20 januari 2019

Jesaja 59

Predikant:
Bijbeltekst: Jesaja 59
Dienstsoort:

Samenvatting

De weggevoerden zitten in Babel, zonder hoop en de blik alleen op de vreemde omgeving en de wanhopige situatie. De ogen zijn de kaarsen van ons lichaam, de beelden van de wereld om ons heen dringen zo ook ons hart en hoofd gebonden. Het geeft strijd als oog en oor vechten om je hart.
Jesaja sprak woorden van troost en verkondigde de beloften van God, maar de werkelijkheid was zo anders. Is dat bij u/ jou ook zo? Vroeger had u/ jij houvast aan het Woord, maar nu is het doodstil en lijken je handen en hart wel leeg.
Dan lijkt het of de goddeloze wereld gewonnen heeft; zo was het bij Jesaja, zo is het ook vandaag. Heeft God ons losgelaten, dachten de Israëlieten. Toch waren het hun zonden en onheil die scheiding maakten tussen God en hen.

Voor vers 9 gaat het over ‘hen’, daarna over ‘wij’; het komt dichtbij. Als blinden lopen wij tastend langs de muur, zo hopeloos lijkt het. In die chaos klinken de woorden van de lippen van God (profeet): “ Zie de hand van de Heer is niet te kort; Hij steekt Zijn hand naar hen/ ons uit”. God laat ons zien wie Hij is, komt ons nabij om te redden. Gods Vaderlijke hart is een tegenstelling op de chaos in de wereld. Zijn redding tegenover onze nood.
We kregen de aarde om te bebouwen en te verzorgen, maar we hebben er een puinhoop van gemaakt. We moeten niet toegeven aan angst en verbittering; Hij is in ons midden, Hij is tegenwoordig. Luister niet naar uw gevoel, maar naar Zijn getuigenis. De almachtige God heeft Zich met ons verbonden, Hij draagt en bewaart ons. De Vader gaf Zijn Zoon om onze straf te dragen. Jezus werd gekruisigd voor ons; ook iets waar je met je gedachten niet bij kan. Onverdiende genade. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van Zijn liefde.

God Zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken, ook als een stortvloed van ellende over ons heen komt. We leven in deze tijd, maar de Heere is er ook. Er is geen reden om alles negatief te zien; want Gods Geest laat alle dingen meewerken ten goede. Hij is onze levensnavigatie die ervoor zorgt dat we niet verdwalen en ten onder gaan.

Het Woord en de Geest kunnen we niet zien, hoe kunnen die de wereld imponeren? In Gods huis is het woord, het gebed en de lofzang, daar regeert de Heere met Zijn Geest. Zo komen zondige mensen weer op de goede weg. Dan wordt het zichtbaar in de gezinnen, op scholen en in bedrijven, de wereld om ons heen. Daar bidden we om.
Die Geest zet ons niet in rust, maar heilzame onrust. Jezus werd de woestijn in gedreven, zo kan het ook bij ons lijken. Onze plannen vallen in duigen, maar de Geest blijft. Luther zegt dat Gods woord ons altijd tegenkomt. Het roept ons terug van onze dwaalwegen, dwingt ons tot schuld belijden en te getuigen van God.

Jesaja 59 brengt een banier van troost. Heel de wereld zal weten dat er geen andere Naam tot zaligheid is dan de Naam van Jezus. God laat niet toe dat het kwaad overwint, want Jezus is als het Lam van God gestorven. Wij dragen Gods geheim, vertel het aan iedereen dat er een doorgang naar het leven is, Jezus is opgestaan en leeft. Beloofd is beloofd: Hij verlost. God omsluit ons met Zijn barmhartigheid.

Categorieën