vertrouwen op de zekerheid die we krijgen op basis van ons huis, inkomen, enz?

Vs 15 Luister en neem ter ore. Doe niet uit de hoogte, want de Heere heeft gesproken.

  1. Ga je leven eens na. Zou wat je meemaakt, iets kunnen zeggen over de afgoden die je dient?

Zouden wij afgoden dienen zonder dat we het in de gaten hebben? Onderzoek het, net als dichter van psalm 139. Laten we onszelf in gebed grondig onderzoeken voor God.

Amen

Categorieën